FOU Logotyp

Forskning

Vi bedriver praktiknära forskning och utredningar i form av kartläggningar, utvärderingar eller uppföljningar.

Med praktiknära forskning menar vi forskning i samspel med verksamheten med syfte att komma till nytta för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Samspelet sker i dialog med och utifrån identifierade behov hos kommunerna och/eller regionen i Sörmland.

Vårt arbete bedrivs med ett vetenskapligt förhållningssätt och har som mål att bidra till utveckling i verksamheterna för en nära vård och omsorg i Sörmland.

Kartläggningar

En kartläggning innebär att systematiskt analysera och göra en sammanfattning eller översikt över en viss situation eller ett fenomen. Kartläggningen utgör sedan underlag för ett framtida arbete, till exempel någon form av beslut, planering, effektivisering, uppföljning eller utvärdering.

Utvärderingar

En utvärdering är en undersökning som svarar på frågor före, under och efter en intervention eller aktivitet. Ofta görs utvärderingen när en ny insats införs eller i samband med en diskussion om nyttan av exempelvis en verksamhet.

Uppföljningar

En uppföljning innebär att se om en verksamhet eller en insats fungerar som det är tänkt. Uppföljningen är ett svar på frågan ”hur går det?” och är vanligen en kontinuerlig process.

 

KONTAKTPERSONER

Ali Hassan
ali.hassan@fou.sormland.se
076-792 06 74

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Jan Norberg
jan.norberg@fou.sormland.se
070-68 77 366

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89

Osman Aytar
osman.aytar@fou.sormland.se

Sanna Tiikkaja
sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
073-974 38 22

Susanne Nygård
susanne.nygard@fou.sormland.se
070-6990603