FOU Logotyp

Tjänstedesign och användardriven utveckling

FoU i Sörmland ser användaren som central i utvecklingen av de tjänster kommunerna och regionen erbjuder.

Tjänstedesign är ett arbetssätt som utgår från användarens perspektiv i utveckling och förbättring av tjänster. Att arbeta användardrivet hjälper oss att skapa lösningar som svarar mot användarens faktiska behov istället för att utgå från verksamhetens antaganden. FoUiS ser tjänstedesign som ett förhållningssätt och en metod för att stötta en ökad grad av samverkan mellan till exempel huvudmän, funktioner, professioner och enheter genom personcentrering.

FoU i Sörmland verkar för att stötta länets aktörer i användningen av användardrivna metoder och processer i utvecklings- och innovationsarbete för att skapa tjänster med användaren i centrum.

Bakgrund

I Sörmland har tjänstedesign använts i olika projekt inom såväl kommuner som region sedan 2014. Oxelösund, Eskilstuna och Katrineholm var några av pionjärkommunerna och inom regionen var primärvården först ut. Inom regionen har arbetssättet bland annat använts för att utveckla en mer personcentrerad vård. Under 2017 gjordes en länsgemensam satsning med användardriven utveckling som metod inför införandet av den nya Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Åtta olika team från hela länet deltog i utvecklingsarbetet. Läs sammanställning av den följeforskning som gjordes parallellt. >Länk till rapporten

Huvudansvariga för området tjänstedesign och användardriven utveckling är Anita Segring och Matilda Gränsmark.

PS: Lyssna gärna på FoU-podden

>Avsnitt 5: Tjänstedesign

>Avsnitt 21: Nod för tjänstedesign

>Alla avsnitt av FoU-podden

Karl Schultz

Projektledare

E-post: Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 070-622 24 46

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75