FOU Logotyp

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Den 24-25 oktober 2018 genomfördes baskurs i riskbruk missbruk och beroende på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Syftet var att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende.

Baskursen samlade i år ett 160-tal engagerade deltagare. De fick möjligheten att ta del av både egna livsberättelser och forskares och professionellas  kunskap om etik och bemötande, samverkan, riskfaktorer och interventioner. Särskilt fokus i år låg på unga och ungas skadliga bruk av alkohol och droger. Även spel nämndes, som från början av året i lag likställts med annat missbruk.

Första dagen inleddes med två livsberättelser. Christer Håkansson berättade inlevelsefullt om sin uppväxt i en dysfunktionell familj och hans egen väg in i drogberoende. Genom en fängelsedom fick kan möjlighet till behandling och är sedan 20 år tillbaka drogfri och jobbar med att ge stöd till andra.

Maria NybergMaria Nyberg tog också avstamp i sin egen historia. Hon berättade engagerande om hur det var att vara anhörig och medberoende som barn och ung och gav exempel på ungas strategier för att hantera sin egen utsatthet.

MIkael MalmMikael Malm, som till vardags arbetar på Sveriges kommuner och landsting, gav information om lagstiftning kunskap om det delade ansvaret mellan kommuner och landsting. Samverkan kan verka svårt, men är nödvändigt för att människor med en missbruks- eller beroendeproblematik skall få adekvat stöd och hjälp.

Begrepp som solidarisk paternalism och moralisk stress introducerades av docent och filosof Håkan Thorsén. Fokus under eftermiddagen dag 1 låg på bemötande och etik och det medföljande ansvar som hör samman med makt, en maktställning som hjälpare har vare sig de är medvetna om det eller inte.

Petter Hiort af Ornäs är ST-läkare och jobbar med beroendeproblematik i Nyköping. Han berättade på förmiddagen under dag 2 om biopsykosociala riskfaktorer för missbruks- och beroendeproblematik. Petter besvarade bland annat frågor om vad som händer i kroppen och knoppen vid intag av alkohol och droger och när blir riskbruket ett skadligt bruk eller ett beroende?  

Överläkare Erik Brolin, som arbetar på Mälarsjukhuset, inledde eftermiddagen med att berätta om farmakologisk behandling. Han beskrev effekter och vilka de fungerande substanserna är, men också vilka problemen med olika läkemedel är.

Christer Åkerlund och Carolina BjörkmanEn nationell handlingsplan för missbruk och beroende som gäller barn och unga vuxna är som bäst under utveckling. I expertgruppen sitter Christer Åkerlund, Eskilstuna och Carolina Björkman, Nyköping. De avslutade kursen med att sätta fokus på barn och unga och psykosociala interventioner. Det är viktigt med tidiga insatser och förebyggande åtgärder, konstaterade de.   

> Inbjudan och program såg ut så här