FOU Logotyp

Om hemsidan fou.sormland.se

Målgrupp för hemsidan

Hemsidan www.fou.sormland.se riktar sig till målgruppen för vår verksamhet, det vill säga våra huvudmän i Region Sörmland och kommunerna i Sörmland samt de anställda inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

För tillfället kan det hända att det ligger material på hemsidan, inbäddade ljudfiler och filmer som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar på det. Om du hittar något du vill ta del av, men inte kan, kontakta info@fou.sormland.se så ska vi göra vårt bästa för att anpassa det innehållet så fort vi kan.

Syfte

Syftet med hemsidan är att tillhandahålla, kunskap och omvärldsbevakning, samt information om våra aktiviteter och arrangemang.

Innehåll

Nyheter - handlar i första hand om vad vi som verksamhet gör, men även ibland externa nyheter inom områden som vi arbetar med.

Kunskapsportal - under kompetensutveckling publicerar vi, webbaserad introduktion för nyanställda inom vård och omsorg,  e-utbildning i personcentrerat bemötande, de arrangemang som vi arrangerar, våra mer permanenta utbildningar, vår podcast och omvärldsbevakning inom våra olika arbetsområden.

Några sidor under till kunskapsportalen kräver inloggning. Mejla info@fou.sormland.se om du är intresserad av dessa sidor.

Vi jobbar med - Här hittar du de områden inom den regionala samverkans- och stödstrukturen som vi arbetar med, och de nätverk/träffar för erfarenhetsbyte vi arrangerar.

Projekt - alla projekt eller uppdrag som vi driver eller har drivit sedan ett tag tillbaka.

Stöd - Här ser du vilken typ av stöd vi kan ge till verksamheterna.

Råd - fou.sormland.se är hem för fem samverkansråden i Sörmland.

Material/publicerat - under den här rubriken finns sådant som vi publicerar för besökarna att läsa eller lyssna på:

  • Rapporter
  • FoUiS-Nytt, vårt nyhetsbrev som kommer 4-5 ggr/år
  • FoU-podden, en podcast om ämnen som angår vår målgrupp, vanligtvis ett avsnitt i månaden
  • NVD-bloggen, delar omvärldsbevakning inom området välfärdsteknik och digitalisering
  • Verksamhetsberättelser
  • Press, när vi skriver pressmeddelanden (inte så ofta).
  • Artiklar

Om FoUiS - information om FoU i Sörmland, t ex övergripande information, mål, organisation och samarbetspartners.

Kontakt - här hittar du våra kontaktuppgifter (som också finns längst ned på alla sidor), våra sociala medier och våra medarbetare.