FOU Logotyp

BARNS OCH UNGAS HÄLSA

DISTANSMONITORERING

EVIKOMP 2.0

FALLPREVENTION

FORSKNINGSFÖRETRÄDARE

TEST AV FORUMMETODEN

NÄRA VÅRD

OTAGO-APPEN

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

RSS KVINNOFRID

SOCIALTJÄNSTENS INSATSER

TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA

UTVÄRDERING –ALMA

UTVÄRDERING - FaR DIGITAL INGÅNG

UTVÄRDERINGAR – RAR

AVSLUTADE PROJEKT