FOU Logotyp

Missbruk och beroende

Inom missbruk och beroendeområdet arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården med kunskapsutveckling inom området utifrån en evidensbaserad praktik. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt. 

Huvudansvarig för området är Camilla Hesselbäck, utvecklingsledare.

Nätverk

Camilla ingår i SKR:s nationella nätverk för frågor som rör missbruk och beroende – BIRK nätverket. Hon ingår också i det regionala nätverket Beredningsgrupp psykiatri/funktionshinder (BGPF) som är en del i RSS-strukturen.

Nätverken är forum för samverkan, stöd och lärande mellan regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), kommuner och nationell nivå. SKR samordnar nätverken som utgör ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Den regionala nivån ger, genom regional samverkans- och stödstrukturerna, (RSS) på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur genom till exempel praktiskt verksamhetsstöd till kommunerna. De är också ett viktigt nav i dialogen såväl mellan länen som mellan nationell och lokal nivå.

RSS ger på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur. Nätverkens representanter består av personer som har uppdrag av respektive RSS. Nätverken träffas cirka fyra gånger per år.

Representanterna det nationella BIRK-nätverket:

  • Har en fast plats och representerar sitt län. Nätverken eftersträvar personkontinuitet.
  • Arbeta med den/de frågor som respektive län/region bestämt utifrån de prioriterade frågor som Socialchefsnätverket och Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beslutar att nätverket ska arbeta med under året.
  • Har möjlighet att ingå i arbetsgrupper som ger möjlighet till förankring av de prioriterade frågorna nationellt och lokalt.
  • Kan vid behov medverka i kartläggningar i länet för att bidra till sammanställning av angelägna frågor där det finns behov av att få en nationell bild.
  • Ansvarar för att sprida och förankra principiellt viktig information till kommunerna och föra upp motsvarande till den nationella nivån.

Kontaktpersoner på SKR:

Mikael Malm, mikael.malm@skr.se

Zophia Mellgren, Zophia.Mellgren@skr.se

Kontaktpersoner för Sörmland:

Karin Dahlqvist Claesson, Karin.Dahlqvist.Claesson@regionsormland.se

>Mer information om nationella nätverk inom SKR

 

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 47 11