FOU Logotyp

Metodutbildningar

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner. För närvarande arrangerar vi bara MI-utbildningar.

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Just nu erbjuder vi MI-utbildning digitalt. >Läs mer på sidan om MI-utbidning.

Digital utbildning i MI- Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Målgrupp
Du som arbetar med personer som ska göra en livsstilsförändring inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete

Datum: 29 sep 2021

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Digitalt

Mer information: Inbjudan MI-utbildning hösten 2021_2(pdf)

Datum
MI-grund 29-30 samt 19 oktober
MI-fortsättning 15-16 november

Anmälan: Senast den 19 september, via >Anmälningsformuläret MI-utbildning

OBS: Förutsättningen för att utbildningen blir av är att det blir minst 16 deltagare. Max antal är 22.

Kontakt:
camilla.hesselback@fou.sormland.se

 

 

Varmt välkommen!

Andra metodutbildningar

För närvarande arrangerar vi inte utbildningar i HAP, ÅP oh ASI

HAP – Haschavvänjningsprogrammet, är en psykoedukativ utbildning indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik.

ÅP – Återfallsprevention, är en effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall.

ASI - Addiction Severity Index, är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.