FOU Logotyp

Stöd för uppföljning

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer >Systematisk uppföljning på kunskapsguiden.se. Där finns praktiska exempel på arbete med systematisk uppföljning. >praktiska exempel från kommuner

SKR:s arbete med systematisk uppföljning >uppföljning i socialtjänsten på skr.se

Kolada är en databas för jämförelser och analys i kommunsektorn. Kolada ägs av den ideella föreningen rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). >kolada.se.

Verksamhetssystem som stöd för uppföljning

SKR har under 2019 genomfört ett utvecklingsarbete för att underlätta systematisk uppföljning med stöd av socialtjänstens verksamhetssystem. Arbetet har resulterat i ett förslag på 20 generella variabler för uppföljning som är användbara för hela socialtjänsten.

Fokus för arbetet har varit viktig grundinformation för att följa upp kvalitet och resultat i socialtjänstens insatser och hur verksamhetssystemen kan utvecklas för att stödja detta. De 20 generella variabler som valts ut i arbetet är till stor del kända och används redan i kommuner och verksamheter. När samma variabler används av fler ger också en möjlighet till jämförelser med andra verksamheter som följer upp samma information på samma sätt.

Via länken nedan hittar du både en rapport och en presentation om detta samt en tabell med generella variabler att använda inom uppföljning i socialtjänsten. >Verksamhetssystem som stöd för uppföljning på skr.se

SU-Kvinnofrid – nationellt projekt för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

2019–2020 ger SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer ett särskilt stöd till kommuner och verksamheter som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna. 40 kommuner deltar i projektet.  Från Sörmland deltar Eskilstuna och Nyköping.>Systematisk uppföljning för våldsutsatta på skr.se

>Länk till RSS-kvinnofrid