FOU Logotyp

Psykisk hälsa

Inom psykisk hälsa för området vuxna arrangerar FoUiS bland annat psykiatrins dag i Norra länsdelen på uppdrag av Arbetsgrupp Norra Psykiatri (ANP).

Läs mer om psykisk hälsa på SKR:s hemsida

Läs mer om psykisk hälsa på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer på kunskapsguiden.se. Läs även Samlad rapport om psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. För 2020 har en ny överenskommelse slutits med staten. Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se

Kraftsamling för psykisk hälsa

SKR tar initiativ till en samlande arena för olika aktörer för att skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. SKR.se

Sörmland

Analys och handlingsplan för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa i Sörmland 2016-2020. >Analys och handlingsplan (pdf)

Kontaktperson i Sörmland

Karin Dahlqvist Claesson
Länssamordnare Uppdrag psykisk hälsa
Projektledare, Division Psykiatri och Funktionshinder
Mobil: 076-631 30 67
e-post: karin.dahlqvist.claesson@regionsormland.se

Intressant just nu

Psykiatrins dag 2020
Arbetsgrupp Norra Psykiatri, ANP, har beslutat att skjuta på psykiatrins dag till hösten 2021. (>Läs om förra årets dag)

Stödlista för psykisk hälsa i kristider
SKR:s Uppdrag psykisk hälsa har samlat en lista med myndigheter och organisationer för psykisk hälsa i kristider.>Stödlistan

Våga tala om psykisk ohälsa
Fem myndigheter presenterar gemensamt den nya broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!”. Den har tagits fram i samarbete med brukarorganisationer och tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns socialstyrelsen.se (pdf)

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92