FOU Logotyp

Nationell samverkan och forskning

Kunskapsutvecklingen inom området kring användardriven utveckling och tjänstedesign i offentlig sektor pågår för fullt. FoU i Sörmland tar del av och bidrar till ny kunskap genom samverkan med andra regioner i den nationella samverkan Experio Lab Sverige. Vi deltar också i SKR:s nätverk för design av hälso- och välfärdstjänster och har goda samarbeten med forskare inom tjänstedesign och innovation på både Linköpings Universitet och Mälardalens högskola.


Resultat från enkäten: Implementering och spridning av tjänstedesign i Sörmland

Inom ramen för Nod för tjänstedesign och forskningsprojektet Personcentrering genom tjänstedesign har FoUiS genomfört en enkät om hur tjänstedesign sprids och används i länet.

Spridningen av tjänstedesign i Sörmland tog fart runt 2014. De flesta kommer i kontakt med tjänstedesign via en utbildning eller utvecklingsprojekt. De allra flesta har gått någon form av utbildning där Innovationsguiden dominerar. Analysen visar att det tar tid att uppnå förändring genom arbete med tjänstedesign, 4 år verkar vara brytpunkten i den här studien. Vidare krävs det att det krävs ett upprepat deltagande.

>Läs hela resultatet från enkäten

Vill du veta mer?

Kontakta Katarina Wetter Edman
Katarina.Wetter-Edman@oru.se
Tfn: 070-292 62 89

Object reference not set to an instance of an object.