FOU Logotyp

FoU-podden

FoU-Podden tar upp ämnen och projekt som vi möter i vår verksamhet, både där vi är inblandade och där vi inte är det. Du hittar FoU-podden där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com. Podden görs och leds av FoUiS kommunikatör Lena Stenbrink.

94, ECPAT och barns sexuella utsatthet

Träffar du barn eller ungdomar i ditt jobb?
Händer det att de berättar något som du helst inte hade velat höra?
Vet du hur du ska hantera sådana samtal?

Med kunskap och träning kan du lära dig att bemöta barn eller ungdomar som blivit sexuellt utnyttjade. I det här avsnittet berättar Sophie från barnrättsorganisationen ECPAT om sitt arbete och ger tips inför samtal med barn som har blivit brottsoffer.

Även FoUiS Lina är med i avsnittet och berättar om ett arrangemang i oktober där ECPAT kommer att delta som föreläsare.

>Transkribering av avsnitt 94, ECPAT och barns sexuella utsatthet

>ecpatvuxenstod.se
>dittecpat.se

>ecpat.se
>Länsstyrelsens hemsida

93, Insatskartläggning och nya socialtjänstlagen


I det här avsnittet pratar Niklas Eriksson från SKR, Melina Blidfäldt från Socialförvaltningen i Eskilstuna med FoUiS forskningsledare Lina och Sanna om den nya socialtjänstlagen och om kartläggningen av socialtjänstens insatser som Lina och Sanna håller på med. Vad innebär egentligen den nya lagen, vilken nytta kan man ha av insatskartläggningen och vad händer i Socialförvaltningen i Eskilstuna?

>Transkribering av avsnitt 93, Insatskartläggning och nya socialtjänstlagen

>Uppdraget Socialtjänstens insatser (FoUiS)

92, Mer kunskap mindre magkänsla – Eskilstuna bygger broar mellan teori och praktik

I det här avsnittet berättar Johan Lindström och Patrik Nilsson från Eskilstuna kommun tillsammans med Marina Arkkukangas och Sanna Tiikkaja om arbetet med forskningsledare i Vård- och omsorgsförvaltningen. Bland annat handlar det om varför de behöver forskningsledare, vad forskningsledarna gör och förhoppningar inför en föränderlig framtid där det blir mer och mer viktigt att lägga resurserna på rätt saker.

>Transkribering av avsnitt 92, Mer kunskap mindre magkänsla - Eskilstuna bygger broar mellan teori och praktik

>Sörmlands fallpreventionsprogram

Avsnitt 91, Sörmlands fallpreventionsprogram - med målet att göra fallolyckor ovanliga

Hur kan ett fall eller en fallolycka bli en ovanlig händelse? I Sörmland pågår ett arbete med att ta fram ett fallpreventionsprogram. Programmet som till stor del består av ett kunskapsstöd för evidensbaserat arbete är under utveckling och två verksamheter i kommunen och regionen kommer att vara med och testa det. En intressant fråga är hur kunskapsstödet kan användas i det förebyggande uppdrag som kommuner och regioner redan har. Fokus i diskussionen ligger på kunskapsanvändning och beteenden.

Deltagare i avsnittet är Gunilla Avby, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, Camilla Thunborg, professor vid Stockholms universitet, Susanne Nygård, leg sjukgymnast och doktorand vid Högskolan Dalarna, och Marina Arkkukangas, FoU-chef.

>Transkribering av avsnitt 91, Sörmlands fallpreventionsprogram, med målet att göra fallolyckor ovanliga

>Sörmlands fallpreventionsprogram

Avsnitt 90, Att motverka våldsutsatthet för personer med funktionsnedsättning

Det här avsnittet spelades in mestadels under en dag om att motverka våldsutsatthet för personer med funktionsnedsättning, som genomfördes i november 2023. I podden intervjuar vi föreläsare från dagen och en av arrangörerna. Du får höra höra Aline Groh, Magnus Lindén och Therese Wappsell från Relationer som funkar , Maria Melin från Myndigheten för delaktighet samt Eva Sandborg och Vesna Suljkic från Eskilstuna kommun och i inledningen Lina Larsson från FoU i Sörmland.

>Transkribering av avsnitt 90 om våldsutsatthet och funktionsnedsättning
>Relationer som funkar
>Myndigheten för delaktighet mfd.se

E-post till Eva och Vesna på Eskisltuna kommun om ni har frågor om deras arbete kring funktionshinder och våld.
eva.sandborg@eskilstuna.se
vesna.suljkic@eskilstuna.se

 

Avsnitt 89, Liv och hälsa ung - hur mår Sörmlands unga?

I det här avsnittet berättar Susann Ericsson, Katarina Gustafson och Ali Hassan om kartläggningen "Liv och hälsa ung" och om resultaten från 2023. Var tredje år svarar Sörmlands elever från åk 7, 9 och åk 2 på gymnasiet, samt elever på anpassad skola (ej träningsskola) i årskurs sju t o m gymnasiet, på enkäten. I det här avsnittet pratar vi bland annat om allmänt mående, trivsel, alkohol, narkotika och tobak, fysisk aktivitet och våld.

>Kommunåterkoppling Liv och hälsa ung
>Transkribering av avsnitt 89, Liv och hälsa ung

Avsnitt 88, Samtyckeslagstiftningen - att prata med unga om sex

Det här avsnittet handlar om samtyckeslagstiftningen och ett projekt kring den. Ida de Luna Sjöholm, senior kammaråklagare med särskilt ansvar för ungdomsärenden, Hanna Bergström, strateg och projektledare på Region Sörmland och Lina Larsson, regional utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid, berättar om lagstiftningen, om informationsprojektet kring den och om att prata med unga om sex.

Rättelse: Debutåldern 10 år för att exponeras för porr, baseras på utsagor och beräkningar men det är vanligare att tala om 12 år, även om det förekommer att studier talar om 10-årsålder, med hänvisning till sid 20–21 i delrapport 1: www.barnombudsmannen.se/om-oss/regeri…rkan-pa-barn/

>Länk till podden på SoundCloud
>Studie - Våldsoffer stänger av
>Länk till Te-filmen
>Brottsbalken kapitel 6 paragraf 1
>Transkribering av avsnitt 88, samtyckeslagstiftningen

Länkar till böckerna:
Emily Nagoski, Ph.D.   
världens viktigaste bok  

Hannas e-post: hanna.c.bergstrom@regionsormland.se

Avsnitt 87, Tre våldstyper – Brottsförebyggande metodstöd

Det här avsnittet spelades in under en dag som handlade om metodstöd kring tre våldstyper som kommit efter lite i det brottsförebyggande arbetet. Med i Podden är Carl Gynne från BRÅ, Petra Blom från Länsstyrelsen, Eva Sara Beckman, Regional Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen och vår utvecklingsledare Lina Larsson.

>Länk till podden på SoundCloud

Här är några relevanta länkar för mer kunskap:

>Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 
>Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete | Sveriges riksdag (riksdagen.se)  
>Metodstod för kartlaggning av tre våldstyper
>Transkribering av avsnitt 87, Metodstöd - tre våldstyper

Avsnitt 86, Vad gör socialtjänsten för barn och unga?
- insatskartläggning i Sörmland

I det här avsnittet berättar Lina Larsson och Sanna Tiikkaja om sin kartläggning av socialtjänstens insatser inom området barn och unga. Bland annat pratar vi om hur de har arbetet, vad syftet med kartläggningen är och vad de hoppas att den ska få för positiva effekter.

>Projekt socialtjänstens insatser
>Transkribering av avsnitt 86, Kartläggning av socialtjänstens insatser

Avsnitt 85, Digitaliseringsstrategi i Sörmland

I det här avsnittet berättar Johanna Bandmann, Katarina Forsberg och Carl Schultz om Sörmlands digitaliseringsstrategi som de har varit med och tagit fram. De berättar bland annat om vad den innehåller, varför den behövs, hur den ska användas och vem den är till för.

>Digitaliseringsstrategin
>Transkribering av avsnitt 85, Digitaliseringsstrategi i Sörmland

För mer information kontakta
Katarina.A.Forsberg@regionsormland.se, Johanna.Bandmann@strangnas.se eller Carl.Schultz@regionsormland.se
Eller surfa in på exempelvis Dela Digitalt, SKR,  Myndigheten för digitalisering DIGI, Inera, ehälsomyndigheten eller regeringen.

 

Avsnitt 84, Nära vård i Sörmland - slutrapportering

I det här avsnittet deltar Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö, som har varit projektledare för projektet Nära vård i Sörmland under de två år det har pågått. De berättar bland annat om resultaten för de fyra projektmålen de har arbetat mot.

