FOU Logotyp

Överenskommelse om samverkansrutiner avseende hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga personer 18–20 år placeras för vård utanför det egna hemmet

Landstinget Sörmland och kommunerna i länet har en överenskommelse om hur samverkan ska ske när barn och unga ska hälsoundersökas i anslutning till att de placeras för vård utanför det egna hemmet. I samverkansrutinen kan du läsa vem som gör vad och i vilken ordning. Hälsoundersökningen är uppdelad på två besök: Fysisk och psykisk hälsa ingår i den del som sker på BVC-mottagning eller vårdcentral. Tandhälsoundersökningen sker hos barnets tandläkare, vanligtvis inom Folktandvården. >Länk till samverkansrutinen (pdf)
>Länk till samtyckesblankett (pdf)