FOU Logotyp

Hantering av personuppgifter

Informationen i anmälningsformuläret samlas in av FoU i Sörmland och det är FoU i Sörmland som är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina personuppgifter med eventuella medarrangörer av arrangemanget (se inbjudan).

Samtycket är giltigt under de år vi arrangerar och följer upp nämnda arrangemang. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@fou.sormland.se eller 016-541 40 30. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt deltagarregister på FoU i Sörmland och kommer att använda dem för eventuella utvärderingar och annan korrespondens som har med det arrangemang du anmält dig till att göra.

Det kan dock komma att, genom de kanaler vi använder (t ex Teams, SoundCloud, YouTube), även finnas i tredje land, exempelvis USA, där de har andra lagar kring personuppgifter än inom EU.

Sändlistor

När det gäller hantering av kontaktuppgifter för att vara med i sändlistor för utskick t ex för FoUiS-nytt, sparar vi dina personuppgifter tills du meddelar oss att vi ska ta bort dem.

Se även sidan Hantering av bild


Information och tillgång till personuppgifter

FoUiS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Våra kontaktuppgifter är info@fou.sormland.se och 016-541 40 30

Dataskyddsombud

Caroline Dexfalk
Enheten för informationssäkerhet
Västra Trädgårdsgatan 41
611 88 Nyköping
Tele: 0155-24 58 01

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen ovan. Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå. Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17 eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet enligt artikel 20. Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar i artikel 17, 3. /Du har rätt att återkalla samtycket/Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om GDPR på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/