FOU Logotyp

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen är en metod för brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Modellens centrala syfte är att synliggöra makt- och beroendeförhållanden som finns i en verksamhet. Modellen bygger på tanken att en dialog på lika villkor mellan personer med ett inbördes ojämnt maktförhållande kan synliggöra och utjämna detta. Dialogen kan öka förståelsen för varandras perspektiv och uppfattningar, stimulera deltagarnas engagemang i vardagliga insatser, förändra och förbättra möjligheterna till delaktighet för grupper av personer med behov av ökat inflytande.

FoUiS erbjuder information om delaktighetsmodellen, utbildar vägledare samt erbjuder kontinuerligt stöd till utbildade vägledare.

Läs mer om delaktighetsmodellen: Informationsfolder DMO (pdf)

Att starta upp arbetet med delaktighetsmodellen (pdf)

Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 90

Liv Nordström - Tjänstledig

Utvecklingsledare

E-post: liv.nordstrom@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 37