FOU Logotyp

Projekt

De projekt som drivs av FoUiS kan både initieras av en förfrågan från en specifik verksamhet och från frågor som väckts vid vår omvärldsbevakning och kontakt med olika verksamheter. Ibland bjuder även universitet eller högskolor in FoUiS till att delta i projekt som planeras att genomföras i Sörmland. Ett grundläggande kriterium för all vår verksamhet är dock att den genererar kunskap som är användbar och har ett värde för regionen och kommunerna i Sörmland.

Här kan du läsa om våra olika projekt, både pågående och några av dem som avslutats för inte alltför länge sedan.

Pågående projekt


Du hittar avslutade projekt i samma meny, under sidan AVSLUTADE PROJEKT.

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31