FOU Logotyp

Mi-online

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

MI-utbildning online 2022-3

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Målgrupp

Du som arbetar med personer som ska göra en livsstilsförändring inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete  
 

Datum: 12 sep 2022

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Digitalt

Mer information: Inbjudan MI-utbildning 2022_3(pdf)

Datum
MI-grund 12-13 september samt 6 oktober
MI-fortsättning 24-25 oktober

Tid: 09.00 - 16.00 alla dagar

Anmälan: senaste den 4 september via anmälningsformuläret

OBS: Förutsättningen för att utbildningen blir av är att det blir minst 16 deltagare. Max antal är 22.

Kontakt:
staffanh@mcsab.com

Varmt välkommen!