FOU Logotyp

FoU-podden

FoU-Podden tar upp ämnen och projekt som vi möter i vår verksamhet och finns där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com

Avsnitt 27, Metodutbildning - missbruk och beroende

I det 27 avsnittet av FoU-podden har vi besök av Christer Åkerlund och Carolina Björkman. De berättar tillsammans med Elisabeth Björk Andersson och Steve Wicks, som är med i en förinspelad intervju, om metoderna MI, HAP, ÅP och bedömningsinstrumentet ASI som används inom missbruks- och beroendevården. 

>HAP    >ÅP    >ASI    >MI    >ADAD
>Metodguide för socialt arbete, Socialstyrelsen

Avsnitt 26, Anhöriga - så viktiga!

Det 26 avsnittet av FoU-podden handlar om anhöriga, vilka de är, vilket stöd de vill ha och om hur viktiga de är. I podden exemplifierar Eskilstuna kommun hur anhörigstödet ser ut hos dem. I andra kommuner i Sörmland är anhörigstödet organiserat på andra sätt, exempelvis har Katrineholms kommun redan byggt upp ett anhörigstöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.

>Anhörigsidor FoUiS
>Anhörigcentrum
>Mindfulness.se
>RBU
>Chizofreniförbundet
>Om anhörigveckan 7-11 okt
>Katrineholms anhörigdag
>Anhörigstöd i Katrineholm
>Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående

Avsnitt 25, Underlätta din vardag 3.0

Avsnitt 25 av FoU-podden handlar om Välfärdsteknik, vad det innebär och hur det ser ut i samhället idag. Fokus ligger på välfärdsteknik för äldre och på Välfärdsteknikmässan - Underlätta din vardag 3.0, som tar plats den 24 september på Smedjegatan 37 i Eskilstuna (Mälardalens högskola).

Deltagare i avsnittet är Christine Gustafsson, Stig-Håkan Nilsson, Karl Schultz och Björn Gudnason.

>Läs mer om välfärdsteknik
>Läs mer om Mässan

Avsnitt 24, Del 2 - Våld i nära relation

Det 24:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Det här är del 2, som i första hand handlar om RSS Kvinnofrid och Samverkan kring våld i nära relationer. Om du inte har hört första delen om ämnet, kan du lyssna på avsnitt 23 av FoU-podden.

Deltagare är Lina Larsson, Ing-Marie Andree, Elisabeth Björk Andersson, Daniel Eriksson och Therese Dolk.

>Länkar till kommunernas hemsidor

Avsnitt 23, Del 1 - Våld i nära relation

Det 23:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Del 1 handlar i första hand vad våld i nära relationer innebär och vem som utsätts.

Deltagare är Ing-Marie Andree, Therese Dolk och Daniel Eriksson, som även berättar om hur de arbetar med våld i nära relationer på sina respektive arbetsplatser. I avsnittet medverkar också Lina Larsson och Elisabeth Björk Andersson. De kommer att höras mer i del 2 av podden om våld i nära relationer, som har mer fokus på RSS kvinnofrid och samverkan.

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelsen - Mäns våld mot kvinnor, Fler länkar hittar du på vår sida om RSS Kvinnofrid

Avsnitt 22, EBP, Evidensbaserad Praktik - alltid lika viktigt

I det 22 avsnittet av FoU-podden berättar Liv Nordström och Lina Larsson från FoU i Sörmland om evidensbaserad praktik - vad det är, vad som krävs för att kallas evidensbaserad praktik, varför det är viktigt och när det bör användas. Läs mer på >Vår hemsida, >Kunskapsguiden, >vardanalys.se, >sbu.se