>Slutrapport Nära vård (pdf)
>Transkribering av avsnitt 84, Nära vård slutrapport
>Läs mer om projektet
>SKR.se Nära vård
>Nära vård-podden (SKR)

Avsnitt 83, Kompetenscentrum mot våld i nära relation

I det här avsnittet berättar Ann-Christine Nilsson, Karin Arnholm, Linn Burman från regionens kompetenscentrum mot våld i Sörmland om sitt arbete och om vad kompetenscentrums uppdrag är. Bland annat pratar vi om målgrupper, samverkan och bemötandet av våldsutsatta. Även Lina Larsson som jobbar med satsningen RSS Kvinnofrid är med i avsnittet.

>Transkribering av avsnitt 83, Kompetenscentrum mot våld i nära relation
 kompetenscentrummotvaldinararelationer@regionsormland.se
>Kompetenscentrum på Samverkanswebben
>Teamet för våldsutsatta 1177
>KCViNR organisationsbild

Avsnitt 82, Följeforskning för barnens bästa

I det här avsnittet pratar Lisa Sundh, som är processledare för utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa, med forskningsledarna Osman Aytar och Lina Larsson som bedriver följeforskning kring utvecklingsarbetet. Bland annat berättar de om skillnaderna mellan följeforskning och mer traditionell forskning.

>Transkribering av avsnitt 82, Följeforskning för barnens bästa
>Projektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
>Följeforskning kring Tillsammans för barnens bästa
>Rapporter kring Tillsammans för barnens bästa

Avsnitt 81, Vad gör en doktorand för nära vård och omsorg?

I det här avsnittet berättar doktoranden Karin Strömqvist Bååthe och två av hennes handledare Osman Aytar och Marina Arkkukangas om vad de gör och kommer att göra i doktorandprojektet kring Nära vård och omsorg i Sörmland. Om du exempelvis funderar på att bli doktorand får du i det här avsnittet en god insikt i vad det innebär.

>Läs mer om Nära vård i Sörmland - projektet
>Läs mer om doktorandprojektet
>Läs mer om Nära vård och omsorg på SKR.se
>WHO
>Transkribering Avsnitt 81 Vad gör en doktorand för nära vård och omsorg?

Avsnitt 80, Sociala robotar

Vad är en social robot? Varför finns de? Och hur används de inom äldrevården? Det här är några frågor som besvaras i det här avsnittet av FoU-podden. Våra deltagare denna gång är forskarna Marcus Persson, David Redman och Anna Åkerberg. De berättar också om ett forskningsprojekt som handlar om sociala robotar , vårdpersonalens kompetens och om användandet av sociala robotar i verksamheten. Forskningsprojektet är finansierat av AFA försäkringar och är precis på väg att avslutas.

  1. Persson M, Ferm L, Redmalm D & Iversen C (2023) “Working with robotic animals in dementia care: The significance of caregivers’ competences”, Nordic Journal of Working Life Studies, no 3.
  2. Persson M, Redmalm D, & Iversen C (2021) “Caregivers’ use of robots and effect on work environment – A scoping review”, Journal of Technology in Human Services. DOI
  3. Persson M, Iversen C & Redmalm D (2021) Robotar och vita lögner i demensvården. Äldre i Centrum, #3:108-110.
  4. Persson M (2020) Robot på jobbet. Äldre i Centrum, Tema: Digital välfärd #4.

>Transkribering Avsnitt 80 Sociala robotar

Avsnitt 79, Forskardag - Nära vård i Sörmland

Det här avsnittet spelades in under den forskardag, med temat Nära vård i Sörmland, som vi genomförde den 9 februari 2023. I avsnittet får du höra korta intervjuer och ljudklipp med många av de deltagande föreläsarna; Mattias Damberg & Johnny Pellas, Micael Dahlén, Ulrika von Thiele Schwarz, Petri Olivius, Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe och Kitty Lassinantti och Anna-Lena Almqvist.

>Strategies for de-implementation of low-value care—a scoping review (2021)
>How to design, implement and evaluate organizational interventions for maximum impact.
>Fyra telefonsamtal minskade depression
>Psykoterapi via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin
>FoU-podden, avsnitt 76, Beteendeaktivering - för att minska depression hos äldre
>Young people with complex needs meet complex organizations (2018)
>Placements and ‘complex needs’. An interview-study with Swedish young people.(2020)
>Nära vård i Sörmland

>Transkribering Avsnitt 79, forskardagen

Avsnitt 78, Yrkesresan - barn och unga

Det här avsnittet handlar om Yrkesresan – en rikstäckande utbildningsinsats för nyanställda inom vård och omsorg. Med i avsnittet är Camilla Hesselbäck som är huvudansvarig för Yrkesresan i region Mälardalen (vad som ingår där berättar vi om i podden) och kursledarna Theres Zetterström, Elin svensson och Emma Norman. I podden får vi även höra vad några av deltagarna tycker om Yrkesresan och en av de första kurserna i den.

>Transkribering avsnitt 78, Yrkesresan - barn och unga 
>Yrkesresan SKR
>Yrkesresan, Länsgemensamt regionalt stöd

Avsnitt 77, Tillsammans för unga vuxna

I det här avsnittet berättar Andreas Dahlström och Maria Ulvenhag om utvecklingsarbetet Tillsammans för unga vuxna, som de är projektledare för. Det handlar om att, genom bland annat samverkan, förbättra vården för unga vuxna, 18-29 år, som mår dåligt.

>Transkribering avsnitt 77 - tillsammans för unga vuxna
>Läs mer om arbetet

Avsnitt 76, Beteendeaktivering - för att minska depression hos äldre

Det här avsnittet ska handla om Beteendeaktivering – en metod för att minska depression hos äldre. Mattias Damberg, Johnny Pellas och Marina Arkkukangas berättar om ett lyckat pilotprojekt som genomförts och om en större multicenterstudie (Region Västmanland, Sörmland och Örebro), som handlar om psykologisk korttidsbehandling av mild till måttlig depression hos äldre i primärvården, som kommer att starta 2023.

>Transkribering avsnitt 76 - Beteendeaktivering
>SVT Västmanland intervju med Mattias och Johnny (1 min)
>Artikel i Senioren 
>Rapporten:Telephone-based behavioral activation with mental imagery for depression: A pilot randomized clinical trial in isolated older adults during the Covid-19 pandemic
>Telephone-Based Behavioral Activation with Mental Imagery for Depression in Older Adults in Isolation During the covid-19 Pandemic: Long-term Results from a Pilot Trial

Avsnitt 75, Safe Selfie Academy


Det här avsnittet handlar om Safe Selfie Academy som är ett arbete för att skydda barn och unga på nätet. Vi får också höra om Vingåkers arbete med detta. Med i det här avsnittet författare och föreläsare Caroline Engvall och Annette Jacobsson, som är kurator på ungdomsmottagningen i Vingåker, Linn Burman som är samordnare på kompetenscentrum mot våld i nära relationer och Lina Larsson som är utvecklingsledare för RSS-kvinnofrid.

>Transkribering av avsnitt 75 om Safe Selfie Academy
>www.safeselfieacademy.se 
>www.jourmiranda.se/tjej
>www.umo.se
>www.dittecpat.se
>RSS-kvinnofrid FoUiS
>Föreläsningsserie om utsatthet på nätet (YouTube)

Teamet för sexuellt våoldsutatta KSK: 0150-562 62 eller 072-143 94 62

Ungdomdmottagningen Vingåker: 070-339 48 26 eller 1177

Avsnitt 74, Dagen om särskild våldsutsatthet - funktionshinderområdet

Den 14 oktober genomfördes dagen om Särskild våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Under dagen deltog personal från vård och omsorg i Sörmland, bland annat från deltog personer från regionen psykosteamet, personer från Karsudden, division psykiatri och funktionshinder samt kompetenscentrum för våld. I de här avsnittet får vi höra föreläsarna och två av arrangörerna berätta om sitt arbete. Även klipp från föreläsningarna är med.

>Transkribering, Avsnitt 74 särskild våldsutsatthet - funktionshinderområdet
>Spellista om funktionshinder
>Spellista om våld i nära relation

Avsnitt 73, Nära vård i Sörmland - Målbild och fokusområden

I det här avsnittet berättar projektledarna för Nära vård i Sörmland, Karolina Ehnsiö och Cajsa Åkerholm, om arbetet det första projektåret. Bland annat pratar vi om målbilden, fokusområdena, en utbildning i tjänstedesign och vad som kommer att göras framöver.

