FOU Logotyp

Bildstöd och film

Bild ovan från Camilla Ehrlund, som är utvecklare inom AKK, område funktionshinder, vid Eskilstuna kommun och har tagit fram ett bildstöd.>Bildstödet (pdf)

Autism & asbergerförbundet

Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset >läk till autism.se

Riksförbundet DHB

På Riksförbundet DHB finns ett bildstöd för att minska smittspridning:>bildstöd från dhb.se

Papunet

Webbplatsen Papunet verkar för tillgänglig och jämlik kommunikation har tagit fram nedanstående bildstöd om Corona viruset: >Bildstöd från Papunet (pdf)

Kognitivt stöd

På kognitivtstöd.se finns en svensk version av WHO:s bildstöd för handtvätt: >WHO:s bildstöd för handtvätt

Samverkanswebben

Informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på andra språk. Materialet fylls på löpande. >Länk till samverkanswebben

Verksamheterna

Bildstöd för vilka förändringar viruset kan leda till i vardagen >Bildstöd om förändringar i vardagen (pdf)

Västra Götalandsregionen

Material och tips på tillgänglig information och bildstöd om coronaviruset >länk till vregion.se

1177 - film om handtvätt

1177 har tagit fram en instruktionsfilm för hur man tvättar händerna >www.1177.se