Avsnitt 21,Nod för tjänstedesign - samverkan för användarens bästa

Det 21 avsnittet av FoU-podden handlar om noden för tjänstedesign. Om du är osäker på vad tjänstedesign innebär, börja med att lyssna på avsnitt 5 som handlar om just det. I det här avsnittet berättar Lisa Malmberg, Anita Segring och Mona Karila, som alla är med i arbetsgruppen för noden, om vad noden är för något, vad de gör och varför noden finns. De efterlyser också en kommunanställd person som skulle vilja vara med i arbetsgruppen.
>Nod för tjänstedesign >Samverkanswebben >grundkurs i tjänstedesign

Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla

I det 20 avsnittet träffar vi Karin Strömqvist Bååthe, Michail Tonkonogi och Marina Arkkukangas som berättar om träning som även involverar fallteknik. Bland annat får vi lära oss varför träning att falla inte bara minskar skador vid fall, utan även gör att vi faller mindre ofta.

>www.judo.se, >afa försäkringar, >Appen OTAGO classic

Avsnitt 19, Korttidsboende för barn och unga - lika för alla

I det 19 avsnittet av FoU-podden. Gäster är Beatrice Olsson Duse, specialistsjuksköterska och projektledare vid barn och ungdomskliniken i Eskilstuna, och Ann-Christin Jansson, biträdande områdeschef inom funktionshinderområdet på vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. De berättar om vad korttids innebär, vilka barn och unga som vistas där och hur det går till. De berättar också om sitt samverkansprojekt inom området.

>IVO -Nästan som hemma, >FUB, >RBU, >Autism- och aspergerförbundet

Avsnitt 18, Individbaserad systematisk uppföljning

I det 18 avsnittet av FoU-podden träffar vi Anita Segring och Lina Larsson. De berättar om vad individbaserad systematisk uppföljning är, hur det går till och vad syftet är. Vi får också höra röster från inspirationsdagen om systematisk uppföljning som tog plats i Katrineholm den 22 maj.

Länkarna som nämns i podden hittar du>här

För att senast 14 juni anmäla intresse att delta i SU-kvinnofrid, klicka här.

Avsnitt 17, Samverkan kring palliativ vård

I det 17 avsnittet av FoU-podden träffar vi Jonas Smedjebäck,Ingela Mindemark och Matilda gränsmark. De berättar bland annat om vad palliativ vård innebär och vem som får det, vad palliativa registret är och vilken varför palliativa rådet finns. De tipsar även om breddutbildningen som kommer att ta plats på 3 orter i Sörmland i höst.

Du hittar alla länkar som nämns på Palliativa rådets sida

Avsnitt 16, IVRIS

Det sextonde avsnittet av FoU-podden handlar om forskningsprojeket IVRIS. Det handlar om samarbete kring välfärdsteknik för äldre. Experter i detta avsnitt är Karl Schultz, Anna Åkerberg och Lucia Crevani.

Webbsidan som ska fungera som en metodologisk och konceptuell vektygslåda hittar du här: co-wt.se/ Mejla gärna synpunkter, frågor och tankar om sidan till lucia.crevani@mdh.se

Avsnitt 15, IBIC - Individens behov i centrum

I det 15 avsnittet av FoU-podden handlar om IBIC. Matilda gränsmark, Marie Wallin och Sofia Carlström berättar bland annat om vad IBIC är, vad FoUiS jobbar med när det gäller IBIC och lite om vad som sker nationellt. De kommer också med tips på var du kan hitta mer information.

>Vägar till ökad delaktighet
>kunskapsguiden.se
>Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga
>Spellista på YouTube om IBIC

Avsnitt 14, STARK - Träna nu, håll balansen senare

I det 14 avsnittet av FoU-podden berättar Anna Åkerberg, Mälardalens högskola och FoU i Sörmland, och Mia Folke, Mälardalens högskola, om projektet STARK. Det går ut på att skapa möjligheter och verktyg för att redan i medelåldern testa balans och styrka och förhindra risk för fall senare i livet.

>Läs om den 22/5 och Arena för hälso- och välfärdsteknik
>Läs mer på Vinnova.se
>Balanstestet

Avsnitt 13, Vad innebär Nattfasta?

