FOU Logotyp

Stöd till verksamheten

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.Vi kan även hjälpa till med annat som till exempel kartläggningar och inventeringar. Du kan läsa mer nedan om vilket stöd vi kan ge och även skicka en förfrågan om hjälp eller stöd.

Att vara ett stöd för verksamheterna ingår i vårt uppdrag >Läs mer

Förfrågan om stöd till verksamheter

För att göra en förfrågan om stöd från FoUiS, fyll i formuläret. I formuläret presenteras utvärderingsidén i grova drag och en kontaktperson anges. FoUiS tar sedan kontakt för vidare samtal.

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 016-10 54 01