FOU Logotyp

Nationellt nätverk - BIRK

Nationellt nätverk

Nätverken är forum för samverkan, stöd och lärande mellan regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), kommuner och nationell nivå. SKR samordnar nätverken som utgör ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Den regionala nivån ger, genom regional samverkans- och stödstrukturerna, (RSS) på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur genom till exempel praktiskt verksamhetsstöd till kommunerna. De är också ett viktigt nav i dialogen såväl mellan länen som mellan nationell och lokal nivå.

RSS ger på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur. Nätverkens representanter består av personer som har uppdrag av respektive RSS. Nätverken träffas cirka fyra gånger per år.

Representanterna i nätverket:

  • Har en fast plats och representerar sitt län. Nätverken eftersträvar personkontinuitet.
  • Arbeta med den/de frågor som respektive län/region bestämt utifrån de prioriterade frågor som Socialchefsnätverket och Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beslutar att nätverket ska arbeta med under året.
  • Har möjlighet att ingå i arbetsgrupper som ger möjlighet till förankring av de prioriterade frågorna nationellt och lokalt.
  • Kan vid behov medverka i kartläggningar i länet för att bidra till sammanställning av angelägna frågor där det finns behov av att få en nationell bild.
  • Ansvarar för att sprida och förankra principiellt viktig information till kommunerna och föra upp motsvarande till den nationella nivån.

Nationella nätverket för missbruk och beroende (BIRK)

Kontaktpersoner på SKR:

Mikael Malm, mikael.malm@skr.se

Zophia Mellgren, Zophia.Mellgren@skr.se

Kontaktpersoner för Sörmland:

Elisabeth Björk Andersson, elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se

Karin Dahlqvist Claesson, Karin.Dahlqvist.Claesson@regionsormland.se

>Mer information om nationella nätverk inom SKR

 

 

Handlingsplan missbruk barn och unga 13-29

Efter att SKR:s styrelse beslutade att missbruk och beroende skulle vara en av SKR:s prioriterade frågor 2017-2018 togs en handlingsplan fram och beslutades 181214.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. I kunskapsunderlaget "Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen" finns den fördjupande texten plus de lärande exemplen. För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skr.se

Beslutsdel - Handlingsplan mot missbruk och beroende
Bilaga 1 - Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen
Bilaga 2 -Nya Psykoaktiva substanser, det vi kallar nätdroger