I det trettonde avsnittet av FoU-podden möter vi Anita Segring, Matilda Gränsmark och Anna Ekholm från FoUiS och Linda Eklund, som är måltidsombud på Frustunagårdens äldreboende i Gnesta. De berättar om vad Nattfasta är, hur man kan jobba för att minska tiden mellan kvällsmålet och frukosten nästa dag och varför det är viktigt.

Du hittar filmen, inmatningsformuläret och snart även rapporten >här 

Avsnitt 12, Varför finns FoU i Sörmland?

I det tolfte avsnittet av FoU-podden berättar Carina Forsman Björkman och Marina Arkkukangas om FoU i Sörmland. Varför finns FoUiS? Vad är vårt uppdrag? För vem finns vi? Dessutom får du veta lite information om FoUiS framtid.

Avsnitt 11, DMO - Delaktighetsmodellen

I det elfte avsnittet av FoU-podden träffar vi Eddie och Tobias som är boende på Klarabergsvägens gruppbostad, deras boendestöd Max, Birgitta Petersohn, enhetschef område funktionsnedsatta i Strängäs och Liv Mannberg, som är utvecklingsledare på FoUiS. Liv berättar om DMO och vår kommande utbildning för vägledare i DMO och de andra berättar om sina erfarenheter av DMO-slingor. Läs mer om DMO och vägledarutbildningen >här.

Avsnitt 10, Nod för välfärdsteknik och digitalisering

I det tionde avsnittet av FoU-podden berättar Karl Schultz och Anna Åkerberg om den nystartade noden för välfärdsteknik och digitalisering. Tanken är att underlätta arbetet med detta i kommuner och region. De vill även gärna ha synpunkter från både personal inom kommuner och region och från brukare och anhöriga. Du hittar mer information om noden och kontaktuppgifter >här

Avsnitt 9, Hälsoundersökning av placerade barn

Cecilia Moore, utvecklingsledare för barn och unga, Ylva Tindberg, barn- och ungsomsläkare och barnhälsovårdsöverläkare, och Maria von Willingerode, barnutredare på socialtjänsten. De berättar om hälsoundersökning av placerade barn och om samarbetet mellan landstinget och Socialtjänsten när det gäller detta. Länken Cecilia refererar till är bruten. Du hittar dokumentet här. >Länk

Avsnitt 8, SIP - Samordnad individuell plan

Det åttonde avsnittet av FoU-podden handlar om SIP - Samordnad individuell plan. Liv Mannberg och Anita Segring berättar om vad en SIP är och hur FoU i Sörmland arbetar med det. Tre personer från verksamehterna berättar om sina erfarenheter av SIP. >Läs mer om SIP

Avsnitt 7, FoU Välfärds konferens

Det sjunde avsnittet av FoU-podden är en specialare. Det handlar om FoU Välfärds konferens, som FoU i Sörmland arrangerade den 19-20 september 2018. Årets tema var delaktighet.

Liv Mannberg och Elisabeth Björk Andersson, som deltog i arbetsgruppen för konferensen berättar om arbetet med konferensen. Vi får också höra några konferensdeltagare berätta om hur de arbetar med delaktighet.

Avsnitt 6, Sörmland aktiverar seniorer

Avsnitt 6 handlar om ett projekt för att testa om äldre kan bli mer aktiva med hjälp av ett aktivitetsarmband. Elisabeth Rindom, som lett projektet och Annika Skogsberg, som både varit drivande i projektet och själv deltagit i en av grupperna, berättar om sina erfarenheter av arbetet och vilka resultat de nådde. Så småningom kommer även projektrapporten att publiceras här på hemsidan. >Transkribering av avsnitt 6 (PDF)