>Nära vård i Sörmland
>Transkribering av avsnitt 73 Nära vård i Sörmland - målbild och fokusområden

Avsnitt 72, Välfärdsteknik och digitaliseringsombud

Det här avsnittet handlar om en kartläggning som har gjorts om välfärdsteknik blad personal inom funktionshinderområdet och hur resultatet har påverkat arbetet i en av de utvärderande enheterna i Eskilstuna. De har exempelvis infört funktionen digitaliseringsombud. Med i avsnittet är verksamhetsutvecklarna Mattias Kjellkvist och Sofia Karlsson, digitaliseringsombudet Rosmarie Runnkvist och FoUiS forskningsledare Anna Åkerberg.

>Transkribering av avsnitt 72 Välfärdsteknik och digitaliseringsombud
>Rapporter, filmade presentationer och kortversioner av rapporterna om enkätundersökningarna om medarbetares kunskaper

Avsnitt 71, Kartläggning av kompetensutvecklingsplaner i Sörmlands kommuner

I det här avsnittet pratar vi om en kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner. Vad visade kartläggningen? Varför behövs kompetensförsörjningsplaner? Vad bör ingå i en kompetensförsörjningsplan? Och vad är Vilja välja vård och omsorg för utredning - som deltagarna Martin Geisler och Matilda Gränsmark rekommenderar.

>Transkribering av avsnitt 71 Kartläggning av kompetensutvecklingsplaner i Sörmlands kommuner
>Vilja välja vård och omsorg
>Kartläggningsrapporten: Kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner
>Kortversion av: Kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner

 

Avsnitt 70, Ordnat införande av obeprövade hjälpmedel

Det här avsnittet handlar om ordnat införande av obeprövade hjälpmedel. Med i avsnittet Annelie Söderbäck och Karl Schultz som har arbetat med att skapa en evidensbaserad process för att hantera nya obeprövade hjälpmedel.
>Transkribering av avsnitt 70, ordnat införande av obeprövade hjälpmedel
>Projektrapport Ordnat införande av nya obeprövade hjälpmedel och bilagor
>Hjälpmedelscentralen Region Sörmland

Avsnitt 69, Förflyttning av personer med demenssjukdom

I det här avsnittet uppmärksammar vi ett arbete som har genomförts i Nyköpings kommun. Det handlar om problem och lösningar kring förflyttningar av personer med demens. Med i det här avsnittet är Charlotta Thunborg och Hanna Lagerlund, som båda är sjukgymnaster som har studerat förflyttningar av personer med demens. Bland annat kommer de med bra tips för att underlätta förflyttningarna både för den som ska flyttas och den som hjälper till.

>Transkribering av avsnitt 69 Förflyttning av personer med demenssjukdom
>Populärvetenskaplig artikel "Kan ändrat beteende förbättra problematiska förflyttningssituationer på demensboende?"
>Link to the original article
>Charlotta's article "Exploring dementia care dyads' person transfer situations from a behavioral medicine perspective in physiotherapy: development of an assessment scale"
>Svenskt demenscentrum om verktyget DIDTAS
>DIDTAS Dyadic Intercation in Dementia Transfer Assessment Scale.pdf

Kontaktuppgifter till Charlotta och Hanna: charlotta.thunborg@ki.se & hanna.haggren.lagerlund@nykoping.se

Avsnitt 68, Flyktingsituationen, prostitution och människohandel

I det här är avsnittet pratar vi om människor som flyr till Sverige och riskerar att bli utnyttjade på olika sätt. Med i avsnittet är Petra Blom, som arbetar med mäns våld mot kvinnor, Sara Blomberg, som bland annat stått på Skavsta flygplats och tagit emot flyktingar från Ukraina, Karin Arnholm som är Samordnare för Teamet för sexuellt våldsutsatta och Lina Larsson, utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid.

>Teamet för sexuellt våldsutsatta - Samverkanswebben (regionsormland.se)
>020 390 000 | Nationellt metodstödsteam (nmtsverige.se) 
>Webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel | Jämställdhetsmyndigheten 
>Prostitution och människohandel | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 
>Mika hälsa (beroendecentrum.se)
>Köp av sexuella tjänster - Stockholms stad (socialtstod.stockholm)
>Transkribering avsnitt 68, Flyktingsituationen, prostitution och människohandel

Avsnitt 67, Välfärdsteknik för Nära vård

Det här avsnittet av FoU-podden är inspelat på den årliga Välfärdsteknikmässan i Eskilstuna. Med i avsnittet är flera av utställarna, som berättar om vad de är där och informerar om och hur det knyter an till Nära vård. Bland annat berättar Eskilstuna kommun om digital tvilling och vad det innebära att vara modellkommun och om digitala mötesplatser. Region Sörmland berättar om syn- och hörselhjälpmedel, Nära vård-arbete och den nya tjänsten Vårdkontakt direkt.

Även Anna Åkerblad från FoUiS och Karl Schultz från Länsgemensamt regionalt stöd är med.

>Eskilstuna modellkommun
>Eskilstuna digitala mötesplatser
>Vårdkontakt direkt Region Sörmland
>Dövblinda teamet Samverkanswebben
>Egenmonitorering
>Nära vård i Sörmland
>Transkribering av avsnitt 67 Välfärdsteknik och nära vård

Avsnitt 66, Se sambandet - våld i nära relation och våld mot djur

I det här är avsnittet pratar vi om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Med i avsnittet är Petra Blom, som arbetar med mäns våld mot kvinnor, Kristina Holmström och Ulrike Segerström, som båda är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen och Lina Larsson som är utvecklingsledare för RSS kvinnofrid.

>sesambandet.se
>FoU-podden om våld i nära relation, flera avsnitt
>RSS Kvinnofrid på FoUiS hemsida
>Transkribering av avsnitt 66 Se sambandet

Avsnitt 65, Samverkan i barnhälsovårdenDet här avsnittet handlar om forskningsprojektet ”Samverkan i barnhälsovården – betydelse för vårdkvalitet och arbetsrelaterat välbefinnande”, som genomförts av FoU i Sörmland i samverkan med den centrala Barnhälsovården Sörmland. Bland annat berättar Ylva Tindberg, Ulrika Nygren och Lina Larsson om hur undersökningen gick till, vad de fick för resultat och om slutsatser och praktiska rekommendationer.

>Transkribering av avsnitt 65, Samverkan i barnhälsovården

Avsnitt 64, E-utbildning i bemötande - brukarperspektivet

Avsnittet handlar om Sörmlands e-utbildning Personcentrerat bemötande av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Med i podden är projektledaren för utbildningen, personal som har använt utbildningen  och brukare som berättar om sina erfarenheter av bemötande.

>E-utbildningen i personcentrerat bemötande
>Avsnitt 50, E-utbildning i personcentrerat bemötande
>Transkribering av avsnitt 64, E-utbildning i bemötande - brukarperspektivet.

Avsnitt 63, Egenmonitorering - vad, för vem, varför?

Maria Liljeros och Marina Arkkukangas berättar om sitt forskningsprojekt kring egenmonitorering. Det pratar bland annat om vad egenmonitorering är, vilka grupper det ska testas i, vad personalgrupperna tycker, vad man kan tänka på när man ska införa ett helt nytt arbetssätt och om hur det har gått med ett annat, liknande, redan pågående projekt.

Vill du veta mer?
Kontakta marina.arkkukangas@fou.sormland.se, maria.liljeros@regionsormland.se eller karl.schultz@fou.sormland.se
Inom kort kommer även information om projektet ligga under >vår sida för projekt

>Transkribering av avsnitt 63, Egenmonitorering - vad, för vem, varför?

Avsnitt 62, Suicidprevention - vad kan du göra?

I det här är avsnittet kommer vi att prata om suicidprevention. Med i den här podden är Magnus Werner, Sabrin Granath och Marie Wallin som alla arbetar med suicidprevention. Bland annat pratar vi om hur man kan upptäcka att någon mår dålig, hur man kan hjälpa den personen och om att våga fråga.

