FOU Logotyp

Om hemsidan fou.sormland.se

Målgrupp för hemsidan

Hemsidan www.fou.sormland.se riktar sig till målgruppen för vår verksamhet, det vill säga våra huvudmän i Region Sörmland och kommunerna i Sörmland samt de anställda inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Syfte

Syftet med hemsidan är att tillhandahålla, kunskap och omvärldsbevakning, samt information om våra aktiviteter och arrangemang.

Innehåll

Nyheter - handlar i första hand om vad vi som verksamhet gör, men även ibland externa nyheter inom områden som vi arbetar med.

Kunskapsportal - under kompetensutveckling publicerar vi, webbaserad introduktion för nyanställda inom vård och omsorg,  e-utbildning i personcentrerat bemötande, de arrangemang som vi arrangerar, våra mer permanenta utbildningar, vår podcast och omvärldsbevakning inom våra olika arbetsområden.

Några sidor under till kunskapsportalen kräver inloggning. Mejla info@fou.sormland.se om du är intresserad av dessa sidor.

Vi jobbar med - Här hittar du de områden inom den regionala samverkans- och stödstrukturen som vi arbetar med, och de nätverk/träffar för erfarenhetsbyte vi arrangerar.

Projekt - alla projekt eller uppdrag som vi driver eller har drivit sedan ett tag tillbaka.

Stöd - Här ser du vilken typ av stöd vi kan ge till verksamheterna.

Råd - fou.sormland.se är hem för fem samverkansråden i Sörmland.

Material/publicerat - under den här rubriken finns sådant som vi publicerar för besökarna att läsa eller lyssna på:

  • Rapporter
  • FoUiS-Nytt, vårt nyhetsbrev som kommer 4-5 ggr/år
  • FoU-podden, en podcast om ämnen som angår vår målgrupp, vanligtvis ett avsnitt i månaden
  • NVD-bloggen, delar omvärldsbevakning inom området välfärdsteknik och digitalisering
  • Verksamhetsberättelser
  • Press, när vi skriver pressmeddelanden (inte så ofta).
  • Artiklar

Om FoUiS - information om FoU i Sörmland, t ex övergripande information, mål, organisation och samarbetspartners.

Kontakt - här hittar du våra kontaktuppgifter (som också finns längst ned på alla sidor), våra sociala medier och våra medarbetare.