FOU Logotyp

Genomförda tematräffar

Hösten 2020 - genomförda tematräffar

>IBIC-träff- Oktober 2020
>Information om ny studie IBIC - implementering
>Implementering utskick - Emanuel Åhlfeldt
>Minnesanteckningar från träff- myndighet 13 okt
>Minnesanteckningar från träff- Utförare 20 okt

Bildstöd utifrån ICF:s livsområden. Exempel från Katrineholms kommun (framtaget 2012):

>Introduktion.pdf
>Introduktion - Allmänna uppgifter och krav.pdf
>1. Uppgifter och krav Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Uppgifter och krav Tal och skrift.pdf
>3. Uppgifter och krav Widgit.pdf
>4. Uppgifter och krav PICTOGRAM.pdf
>5. Uppgifter och krav Objekt och bild.pdf
>6. Uppgifter och krav Observation.pdf
>Introduktion - förflyttning.pdf
>1. Förflyttning Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Förflyttning Tal och skrift.pdf
>3. Förflyttning Widgit.pdf
>4. Förflyttning PICTOGRAM.pdf
>5. Förflyttning Objekt och bild.pdf
>6. Förflyttning Observation.pdf
>Introduktion - Hemliv.pdf
>1. Hemliv Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Hemliv Tal och skrift.pdf
>3. Hemliv Widgit.pdf
>4. Hemliv Pictogram.pdf
>5. Hemliv Objekt-Bild.pdf
>6. Hemliv Observation.pdf
>Introduktion - kommunikation.pdf
>1. Kommunikation Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Kommunikation Tal och skrift.pdf
>3. Kommunikation Widgit.pdf
>4. Kommunikation Pictogram.pdf
>5. Kommunikation Objekt och bild.pdf
>6. Kommunikation Observation.pdf
>Introduktion - Lärande och att tillämpa kunskap.pdf
>1. Lärande Tal och skrift öppna frågor (1).pdf
>2. Lärande Tal och skrift.pdf
>3. Lärande Widgit.pdf
>4. Lärande Pictogram.pdf
>5. Lärande Objekt och bild.pdf
>6. Lärande Observation.pdf
>Introduktion - personlig vård.pdf
>1. Personlig vård Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Personlig vård Tal och skrift.pdf
>3. Personlig vård Widgit.pdf
>4. Personlig vård Pictogram.pdf
>5. Personlig vård Objekt-Bild.pdf
>6. Personlig vård Observation.pdf
>Introduktion - Relationer.pdf
>1. Relationer Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Relationer Tal och skrift.pdf
>3. Relationer Widgit.pdf
>4. Relationer Pictogram.pdf
>5. Relationer Objekt och bild.pdf
>6. Relationer Observation.pdf
>Introduktion - Samhälleligt och medborgerligt liv.pdf
>1. Samhällsgemenskap Tal och skrift Öppna frågor.pdf
>2. Samhällsgemenskap Tal och skrift.pdf
>3. Samhällsgemenskap Widgit.pdf
>4. Samhällsgemenskap Pictogram.pdf
>5. Samhälssgemenskap Objekt- och bild.pdf
>6. Samhällsgemenskap Observation.pdf
>Introduktion - Viktiga livsområden.pdf
>1. Viktiga livsområden Tal och skrift - Öppna frågor.pdf
>2. Viktiga livsområden Tal och skrift.pdf
>3. Viktiga livsområden Widgit.pdf
>4. Viktiga livsområden Pictogram.pdf
>5. Viktiga livsområden Objekt-Bild.pdf
>6. Viktiga livsområden Observation.pdf
>Kortversion ICF.pdf
>Fokusfrågor pictogram.pdf
>Fokusfrågor Widgit.pdf

Våren 2020 - Digitalt inspirationstillfälle om målformulering

>Se hela träffen här

Hösten 2019 - Tema delaktighet och beslutsfattande

>Inbjudan (pdf)

>Presentation IBIC 191112 (pdf)

>Presentation Socialstyrelsen 191112 (pdf)

>Presentation Nestor 191112 (pdf)

Våren 2019 - Tema erfarenhetsutbyte

>Inbjudan (pdf)

>Presentation IBIC 1090312 (pdf)

Hösten 2018 - Tema systematisk uppföljning

>Presentation SoS IBC Sörmland 181127(pdf)

>Presentation SKL 181127(pdf)