>Transkribering av avsnitt 62, Suicidprevention - vad kan vi göra?(pdf)

För alla

>Mind
>Sammanställning av flera stödlinjer (suicidezero.se)
>1177 Vårdguiden 
>Stödlista: Psykisk hälsa i kristid | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)
>Patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende - 1177 Vårdguiden

För barn

>Få hjälp om du mår dåligt - Rädda Barnen (raddabarnen.se) 
>Ring, mejla eller chatta med Bris | Bris - Barnens Rätt i Samhället

För vuxna som är oroliga för barn:

>Start | Bris - Barnens Rätt i Samhället

För efterlevande

>Startsida (spes.se)

Avsnitt 61, Nära vård i Sörmland

I det här är avsnittet pratar vi om omställningen till Nära vård. Det finns flera orsaker till att det är viktigt att ställa om till nära vård. I det här avsnittet pratar Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö, som båda är projektledare för Nära vård, om omställningen och arbetet med den och varför det är viktigt att ställa om till en mer personcentrerad vård med mer samverkan.

>Läs mer om Projektet Nära vård
>Transkribering av avsnitt 61 Nära vård (pdf)

Avsnitt 60, Vad är evidens? - Vägen till ett evidensbaserat Sörmland

Det här avsnittet handlar om evidens och evidensbaserade metoder. Med i avsnittet är vår FoU-chef Marina Arkkukangas och Knut Sundell, som är expert på området evidens.

>EBP - Evidensbaserad praktik, länkar till statliga aktörer med mera
>FoU-podden: 22, EBP-alltid lika viktigt
>SBU
>Transkribering av avsnitt 60, Vad är evidens -vägen till ett evidensbaserat Sörmland (pdf)

Avsnitt 59, Levande bibliotek - låntagare berättar

Katarina Forsberg från Region Sörmland och Jimmy Larsson från Samhällskontraktet berättar om hur det kan vara att låna erfarna från det levande biblioteket, för att få brukarperspektivet i verksamhetsutveckling. Även Lina Larsson och Anna Åkerberg från FoUiS är med och berättar om det levande biblioteket.

>Levande bibliotek
>Avsnitt 43 Levande bibliotek - för användarmedverkan
>Transkribering av avsnitt 59 Levande bibliotek - låntagare (pdf)

Avsnitt 58, Systematisk uppföljning - Kvinnofrid

Mia Ledwith, Carolina Björkman och Lina Larsson pratar om SU Kvinnofrid. De berättar om vad SU kvinnofrid är, om det nationella projektet SU kvinnofrid och om Nyköpings arbete med SU kvinnofrid. De ger också tips om hur man kan arbeta med detta.

>RSS Kvinnofrid
>Systematisk uppföljning
>SKR SU- Kvinnofrid projekt
>Operation Kvinnofrid, Stockholm
>Systematisk uppföljning, Socialstyrelsen
>Transkribering av avsnitt 58, Systematisk uppföljning - Kvinnofrid

Avsnitt 57, Digitalisera utifrån användarnas behov

I det här är avsnittet pratar vi om att digitalisera utifrån användarnas behov. Ida Claesson och Frida Fallström som har deltagit i utbildningen "Att digitalisera utifrån användarnas behov", med sina arbetsplatsers utmaningar, berättar om sina upplevelser av det. Även Matilda Gränsmark och Karl Schultz, som ansvarade för utbildningen deltar. De berättar om utbildningen och om tjänstedesign i allmänhet.

>Inbjudan med info om utbildningen i podden (PDF)
>Välfärdsteknik& digitalisering på FoUiS
>FoU-podden, spellista om välfärdsteknik & digitalisering
>FoU-podden, spellista om tjänstedesign

Avsnitt 56, Fall och undernäring på särskilt boende

Annelie Gusdal, Marina Arkkukangas och Anna Ekholm berättar om en studie om samband, förekomst och åtgärder av risk för fall samt undernäring bland personer på särskilt boende. De berättar bland annat om antal som riskerar fall respektive undernäring, om vilka åtgärder som görs och vad man skulle kunna göra för att minska fall och undernäring.

>senioralert.se
>spellistan Äldre+Seniorer, med fler avsnitt om fall och undernäring/nutrition
>Länk till artikeln
>Länk till sammanfattning av artikeln

Avsnitt 55, Tillsammans för barnens bästa

I det här avsnittet berättar Lisa Sund och Nettan Eliasson om sitt utvecklingsarbete Tillsammans för barnens bästa. Det treåriga arbetet började i januari och kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser och att skapa en samverkansmodell för att arbeta med barn och ungas hälsa. I podden pratar vi bland annat kring hur barn och ungas hälsa ser ut nu i Sörmland och om arbetet med att försöka förbättra den.

>Sidan tillsammans för barnens bästa

Avsnitt 54, MI - motiverande samtal

I det här är avsnittet pratar vi om Motiverande samtal (MI) och vår digitala utbildning i MI. Med i det här avsnittet är kursledaren Staffan Hultgren, som berättar om utbildningen och MI generellt. Även två av deltagarna Diana Högdahl och Mikael Nordström är med. De berättar om sina upplevelser av utbildningen och om hur de använder MI i praktiken.

>Läs mer om MI-utbildningen i höst
>Socialstyrelsen om MI

Avsnitt 53, SPRÅKA - kompetensutveckling för hemtjänstens utrikesfödda personal

I det här är avsnittet pratar vi om Projektet SPRÅKA som har genomförts i Eskilstuna och Nyköping. Språka är ett projekt för kompetensutveckling för utrikesfödd personal inom hemtjänsten. Deltagare i avsnittet är Lina Larsson, som har skrivit en rapport om projektet och Noomi Pettersson och Helena Lundin, som båda har varit projektledare.

>Spridningskonferens SPRÅKA-projektet

>Utvärderingsrapporten Rapport 2021:2
>Kortversion av SPRÅKA-rapporten

Avsnitt 52, SU - Systematisk uppföljning, exempel Trosa

I det här avsnittet berättar Anita Segring och Lina Larsson om systematisk uppföljning på individnivå (SU och om hur FoUiS uppdrag inom området ser ut. Ola Nordqvist berättar om hur Trosa kommun använder SU som stöd i att analysera och utveckla bland annat missbruks- och beroendevården.

>Systematisk uppföljning på FoUiS
>SKR - SU-projekt RSS kvinnofrid (2021)
>SKR - Systematisk uppföljning barn och unga (2021)
>SKR-verksamhetssystem som stöd för uppföljning(fr 2019)

Avsnitt 51, Delaktighetsmodellen - vad är det?

I det här avsnittet av FoU-podden berättar Sophie Tenser och Marie Wallin om Delaktighetsmodellen (DMO). Vad det är, hur det fungerar och om exempel ifrån när den genomförts.

I slutet berättar Marie även om vad som är på gång i Sörmland när det gäller DMO, bland annat en utbildning som planeras till 2022.

>Mer om Delaktighetsmodellen
>Avsnittt 11, DMO - delaktighetsmodellen (med bl a brukare, personal från ett boende)

Avsnitt 50, E-utbildning i personcentrerat bemötande

Möter du människor i ditt arbete? Eller tar du fram strategier för verksamheter som möter människor?

I det här avsnittet av FoU-podden berättar Eva-Charlotte Berntsson, Viktoria Sigtryggsdottir, Stina Tonnäng, Kristina Boström och Marie Wallin om en helt ny e-utbildning om personcentrerat bemötande.

>Hitta e-utbildningen här
>E-utbildningen för dig inom Region Sörmland

>Transkribering av avsnitt 50 (pdf)

Vill du veta mer? Kontakta:
eva-charlotte.bernthson@regionsormland.se
viktoria.sigtryggsdottir@vingaker.se
marie.wallin@fou.sormland.se
kristina.bostrom@regionsormland.se
stina.tonnang@eskilstuna.se

Avsnitt 49, Utveckla Med Användare - exempel från Eskilstuna

I det här avsnittet av FoU-podden berättar Maria Johansson, Karolina Gilljam, Johan Örn, Matilda Gränsmark och Anita Segring om projektet Utveckla med användare, som genomförts i Eskilstuna kommun.

Om du vill veta mer, kontakta deltagarna i podden:
anita.segring@fou.sormland.se, matilda.gransmark@fou.sormland.se, karolina.gilljam@eskilstuna.se, Johan.orn@eskilstuna.se eller maria.johansson18@eskilstuna.se

Avsnitt 48, Samordningsförbundet RAR och utvärdering

Det här avsnittet handlar om Samordningsförbundet RAR - om deras uppdrag och även om vårt uppdrag för dem som handlar om utvärdering. Gäster i podden är Charlotta Skålén från RAR och Martin Geisler och Marina Arkkukangas från FoU i Sörmland.

PS: Vi har spelat in i Teams och ljudet är tyvärr inte så bra, vi hoppas vi lyckas bättre nästa avsnitt.

