FOU Logotyp

Kunskapshöjande dag om spel

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner ska erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Kommuner ska också ska förebygga spelproblem, och särskilt bland unga. Länsstyrelsen har uppdraget att stödja landsting och kommuner i genomförandet av lagändringarna.

Elisabeth Björk Andersson, FoU i Sörmland, Karin Dahlqvist Claesson, Landstinget och Elin Schelin, Länsstyrelsen

Då kunskap kring problem med spel om pengar har efterfrågats i länet genomförde Landstinget Sörmland, FoU Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län den 13 november 2018 en Kunskapshöjande dag om spel på Safiren i Katrineholm.

>Inbjudan kunskapshöjande dag om spel såg ut så här (PDF)

Socialstyrelsen

Dagen inleddes med Socialstyrelsen – Christina Högblom, som pratade om att ”Uppmärksamma, utreda och behandla spelmissbruk och spelberoende – Vad säger lagstiftningen och hur kan Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ge stöd och hjälp till personer med spelmissbruk och spelberoende.”

Christinas presentation

Folkhälsomyndigheten

Därefter var det Folkhälsomyndighetens tur. Jessika Spångberg pratade om det viktiga förebyggande arbetet - ”Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.”

Jessikas presentation

Spel om pengar - diagnostik och behandling

Förmiddagens sista föreläsare var Anders Håkansson, Sveriges första medicindoktor i spelberoende och verksam som specialistläkare och professor på Beroendecentrum i Malmö. Anders pratade om ”Spel om pengar – diagnostik och behandling.”

Anders presentation

Anders Håkansson och hans forskargrupp har fått en artikel publicerad i Frontiers in Psychiatry, och som kartlägger samtliga personer som har fått spelberoendediagnos i patientregistret 2005-2016. Bland annat visar studien att i storleksordningen 1% av det förmodade antalet patienter i landet har fått diagnos spelberoende i sjukvården under dessa år. Vidare fokuseras på psykiatrisk samsjuklighet och på könsskillnader i patientgruppen.
Länk till artikeln:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00426/full

 

Behandlingssamarbete mellan kommun och landsting i Eskilstuna

Eftermiddagen inleddes av Ann Larsson psykiatrisjuksköterska Beroendecentrum och Staffan

Lundvall socionom/samtalsbehandlare Beroendemottagningen Vägen, båda verksamma i Eskilstuna. De pratade om ett sedan flera år pågående ”Behandlingssamarbete i Eskilstuna mellan kommun och landsting” och delade med sig av sina erfarenheter.

Ann och Staffans presentation

Brukar- och anhörigperspektiv

Dagen avslutades med ett brukar- och anhörigperspektiv. Fredrik Andersson från Nässjö pratade om Spelberoendegruppens viktiga arbete och delade generöst med sig av sin egen historia med ett mångårigt spelberoende och hans väg ut ur detta.

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen, en självhjälpsgrupp finns i Eskilstuna

Är du spelberoende eller anhörig finns vi till för att hjälpa dig kostnadsfritt. Alla som går i självhjälpsgruppen har egna erfarenheter av att vara spelberoende eller att vara anhörig. Självhjälpsgruppen för spelberoende träffas i Eskilstuna onsdagar varannan vecka på jämna veckor. Mötena är 18 – 20 på Rademachergatan 38, våning 4 hos Studieförbundet Vuxenskolan och det finns en skylt utanför lokalen med studieförbundets namn. Alla är välkomna till gruppens möten oavsett var du bor som t.ex. i en kranskommun. Vi vill gärna att du hör av dig på förhand om du vill komma på ett möte för första gången. Det går bra att komma direkt till ett möte och var då på plats senast tio minuter innan. Vill du få hjälp som anhörig finns det möjlighet att delta på självhjälpsmöten på distans via Skype. Läs mer under ”Distanshjälp” och kontakta oss för mer information.

Kontakt

10.00 – 17.00 på vardagar

Email för dig som söker hjälp: hjalp@spelberoendegruppen.com

Email för frågor om organisationen:  forening@spelberoendegruppen.com


>Inbjudan kunskapshöjande dag om spel såg ut så här (PDF)

>Läs mer om dagen och ladda ned presentationer


Kontaktpersoner för dagen var: elin.schelin@lansstyrelsen.se, karin.dahlqvist.claesson@dll.se, elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se