FOU Logotyp

Spel

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälso- och sjukvården innebär lagändringen en skyldighet att beakta ett barns behov av information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan kring personer som missbrukar spel om pengar.

Länsstyrelsen har även under 2020 i uppdrag att stödja huvudmännen (kommuner och landsting) i deras arbete med missbruk av spel om pengar. Samtal pågår om hur behovet av stöd ser ut.

Kontaktpersoner: elin.schelin@lansstyrelsen.se, karin.dahlqvist.claesson@dll.se, elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se


Mer information om spel samt kunskapsstöd finns att hämta på www.socialstyrelsen.se www.kunskapsguiden.se, www.folkhalsomyndigheten.se och www.spelprevention.se.

Intressant just nu

Inbjudan till seminarie om spel om pengar 1 oktober

- Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi? >inbjudan (pdf)

Tips för privatpersoner om spel om pengar

Här med tips kring vad man som privatperson kan tänka på gällande spel om pengar under rådande pandemi.

Kunskap för dig som förebygger spelproblem hittar du på:

www.spelprevention.se

Seminarie för dig som är anhörig till person med spelmissbruk

Kom till Munktellarenan i Eskilstuna, 19/11 >Läs mer

Dataspel

När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder hos barn och unga >PDF

Nyhetsbrev om spel

Nyhetsbrev från juni om spel från folkhälsomyndigheten. >Nyhetsbrevet (pdf)

Spelreklam i fokus

Länsstyrelsens rapport 2019:23 (pdf)

Länsstyrelsens fortsatta speluppdrag

Läs om Länsstyrelsens fortsatta uppdrag att stödja arbetet om spel om pengar och spelproblem under 2019. >Länk till folkhälsomyndigheten.se

Webbutbildning om spelproblem

För dig som möter klienter eller patienter som kan ha problem med spel om pengar och dig som leder verksamheter där medarbetarna möter personer med sådana problem. >Länk till lartorget.sll