>rar.se
>Mallarna (en bit ned på sidan)
>Utvärdering FoUiS

Avsnitt 47, Digitalisering, äldre och virtuella fikarum

Det 47:e avsnittet handlar om digitalisering och välfärdsteknik med fokus på äldre. Vi får också höra om filmen Välfärdsteknik i virustider och projektet Fikarummet.
Deltagare är Petra von Heideken Wågert och Yvonne Eiksson från MDH, Annika Skogsberg och Stig-Håkan Nilsson från SPF-seniorerna, samt Karl Schulz och Anna Åkerberg från FoUiS.

PS: Avsnittet spelades in i Teams och har därför lite sämre ljud, vi ber om ursäkt för det!

>Filmen Välfärdsteknik i virustider
>Projektet fikarummet
>Webbinarium om digitalisering och funktionshinder

Avsnitt 46, Vad är hjälpmedel och vem är de till för?

En ny visningsmiljö för hjälpmedel ska snart invigas i Eskilstuna. I det här avsnittet av FoU-podden diskuterar Camilla Ehrlund, Tomas Andersson och Karl Schultz visningsmiljön och bildverkstan, samt vad hjälpmedel är och vem som kan behöva dem. Vi får också höra lite om vad som planeras framöver.

OBS: På grund av pandemin har öppningen av visningsmiljön skjutits fram till tidigast december.

För mer information om visningsmiljön och bildverkstan kontakta:
camilla.ehrlund@eskilstuna.se
thomas.andersson@eskilstuna.se

Den 6 nov genomfördes ett webbinarium om digitalisering och funktionshinder. Vi arbetar just nu med att lägga upp filmer från det. >håll utkik på denna sida

>Föreläsning om kognitiva hjälpmedel för personer med demenssjukdom

Avsnitt 45, SIP - Forskning; delaktighet och funktionsnedsättning

I det 45:e avsnittet berättar Liv Nordström och hennes handledare om sin forskning kring SIP och delaktighet vid funktionsnedsättning. Om du vill veta mer om SIP, lyssna gärna på avsnitt 8 som handlar om vad en SIP är och hur man arbetar med det. Det här avsnittet handlar om Livs forskning och om hur det är att forska, att vara doktorand samt om att vara doktorandhandledare.

>Avsnitt 15, SIP - Samordnad individuell plan
>SIP och Livs forskning
>Mer om SIP på skr.se
>Livs forskning på mdh.se

>Kitty Lassinattis foskning
>Anna-Lenas forskning

>Öies forskning (nr 1 längst ned)

Avsnitt 44, Äldre och läkemedel

I det 44:e avsnittet av FoU-podden möter vi Rim Alfarra och Jessica Loayza från läkemedelskommittén samt Matilda Gränsmark från FoU i Sörmland. Samtalet handlar om läkemedel till äldre och vad man ska tänka särskilt på när det gäller läkemedel till äldre.

>Läkemedelskommitténs sida på samverkanswebben
>Apotekare i vården, sidan med verktygen
>Samverkansråden som nämndes

Avsnitt 43, Levande bibliotek - för användarmedverkan

I det här avsnittet berättar Lina Larsson och Anita Segring om Levande bibliotek. FoUiS startade 2019 ett levande bibliotek för att främja användarmedverkan.

Nyttan med användarmedverkan är att erfarna genom sina berättelser ska bidra med andra perspektiv än organisationens egna. >Läs mer om levande bibliotek

Avsnitt 42, IBIC - Vad händer nationellt?

I det 42 avsnittet av FoU-podden berättar Johan Hansson från Socialstyrelsen bland annat om deras arbete med IBIC, webbintroduktionen och om en utvärdering som FoU i Väst gjort utifrån Kungsbackas införande av IBIC. Med i studion är också Marie Wallin och Matilda Gränsmark, båda utvecklingsledare på FoU i Sörmland och ansvariga för IBIC hos oss.

Det finns även en film om IBIC och målformulering, med Johan.
>Digitalt inspirationstillfälle om målformulering – FoU i Sörmland (med IBIC-filmen)
>Läs mer om IBIC på socialstyrelsen.se
>Länk till webbintroduktionen på socialstyrelsen.se
>FoU i Västs utvärdering av Kungsbackas kommun implementering av IBIC. ”Att omsätta IBIC från teori till praktik” 
>FoU Nestors material ”Individens behov i centrum. Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut och införande av IBIC”. Gratis för alla att ladda ner här
>FoU i Sörmlands webbsida om IBIC
>Avsnitt 15, IBIC - Individens behov i centrum

Avsnitt 41, Molliidräkt - för att minska spasticitet och öka fysisk funktion

I det här avsnittet av FoU-podden berättar Jenny Hedberg Graff och Marina Arkkukangas om forskningsprojektet kring hjälpmedlet Mollii. Molliidräkten har testats av barn med spasticitet för att undersöka om den kan minska spasticiteten och öka den fysiska funktionen.

PS: Mollii kommer från det latinska ordet mollis som betyder: [mjuk, flexibel, böjlig, smidig, mjuk vid beröring].
>Läs mer om forskningsprojektet    >Läs rapporten om okända hjälpmedel
>mollii.com

Avsnitt 40, Previct - Digital alkoholprevention

I det här avsnittet av FoU podden berättar Anna Åkerberg och Karl Schultz om projektet DiAS, som har utvärderat ett digitalt hjälpmedel för alkoholprevention, Previct. Du får också en liten smakbit av resultatet. Staffan Lundvall, som Har använt Previct med sina klienter på Vägen i Eskilstuna, berättar om sina erfarenheter.

>Mer om DiAS   >Rapporten (från 25/6)

>Transkribering av avsnittet Previct - digital alkoholprevention

Avsnitt 39, Att utbilda vikarier under coronapandemin

På grund av coronapandemin går det inte att utbilda vikarier som man brukar inom vård och omsorg. Samtidigt krävs minst lika många vikarier - hur löser man det? Jo, man gör en webbaserad introduktion. I det här fallet är det FoUiS som har sammanställt introduktionen och i den här podden berättar våra gäster från Strängnäs kommun; utvecklarna Johanna och Jenny, och Lena och Åse från behandlingsenheten, samt Marie Wallin från FoUiS om hur introduktionen kom till och hur den fungerar att använda.

>Den webbaserade introduktionen    
>FoUiS checklista

Cheklistorna Strängnäs använder sig av:
>FO =Funktionshinderomsorg
>ÄO= äldreomsorg
>usk =undersköterska, stöd ass= stödassistent

Avsnitt 38, Struktur för lyckad samverkan

Är du också förvirrad när det gäller samverkansstrukturen i Sörmland? I det här avsnittet förklarar Monika Agnedal och Jacob Sandgren hur närvårdsstrukturen i Sörmland är uppbyggd och hur samverkan i den fungerar. De berättar också vilka ansvarsområdena är och och vilka fokusområden som är aktuella just nu. Även FoU i Sörmlands styrelseordförande Graham Owen medverkar.

De förklarar också vad skillnaden mellan RSS och närvårdssamverkan är.

>samverkanswebben - Struktur för närvårdssamverkan
>SKR - Vad gör RSS
>FoUiS - organisation, styrelse m m

Avsnitt 37, Judo4Balance - Lär dig falla på jobbet

Vill du lära dig att falla på jobbet?
I det här avsnittet träffar vi Maria Huglen och Karin Strömqvist Bååthe från Svensk judo och projektet Judo4Balance, och Anna från FoU i Sörmland. De berättar om sitt erbjudande för organisationer och företag att få träna Judo4Balance på arbetstid och helt gratis. Anna berättar om hur det har varit att träna med kollegorna i ett rum på jobbet.

>Svensk judo
>Avsnitt 1, Fallprevention
>Avsnitt 14, STARK - träna nu, håll balansen senare
>Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla
>Avsnitt 31, Digital fallprevention

Avsnitt 36, Vill du bli master i hälso- och välfärdsteknik?

I det här avsnittet av FoU-podden har vi besök av Christine Gustafsson och Anders Widmark från Mälardalens högskola. De berättar om tre nya program, en master i välfärdsteknik och två magisterprogram till specialistsjuksköterska, där man använder digitalisering i utbildningen. Även Karl Schulz, som är projektledare för NVD - noden för välfärdsteknik och digitalisering delar med sig av sina tankar.

>Välfärdsteknik och digitalisering - FoUiS
>NVD
>Master i hälso- och välfärdsteknik
>Magisterutbildning Specialistsjuksköterska i kommunen eller akutsjukvård
>Om Christine och hälso- och välfärdsteknik

Avsnitt 35, Så många barn - är anhöriga eller närstående

Det här avsnittet av FoU-podden handlar om barn som anhöriga/närstående. Åsa Stålhane, Marie Wallin och Camilla Hesselbäck, som alla har stor erfarenhet från området barn och unga, pratar bland annat om hur man kan stötta barn (0-18 år) som är anhöriga/närstående. I podden använder vi begreppen anhörig/närstående synonymt, eftersom närstående används inom Region Sörmland medan kommunerna ofta använder sig av begreppet anhörig.

