FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Lägesenkäten är publicerad

Nu är resultaten av lägesenkäten för IBIC publicerade! Vi har i år valt att göra sammanställningen i en annan form och publicera på webben så den är lättillgänglig.

>Länk till enkäten


IBIC och BBIC kompletterar varandra

200505

IBIC och BBIC har utvecklats så de kompletterar varandra. IBIC ger stöd för att beskriva resurser, behov och mål för alla åldrar, även barn med funktionsnedsättning. Det innebär att urvalet ur ICF har uppdaterats. Barn och deras vårdnadshavare kan behöva stöd på olika sätt, utifrån flera perspektiv och olika lagar. Vilket av BBIC eller IBIC som kan användas i frågor om barn med funktionsnedsättning, beror på inriktningen för utredningen. >Läs mer


Rapport: IBIC från teori till praktik - FoU Väst

200505

Kungsbacka kommun var en av de första kommunerna att införa IBIC i Sverige. FoU i Väst har utvärderat implementeringen och effekterna av IBIC i Kungsbacka. Här hittar du information om utvärderingen och rapporten Att omsätta IBIC från teori till praktik. >Läs mer


Rapport om IBIC, bra att veta inför beslut om införande - FoU Nestor

200506

FoU Nestors material ”Individens behov i centrum. Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut och införande av IBIC”. Gratis för alla att ladda ner här . >Läs mer


SKR - Digitalt Samarbetsrum IBIC

200506

SKR driver ett samarbetsrum för IBIC; "IBIC - en digital mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration", för alla som är intresserade av eller jobbar med IBIC. Samarbetsrum en tjänst för kommunikation och samverkan. Kommuner kan här dela information och ställa frågor till varandra. Du hittar information om SKR och IBIC samt hur du fåt tillgång till samarabetsrummet på  >SKR.se


Mer om IBIC

Filmer om IBIC från Östersunds kommun

Spellista
1. Levnadsberättelse utifrån IBIC
2. Demensvård utifrån IBIC
3. Kommunikation utifrån IBIC
4. Ärendeträff utifrån IBIC
5. Mål och motivation utifrån IBIC