FOU Logotyp

Utveckling

Utvecklingsprojekt syftar till att åstadkomma nya eller förbättrade arbetssätt i en verksamhet, genom exempelvis kompetenshöjande insatser. Det kan till exempel handla om att införa en ny metod som tagits fram genom forskning eller att på ett strukturerat sätt undersöka resultat av en viss insats, genom exempelvis att jobba med systematisk uppföljning. I ett utvecklingsprojekt ingår ofta att utvärdera dess utfall eller konsekvenser.

FoU i Sörmland kan bidra med teoretiskt och praktiskt stöd vid forskning, utveckling, utvärdering och systematisk uppföljning.

KONTAKT

Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31
Vxl: 016-541 40 30