FOU Logotyp

FRÅGOR: till dig som jobbar inom LSS, eller dig som får stöd enligt LSS.

Catrine Berglie från Socialstyrelsen Foto: Lena Stenbrink

På Psykiatrins dag 2019 var Catrine Berglie från Socialstyrelsen med i publiken, eftersom hon tycker att det är intressant att få ta del av initiativ och arbeten som pågår runt om i landet.

Socialstyrelsen har ett uppdrag att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Personer med kognitiva svårigheter kan ha behov av särskilt stöd när det kommer till levnadsvaneförändringar. Därför håller Socialstyrelsen på att ta fram material till individer och personal i framför allt LSS-verksamheter som stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Catrine har ett par frågeställningar till personal i LSS-verksamhet och individer som får insats enligt LSS:

1. Hur bör stödet tillgängliggöras för att vara som mest användbart? (Var ska det finnas, ska det vara digitalt eller tryckt material eller finns det något annat format att föredra?)

2. Är det något särskilt område där du eller ni upplever särskilt behov av stödjande material? (Matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, tobak, vad ska göras, hur ska det göras…?)

3.Finns det intresse av att vara med och testa en demo eller prototyp av delar av stödet i december, och sedan återkoppla synpunkter till oss innan vi publicerar i full skala i januari? På så vis får vi möjlighet att förbättra vissa saker om det finns behov av det.

Om du jobbar i LSS-verksamhet eller får insats enligt LSS, skicka gärna svar på frågorna till catrine.berglie@socialstyrelsen.se.