FOU Logotyp

Delaktighet

FoUiS ska tillsammans med verksamheterna driva utvecklingen mot en individcentrerad och fokuserad vård och omsorg. Det sker genom att graden av delaktighet utvärderas och följs upp, genom handledning till verksamheterna och genom utbildning till personal. Individfokus skall ingå som en naturlig del av samtal och diskussioner på olika nivåer där FoUiS deltar, och vara integrerat i det förhållningssätt som FoUiS förmedlar.

Anhörigas delaktighet och personalens delaktighet är förutsättningar för den individcentrerade vården och omsorgen. FoUiS stödjer verksamheternas arbete med delaktighet ur ett brett perspektiv med fokus på brukare och patient. FoUiS strävar efter att information som sprids är användarvänlig och lättillgänglig och att inkludera individer med egen erfarenhet när det är möjligt.

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Avsnitt 8: Samordnad Individuelll Plan

>Alla avsnitt av FoU-podden

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Mobil: 073- 950 14 89