FOU Logotyp

MI-online

Regionalt uppdrag: MI-utbildning

FoU i Sörmland erbjuder MI-utbildning till personal inom individ- och familj eller vård och omsorg i kommunerna i Sörmland och Region Sörmland. Utbildningen samfinansieras av Regionen och kommunerna i Sörmland och kommer att genomföras digitalt fyra gånger per år 2023,2024 och 2025, med 22 platser per tillfälle. Platserna fördelas utifrån antal invånare i respektive kommun och i regionen.
Fyra runda bilder som illustrerar motiverande samtal, från Adobe Stock

Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Metoden lämpar sig för dig som arbetar med personer som ska göra en livsstilsförändring inom hälso- och sjukvård eller socialtjänsten.  

Både grund- och fortsättningskurs

Studier visar att enstaka utbildningsdagar i MI inte är tillräckligt för att få långsiktiga effekter av tillämpning av MI. Utbildning med lärande effekter behöver ske under en längre tid med stöd av fortlöpande återkoppling och handledning. Därför består vår kurs av två delar grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Kursupplägg:

  • Del 1: (2 kursdagar+ mellanliggande träning +1 dag). Grundläggande MI-principer med betoning på förhållningssätt, bemötande, grundläggande samtalsprinciper samt träning av MI-skickligheter utifrån beteendevetenskapliga teorier och tillämpningar.
  • Del 2: (2 dagar). Strategier vid MI-samtal utifrån fallbeskrivningar. Fördjupad kompetens om MI som metod och träning av specifika MI-skickligheter vid yrkesrelaterade samtal.

Datum för alla kurstillfällen kommer inom kort på www.fou.sormland.se

MI-Instruktör och kursledare

Staffan Hultgren, member of MINT, (San Diego 2010) är pedagog och MI-tränare med inriktning på beteendevetenskap. Staffan är utbildare och handledare i MI vid högskola, hälso- och sjukvård och socialt arbete, samt kursansvarig för MI-kurser vid högskola, grundkurs och fortsättningskurs

Kommande utbildningstillfällen

MI-utbildning online 24:4
Del 1: 21-22 okt samt 11 nov
Del 2: 28-29 nov
Tid alla dagar är 9.00-16.00

Mer information: Inbjudan MI-utbildning 2024_4(pdf) 

MI-utbildning online 24:3
Del 1: 12 -13 sep samt 26 sep
Del 2: 7 -8 okt
Tid alla dagar är 9.00-16.00

Mer information: Inbjudan MI-utbildning 2024_3(pdf)

MI-utbildning online 24:2 Fullt
Del 1: 22 -23 april samt 13 maj
Del 2: 23-24 maj
Tid alla dagar är 9.00-16.00

Mer information: Inbjudan MI-utbildning 2024_2(pdf)