>Liv och hälsa Ung
>Referens till fakta i poddens inledning
>Referens till kartläggning om unga omsorgsgivare
>Kunskapsguiden
>NKAs hemsida
>Rådets hemsida
>Anhörigstöd i Eskilstuna

Avsnitt 34, Undernärd och överviktig - går det?

Det här avsnittet av FoU-podden handlar om undernäring hos äldre. I studion pratar dietisterna Maria Isaksson och Frida Segerberg, och utvecklingsledaren Matilda Gränsmark bland annat om frågorna: Hur vanligt är det med undernäring? Hur upptäcker man det? Hur kan man förebygga det? Och kan man vara överviktig och undernärd samtidigt?

>Nutritionsrådet
>Att förebygga och behandla undernäring (socialstyrelsen)
>Råd om bra mat till äldre (Livsmedelsverket)

Avsnitt 33, Ett år med NVD - Noden för välfärdsteknik och digitalisering

I det här avsnittet berättar Anna Åkerberg och Karl Schulz om vad som har hänt i NVD - Noden för välfärdsteknik och digitalisering under det första året. Bland annat berättar de om pågående projekt och även om framtiden.

I avsnittet nämner vi flera andra podd-avsnitt, som också behandlar välfärdsteknik och digitalisering, det är avsnitten 10,14,16,20,25 och 28 (som även ligger i en spellista som heter välfärdsteknik och digitalisering på SoundCloud och på sidan FoU-podden spellistor).
>NVD-bloggen

Avsnitt 32, Det gäller hela familjen - familjeorienterat arbetssätt

Det 32 avsnittet av FoU-podden handlar om familjeorienterat arbetssätt och om den inspirationsdag som arrangerades om det i december 2019. Fokus ligger på barnen i hem där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa.

Deltagare i studion är Camilla Hesselbäck och Elisabeth Björk Andersson från FoUiS. Inklippt finns också röster från inspirationsdagen, t ex medarrangören Elin Schelin, några av deltagarna och ljudklipp från föreläsningarna.

Länk till medskicken som nämndes i podden kommer inom kort.

>CAN
>Kunskapsguiden.se
>Om föräldrastöd
>Om utbildningen
>Dokumentation från inspirationsdagen
>Camillas och Elisabeths kontaktuppgifter

Avsnitt 31, Digital fallprevention med en app

I det här avsnittet träffar vi Marina Arkkukangas och Roland Gustafsson som berättar om riskfaktorer för fall, varför det är viktigt att förebygga fall och hur man med digital hjälp kan minska sin risk för fall och samtidigt förbättra sin hälsa generellt. Marina pratar om fallförebyggande forskning och arbete och Roland berättar om egna erfarenheter, bland annat av appen Otago classic.

>Ladda ned Otago Classic
>M-otago.com
>Äldres liv och hälsa i Mellansverige
>Avsnitt 1, Fallprevention
>Avsnitt 14, STARK - träna nu, håll balansen senare
>Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla
>Avsnitt 37, Judo4Balance - Lär dig fall på jobbet

Avsnitt 30, Psykiatrins dag - från tanke till handling

I det 30 avsnittet av FoU-podden möter vi arrangörerna av Psykiatrins dag Anna och Elisabeth, tillsammans med Karin och Petronella, som ingick i referensgruppen inför dagen. De berättar om planeringen av dagen och om dagens innehåll. Du får också höra några korta snuttar från dagens föreläsningar om t ex Braining, MatGlad, mindfulness och Eric Widlund. I slutet kommer också en uppmaning från socialstyrelsen till personer som jobbar med LSS eller får stöd via LSS om att skicka in synpunkter på >några frågor(länk).

>Braining >MatGlad >Anhörigcentrum >Mindfulness.se >Eric Widlund/Hjärnkoll
>Läs mer om Psykiatrins dag 2018 och ladda ned presentationer

Avsnitt 29, Att barnkonventionen blir lag, är det fake news?

I det 29 avsnittet av FoU-podden berättar Monica Gustafsson Wallin och Camilla Hesselbäck om vad det innebär att barnkonventionen blir lag - blir det ens någon skillnad, eller är det "fake news". De pratar också lite om vad verksamheterna kan göra för att arbeta med konventionen och implementera de nya riktlinjerna.

>SKL:s utbildningsmaterial
>Att samtala med barn (pdf)
>Bedöma barns mognad för delaktighet (pdf)

Om du vill veta mer kan du också kontakta Monica via monicagw64@gmail.com

Avsnitt 28, Digitalisering + IFO = Sant?

Avsnitt 28 av FoU-podden handlar om Digitalisering inom socialtjänsten och IFO. Är det möjligt att genomföra digitaliseringar inom IFO och varför är det lättare inom äldrevården? På plats i studion är Joakim Danielsson, kvalitets- och utvecklingschef på socialförvaltningen i Eskilstuna och Karl Schultz och Anna Åkerberg som ansvarar för Noden för välfärdsteknik och digitalisering på FoUiS. Med på telefon är Kalle Pettersson, bl a utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg. Eftersom Kalle spelas in via telefonen är ljudet lite sämre när han pratar. Vi ber om ursäkt för det!

>Välfärdsteknik och digitalisering på FoU i Sörmland
>Inspirationsdagen om digitalisering
>NVD-bloggen

Avsnitt 27, Metodutbildning - missbruk och beroende

I det 27 avsnittet av FoU-podden har vi besök av Christer Åkerlund och Carolina Björkman. De berättar tillsammans med Elisabeth Björk Andersson och Steve Wicks, som är med i en förinspelad intervju, om metoderna MI, HAP, ÅP och bedömningsinstrumentet ASI som används inom missbruks- och beroendevården.

>HAP >ÅP >ASI >MI >ADAD
>Metodguide för socialt arbete, Socialstyrelsen

Avsnitt 26, Anhöriga - så viktiga!

Det 26 avsnittet av FoU-podden handlar om anhöriga, vilka de är, vilket stöd de vill ha och om hur viktiga de är. I podden exemplifierar Eskilstuna kommun hur anhörigstödet ser ut hos dem. I andra kommuner i Sörmland är anhörigstödet organiserat på andra sätt, exempelvis har Katrineholms kommun redan byggt upp ett anhörigstöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.

>Anhörigsidor FoUiS
>Anhörigcentrum
>Mindfulness.se
>RBU
>Chizofreniförbundet
>Om anhörigveckan 7-11 okt
>Katrineholms anhörigdag
>Anhörigstöd i Katrineholm
>Rådet för barns rätt som anhöriga/närstående
>Barn som anhöriga/närstående

Avsnitt 25, Underlätta din vardag 3.0

Avsnitt 25 av FoU-podden handlar om Välfärdsteknik, vad det innebär och hur det ser ut i samhället idag. Fokus ligger på välfärdsteknik för äldre och på Välfärdsteknikmässan - Underlätta din vardag 3.0, som tar plats den 24 september på Smedjegatan 37 i Eskilstuna (Mälardalens högskola).

Deltagare i avsnittet är Christine Gustafsson, Stig-Håkan Nilsson, Karl Schultz och Björn Gudnason.

>Läs mer om välfärdsteknik
>Läs mer om Mässan

Avsnitt 24, Del 2 - Våld i nära relation

Det 24:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Det här är del 2, som i första hand handlar om RSS Kvinnofrid och Samverkan kring våld i nära relationer. Om du inte har hört första delen om ämnet, kan du lyssna på avsnitt 23 av FoU-podden.

Deltagare är Lina Larsson, Ing-Marie Andree, Elisabeth Björk Andersson, Daniel Eriksson och Therese Dolk.

>Länkar till kommunernas hemsidor

Avsnitt 23, Del 1 - Våld i nära relation

Det 23:e avsnittet av FoU-podden handlar om våld i nära relationer. Eftersom ämnet är så stort har vi delat upp podden in två delar. Del 1 handlar i första hand vad våld i nära relationer innebär och vem som utsätts.

Deltagare är Ing-Marie Andree, Therese Dolk och Daniel Eriksson, som även berättar om hur de arbetar med våld i nära relationer på sina respektive arbetsplatser. I avsnittet medverkar också Lina Larsson och Elisabeth Björk Andersson. De kommer att höras mer i del 2 av podden om våld i nära relationer, som har mer fokus på RSS kvinnofrid och samverkan.

