FOU Logotyp

Regionala tematräffar

Våren 2020 - Digitalt inspirationstillfälle om målformulering

  1. Se Filmen IBIC som stöd för att arbeta målinriktat och för att följa upp med Johan Hansson, Socialstyrelsen. Filmen är framtagen för myndighet och utförare.
  2. Gör gärna övningsuppgifter om bedömt och avsett funktionstillstånd samt funktionstillstånd vid uppföljning. Övningarna är ett utdrag från övningshäftet för Socialstyrelsens processledarutbildning, år 2020 >länk till övningarna

Om alla i er arbetsgrupp gör övningarna, ger det er ytterligare en dimension om ni kan avsätta en gemensam tid för att diskutera hur ni gjort respektive bedömning.

Reflektionsfrågor

  • Varför har ni valt respektive svarsalternativ för avsatt och bedömt funktionstillstånd?
  • Finns det likheter eller skillnader i era bedömningar och resonemang?  
  • Om det finns skillnader, vad tror ni det beror på?
  • Om det finns skillnader, hur kan ni göra för att öka er samsyn? 

Vid övningsuppgifterna kan du använda nedanstående bilagor om du vill se vad de olika ICF-kategorierna innehåller:

Vägledningen (bilaga 2, s. 114-123) >Vägledningen socialstyrelsen.se (pdf)
ICF-boken (s. 117-156) >ICF-boken socialstyrelsen.se (pdf) 

Exempel från Katrineholms kommun

>Exempel genomförandeplan (pdf)

Spellista med Exempel från Katrineholm om Dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal:


Tidigare tematräffar

>Länk till presentationer från 2018 och 2019