FOU Logotyp

Länsdialog med workshop - Nya handlingsplanen, 13-29 år

I december 2018 antog SKR en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. För att underlätta implementeringen av handlingsplanen besöker SKR under 2019 länen för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen för att initiera implementering på lokal och regional nivå. Länsdialogen i Sörmland gick av stapeln den 8 oktober i Katrineholm och samfinansierades med Länsstyrelsen. Dagen riktade sig till chefer, politiker, strateger och andra nyckelfunktioner som arbetar inom Sörmlands kommuner och region.

Under förmiddagen presenterade Mikael Malm och Zophia Mellgren från SKL arbetet med handlingsplanen >Presentation (pdf)

Carolina Björkman, Nyköping, och Christer Åkerlund, Eskilstuna berättade om sitt arbete i expertgruppen utifrån ett Sörmlandsperspektiv. Ett uppskattat inslag var Christers intervju med en 16-årig flicka som berättade om sitt tidigare missbruk och kontakterna med bl.a Beroendecentrum Ung och BUP. >Beroendecentrum ung    >Arbetet med handlingsplanen, goda exempel, utmaningar i länet

Under eftermiddagen berättade Elin Schelin från Länsstyrelsen om den regionala ANDT strategin 2018-2021, och därefter följde workshop kring valda punkter från handlingsplanen. >Samlade regionala ANDT-strategin i Södermanlands län

Elin Schelin

 >Inbjudan såg ut så här(pdf)