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelsen - Mäns våld mot kvinnor
Fler länkar hittar du på vår sida om RSS Kvinnofrid

Avsnitt 22, EBP, Evidensbaserad Praktik - alltid lika viktigt

I det 22 avsnittet av FoU-podden berättar Liv Nordström och Lina Larsson från FoU i Sörmland om evidensbaserad praktik - vad det är, vad som krävs för att kallas evidensbaserad praktik, varför det är viktigt och när det bör användas. Läs mer på >Vår hemsida, >Kunskapsguiden, >vardanalys.se, >sbu.se

Avsnitt 21,Nod för tjänstedesign - samverkan för användarens bästa

Det 21 avsnittet av FoU-podden handlar om noden för tjänstedesign. Om du är osäker på vad tjänstedesign innebär, börja med att lyssna på avsnitt 5 som handlar om just det. I det här avsnittet berättar Lisa Malmberg, Anita Segring och Mona Karila, som alla är med i arbetsgruppen för noden, om vad noden är för något, vad de gör och varför noden finns. De efterlyser också en kommunanställd person som skulle vilja vara med i arbetsgruppen.
>Nod för tjänstedesign >Samverkanswebben >grundkurs i tjänstedesign

Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla

I det 20 avsnittet träffar vi Karin Strömqvist Bååthe, Michail Tonkonogi och Marina Arkkukangas som berättar om träning som även involverar fallteknik. Bland annat får vi lära oss varför träning att falla inte bara minskar skador vid fall, utan även gör att vi faller mindre ofta.

>www.judo.se, >afa försäkringar, >Appen OTAGO classic
>Avsnitt 1, Fallprevention
>Avsnitt 14, STARK - träna nu, håll balansen senare
>Avsnitt 31, Digital fallprevention
>Avsnitt 37, Judo4Balance - Lär dig fall på jobbet

Avsnitt 19, Korttidsboende för barn och unga - lika för alla

I det 19 avsnittet av FoU-podden. Gäster är Beatrice Olsson Duse, specialistsjuksköterska och projektledare vid barn och ungdomskliniken i Eskilstuna, och Ann-Christin Jansson, biträdande områdeschef inom funktionshinderområdet på vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. De berättar om vad korttids innebär, vilka barn och unga som vistas där och hur det går till. De berättar också om sitt samverkansprojekt inom området.

>IVO -Nästan som hemma, >FUB, >RBU, >Autism- och aspergerförbundet

Avsnitt 18, Individbaserad systematisk uppföljning

I det 18 avsnittet av FoU-podden träffar vi Anita Segring och Lina Larsson. De berättar om vad individbaserad systematisk uppföljning är, hur det går till och vad syftet är. Vi får också höra röster från inspirationsdagen om systematisk uppföljning som tog plats i Katrineholm den 22 maj.

Länkarna som nämns i podden hittar du>här

För att senast 14 juni anmäla intresse att delta i SU-kvinnofrid, klicka här.

Avsnitt 17, Samverkan kring palliativ vård

I det 17 avsnittet av FoU-podden träffar vi Jonas Smedjebäck,Ingela Mindemark och Matilda gränsmark. De berättar bland annat om vad palliativ vård innebär och vem som får det, vad palliativa registret är och vilken varför palliativa rådet finns. De tipsar även om breddutbildningen som kommer att ta plats på 3 orter i Sörmland i höst.

Du hittar alla länkar som nämns på Palliativa rådets sida

Avsnitt 16, IVRIS

Det sextonde avsnittet av FoU-podden handlar om forskningsprojeket IVRIS. Det handlar om samarbete kring välfärdsteknik för äldre. Experter i detta avsnitt är Karl Schultz, Anna Åkerberg och Lucia Crevani.

Webbsidan som ska fungera som en metodologisk och konceptuell vektygslåda hittar du här: co-wt.se/ Mejla gärna synpunkter, frågor och tankar om sidan till lucia.crevani@mdh.se

Avsnitt 15, IBIC - Individens behov i centrum

I det 15 avsnittet av FoU-podden handlar om IBIC. Matilda gränsmark, Marie Wallin och Sofia Carlström berättar bland annat om vad IBIC är, vad FoUiS jobbar med när det gäller IBIC och lite om vad som sker nationellt. De kommer också med tips på var du kan hitta mer information.

>Vägar till ökad delaktighet
>kunskapsguiden.se
>Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga
>Spellista på YouTube om IBIC

Avsnitt 14, STARK - Träna nu, håll balansen senare

I det 14 avsnittet av FoU-podden berättar Anna Åkerberg, Mälardalens högskola och FoU i Sörmland, och Mia Folke, Mälardalens högskola, om projektet STARK. Det går ut på att skapa möjligheter och verktyg för att redan i medelåldern testa balans och styrka och förhindra risk för fall senare i livet.

>Läs om den 22/5 och Arena för hälso- och välfärdsteknik
>Läs mer på Vinnova.se
>Balanstestet
>Avsnitt 1, Fallprevention
>Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla
>Avsnitt 31, Digital fallprevention
>Avsnitt 37, Judo4Balance - Lär dig fall på jobbet

Avsnitt 13, Vad innebär Nattfasta?

I det trettonde avsnittet av FoU-podden möter vi Anita Segring, Matilda Gränsmark och Anna Ekholm från FoUiS och Linda Eklund, som är måltidsombud på Frustunagårdens äldreboende i Gnesta. De berättar om vad Nattfasta är, hur man kan jobba för att minska tiden mellan kvällsmålet och frukosten nästa dag och varför det är viktigt.

Du hittar filmen, inmatningsformuläret och snart även rapporten >här

Avsnitt 12, Varför finns FoU i Sörmland?

I det tolfte avsnittet av FoU-podden berättar Carina Forsman Björkman och Marina Arkkukangas om FoU i Sörmland. Varför finns FoUiS? Vad är vårt uppdrag? För vem finns vi? Dessutom får du veta lite information om FoUiS framtid.

Avsnitt 11, DMO - Delaktighetsmodellen

I det elfte avsnittet av FoU-podden träffar vi Eddie och Tobias som är boende på Klarabergsvägens gruppbostad, deras boendestöd Max, Birgitta Petersohn, enhetschef område funktionsnedsatta i Strängäs och Liv Mannberg, som är utvecklingsledare på FoUiS. Liv berättar om DMO och vår kommande utbildning för vägledare i DMO och de andra berättar om sina erfarenheter av DMO-slingor. Läs mer om DMO och vägledarutbildningen >här.

Avsnitt 10, Nod för välfärdsteknik och digitalisering

I det tionde avsnittet av FoU-podden berättar Karl Schultz och Anna Åkerberg om den nystartade noden för välfärdsteknik och digitalisering. Tanken är att underlätta arbetet med detta i kommuner och region. De vill även gärna ha synpunkter från både personal inom kommuner och region och från brukare och anhöriga. Du hittar mer information om noden och kontaktuppgifter >här

Avsnitt 9, Hälsoundersökning av placerade barn

Cecilia Moore, utvecklingsledare för barn och unga, Ylva Tindberg, barn- och ungsomsläkare och barnhälsovårdsöverläkare, och Maria von Willingerode, barnutredare på socialtjänsten. De berättar om hälsoundersökning av placerade barn och om samarbetet mellan landstinget och Socialtjänsten när det gäller detta. Länken Cecilia refererar till är bruten. Du hittar dokumentet här. >Länk

Avsnitt 8, SIP - Samordnad individuell plan

Det åttonde avsnittet av FoU-podden handlar om SIP - Samordnad individuell plan. Liv Mannberg och Anita Segring berättar om vad en SIP är och hur FoU i Sörmland arbetar med det. Tre personer från verksamehterna berättar om sina erfarenheter av SIP. >Läs mer om SIP

Avsnitt 7, FoU Välfärds konferens

Det sjunde avsnittet av FoU-podden är en specialare. Det handlar om FoU Välfärds konferens, som FoU i Sörmland arrangerade den 19-20 september 2018. Årets tema var delaktighet.

Liv Mannberg och Elisabeth Björk Andersson, som deltog i arbetsgruppen för konferensen berättar om arbetet med konferensen. Vi får också höra några konferensdeltagare berätta om hur de arbetar med delaktighet.