Avsnitt 5, Tjänstedesign

Avsnitt 5 handlar om tjänstedesign. Forskningsledarna Katarina Wetter Edman och Lisa Malmberg berättar tillsammans med utvecklingsledaren Anita Segring om tjänstedesign. Vad är tjänstedesign? Vad arbeter FoUiS med inom området? De berättar även om goda exempel där det har fungerat bra och om nod för tjänstedesign som de just startat i Sörmland. Du kan läsa mer om tjänstedesign på >SKL:s sida och mer om Noden >här och även anmäla dig till nästa träff för noden >Transkribering av avsnitt 5 (PDF)

Avsnitt 4, Yrkeshandledning för nya socialsekreterare

I det här avsnittet av FoU-podden möter vi Fanny Marell, som handleder yrkeshandledning för nyutexaminerade socialsekreterare och Susanne Gregor som själv är deltagare i en av grupperna. de berättar bland annat om varför den här typen av yrkeshandledning behövs och hur det går till på träffarna. >Transkribering av podden PDF 

Avsnitt 3, Psykisk ohälsa hos äldre

Vi möter Helena Forssell, utvecklingsledare FoU i Sörmland med fokus på, psykisk hälsa/ohälsa och äldre, och Tina Källberg, som varit närvårdskoordinator under många år och arbetat med samverkan i kommuner och landsting, bland annat med inriktning äldre och psykiatri. De berättar om sin undersökning av äldres psykiska hälsa och projektrapporten "Jag är av kött och blod" om äldres psykiska ohälsa. Du hittar rapporten här (pdf)

Avsnitt 2 Små barns trygghet

Andra avsnittet av FoU-podden handlar om en stödsamtalsmodell och små barns trygghet. Gäster är Ulla Beijer, forskningsledare vid FoU i Sörmland, AnnCriztin Welinder, socionom, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun och Helene Lillieborg, socionom, Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun. Om du vill veta mer om stödsamtalen, mejla info@fou.sormland.se så vidarebefordrar vi mejlet till den du vill komma i kontakt med.

Avsnitt 1 Fallprevention

I första avsnittet av FoU-podden berättar Marina Arkkukangas, som har doktorerat i vårdvetenskap och vår statistiker Hans Eriksson om fall och fallprevention. Bland annat handlar det om varför man faller, statistik runt fall, vad samhället gör, vad du själv kan göra för att undvika att skadas i fall och hur viktigt det är med träning.

Om du vill testa din balans, kan du ladda ned vårt Balanstestet (pdf) som Marina pratade om. Fler övningar kommer på sidan om Fallprevention.

Våra deltagare i podden

Avsnitt 27: Carolina, Krister och Elisabeth

Avsnitt 26: Marie, Anna och Nicklas

Avsnitt 25: Kalle, Stig-Håkan, Björn och Christine

Avsnitt 23 och 24: Lina, Ing-Marie, Elisabeth, Daniel, Therese

Avsnitt 13, Anita, Matilda, Anna och Linda

Avsnitt 22, Liv och Lina

Avsnitt 21, Anita och Lisa

Avsnitt 20, MIchail, Marina och Karin

Avsnitt 19, Ann-christin och Beatrice

Avsnitt 18, Anita och Lina

Avsnitt 17, Matilda, Ingela och Jonas

Avsnitt 16, Karl, Lucia och Anna

Avsnitt 15, Matilda, Marie och Sofia

Avsnitt 14, Anna och Mia

Avsnitt 12, Marina och Carina

Avsnitt 11, Tobias, Max, Eddie, Liv och Birgitta

Avsnitt 10, Karl och Anna

Avsnitt 9, Ylva, Cecilia och Maria

Avsnitt 8, Anita och Liv

Avsnitt 7, Elisabeth och Liv

Avsnitt 6, Elisabeth Rindom och Annika Skogsberg

Avsnitt 5, Anita, Lisa och Katarina

Avsnitt 4, Susanne och Fanny

Avsnitt 3 Helena och Tina

Avsnitt 2: AnnCriztin, Helene och Ulla

Avsnitt 1: Hasse och Marina