Avsnitt 6, Sörmland aktiverar seniorer

Avsnitt 6 handlar om ett projekt för att testa om äldre kan bli mer aktiva med hjälp av ett aktivitetsarmband. Elisabeth Rindom, som lett projektet och Annika Skogsberg, som både varit drivande i projektet och själv deltagit i en av grupperna, berättar om sina erfarenheter av arbetet och vilka resultat de nådde. Så småningom kommer även projektrapporten att publiceras här på hemsidan. >Transkribering av avsnitt 6 (PDF)

Avsnitt 5, Tjänstedesign

Avsnitt 5 handlar om tjänstedesign. Forskningsledarna Katarina Wetter Edman och Lisa Malmberg berättar tillsammans med utvecklingsledaren Anita Segring om tjänstedesign. Vad är tjänstedesign? Vad arbeter FoUiS med inom området? De berättar även om goda exempel där det har fungerat bra och om nod för tjänstedesign som de just startat i Sörmland. Du kan läsa mer om tjänstedesign på >SKL:s sida och mer om Noden >här och även anmäla dig till nästa träff för noden >Transkribering av avsnitt 5 (PDF)

Avsnitt 4, Yrkeshandledning för nya socialsekreterare

I det här avsnittet av FoU-podden möter vi Fanny Marell, som handleder yrkeshandledning för nyutexaminerade socialsekreterare och Susanne Gregor som själv är deltagare i en av grupperna. de berättar bland annat om varför den här typen av yrkeshandledning behövs och hur det går till på träffarna. >Transkribering av podden PDF

Avsnitt 3, Psykisk ohälsa hos äldre

Vi möter Helena Forssell, utvecklingsledare FoU i Sörmland med fokus på, psykisk hälsa/ohälsa och äldre, och Tina Källberg, som varit närvårdskoordinator under många år och arbetat med samverkan i kommuner och landsting, bland annat med inriktning äldre och psykiatri. De berättar om sin undersökning av äldres psykiska hälsa och projektrapporten "Jag är av kött och blod" om äldres psykiska ohälsa. Du hittar rapporten här (pdf)

Avsnitt 2 Små barns trygghet

Andra avsnittet av FoU-podden handlar om en stödsamtalsmodell och små barns trygghet. Gäster är Ulla Beijer, forskningsledare vid FoU i Sörmland, AnnCriztin Welinder, socionom, Beroendemottagningen Vägen, Eskilstuna kommun och Helene Lillieborg, socionom, Mottagningsenheten IFO, Eskilstuna kommun. Om du vill veta mer om stödsamtalen, mejla info@fou.sormland.se så vidarebefordrar vi mejlet till den du vill komma i kontakt med.

Avsnitt 1 Fallprevention

I första avsnittet av FoU-podden berättar Marina Arkkukangas, som har doktorerat i vårdvetenskap och vår statistiker Hans Eriksson om fall och fallprevention. Bland annat handlar det om varför man faller, statistik runt fall, vad samhället gör, vad du själv kan göra för att undvika att skadas i fall och hur viktigt det är med träning.

Om du vill testa din balans, kan du ladda ned vårt Balanstestet (pdf) som Marina pratade om. Fler övningar kommer på sidan om Fallprevention.
>Avsnitt 14, STARK - träna nu, håll balansen senare
>Avsnitt 20, Träning för alla - lär dig falla
>Avsnitt 31, Digital fallprevention
>Avsnitt 37, Judo4Balance - Lär dig fall på jobbet

Våra deltagare i podden

Avsnitt 94, Sophie och Lina

Avsnitt 93, Melina, Sanna, Lina och Niklas

Avsnitt 92, Johan, Patrik, Sanna och Marina

91, Susanne, Marina, Gunilla och Camilla

Avsnitt 89, Therese, Lena, Magnus och Aline (m fl)

Avsnitt 89, Susann, Katarina och Ali

Avsnitt 88, Ida, Lina och Hanna

Avsnitt 87, Lina, Petra, Carl och Eva-Sara

Avsnitt 86, Sanna och Lina

Avsnitt 85, Katarina, Karl och Johanna

Avsnitt 84, Cajsa och Karolina

Avsnitt 83, Lina, Ann-Christine, Karin och Linn

Avsnitt 82, Lisa, Osman och Lina

Avsnitt 81, Marina, Karin och Osman

Avsnitt 80, Anna, Marcus och David

Avsnitt 79, Forskardag - Nära vård i Sörmland

Avsnitt 78, Emma, Theres och Elin

Avsnitt 77, Andreas och Maria

Avsnitt 76, Marina, Mattias och Johnny

Avsnitt 75, Anette, Linn och Caroline

Avsnitt 74, Lina och Marie

Avsnitt 73, Karolina och Cajsa

Avsnitt 72, Mattias, Anna, Rosemarie och Sofia

Avsnitt 70, Annelie och Kalle

Avsnitt 69, Charlotta och Hanna

68, Karin, Sarah, Lina och Petra

Avsnitt 67, Kalle och Anna och flera utställare

Avsnitt 66, Petra och Lina

Avsnitt 65: Lina, Ylva och Ulrika

Avsnitt 64: Johanna, Paula, Linda, Magnus, Eva-Charlotte och Suzanne

Avsnitt 63: Marina och Maria

Avsnitt 62: Magnus, Sabrin och Marie

Avsnitt 61: Karolina och Cajsa

Avsnitt 60: Marina och Knut

Avsnitt 59 Lina, Jimmy, Katarina och Anna

Avsnitt 58: Lina, Mia och Carolina

Avsnitt 57: Matilda, Frida, Ida och Kalle

Avsnitt 56: Anna, Marina och Annelie

Avsnitt 55: Nettan och Lisa

Avsnitt 54: Staffan, Diana och Mikael

Avsnitt 53, Helena, Noomi och Lina

Avsnitt 52, Lina, Anita och Ola

Avsnitt 51, Marie och Sophie

Avsnitt 50: Kristina Boström och Marie Wallin, Eva-Charlotte Berntsson, Viktoria Sigtryggsdottir och Stina Tonnäng

Avsnitt 49: Anita, Matilda, Maria, Karolina och Johan

Avsnitt 48: Marina, Martin, Charlotta

Avsnitt 47: Petra, Yvonne, Annika, Stig-Håkan, Anna och Kalle

Avsnitt 46: Tomas, Camilla och Kalle

Avsnitt 45: Õie, Kitty, Liv och Anna-Lena

Avsnitt 37: Jessica, Rim och Matilda

Avsnitt 43:Lina och Anita

Avsnitt 42: Johan, Marie och Matilda

Avsnitt 41: Jenny och Marina

Avsnitt 40: Staffan, Anna och Karl

Avsnitt 39: Lena, Åse, Marie, Johanna, Jenny

Avsnitt 38: Monika och Jacob

Avsnitt 37: Maria, Anna och Karin

Avsnitt 36: Anders, Christin och Karl

Avsnitt 35: Åsa, Marie och Camilla

Avsnitt 34: Matilda, Frida och Maria

Avsnitt 33: Kalle och Anna

Avsnitt 32: Camilla och Elisabeth

Avsnitt 31: Roland och Marina

Avsnitt 30, Petronella, Elisabeth, Anna, Karin

Avsnitt 29, Monica och Camilla

Avsnitt 28: Karl, Anna och Joakim

Avsnitt 27: Carolina, Krister och Elisabeth

Avsnitt 26: Marie, Anna och Nicklas

Avsnitt 25: Kalle, Stig-Håkan, Björn och Christine

Avsnitt 23 och 24: Lina, Ing-Marie, Elisabeth, Daniel, Therese

Avsnitt 22, Liv och Lina

Avsnitt 21, Anita och Lisa

Avsnitt 20, MIchail, Marina och Karin

Avsnitt 19, Ann-christin och Beatrice

Avsnitt 18, Anita och Lina

Avsnitt 17, Matilda, Ingela och Jonas

Avsnitt 16, Karl, Lucia och Anna

Avsnitt 15, Matilda, Marie och Sofia

Avsnitt 14, Anna och Mia

Avsnitt 13, Anita, Matilda, Anna och Linda

Avsnitt 12, Marina och Carina

Avsnitt 11, Tobias, Max, Eddie, Liv och Birgitta

Avsnitt 10, Karl och Anna

Avsnitt 9, Ylva, Cecilia och Maria

Avsnitt 8, Anita och Liv

Avsnitt 7, Elisabeth och Liv

Avsnitt 6, Elisabeth Rindom och Annika Skogsberg

Avsnitt 5, Anita, Lisa och Katarina

Avsnitt 4, Susanne och Fanny

Avsnitt 3 Helena och Tina

Avsnitt 2: AnnCriztin, Helene och Ulla

Avsnitt 1: Hasse och Marina