FOU Logotyp

Checklista för välfärdsteknik

Checklistan är ett verktyg som stödjer utveckling av idéer för introduktion av välfärdsteknik. Med idéer menar vi alla initiativ som kan leda till nya eller förbättrade sätt att arbeta med välfärdstjänster med hjälp av teknik.

Atartsidan i checklistan

Vem som helst som ser ett behov, en möjlighet, eller en fråga kan ta initiativ. Samarbete mellan många aktörer, inom och utanför en organisation, behövs när välfärdsteknik introduceras. Det handlar nämligen om att förändra arbetssättet snarare än att börja använda en teknisk pryl.

Checklistan är till stöd för att samla alla relevanta aktörer för att tillsammans definiera behoven, problemen, nyttorna och tillgängliga resurser. Du kan fritt använda valda delar av checklistan för att komplettera eller förbättra en befintlig modell.

Länk till checklistan >Ivris Checklista (ivris-checklista.web.app)

Ett verktyg för att påbörja en process.

Checklistan utgår ifrån den enkla principen “glöm inte”.

Det finns fyra steg genom vilka idén utvecklas innan det är dags för eventuell implementering och uppföljning. Varje steg erbjuder ett antal frågor som vägleder dig så att ingen viktig aktör eller aktivitet glöms bort.

När en fråga är besvarad, kan du bocka av den och gå vidare med de andra frågorna.

Bild från checklistan

Som komplement till den interaktiva checklistan finns en skrivbar pdf med frågorna. Den kan du ha som anteckningsstöd när du använder den interaktiva checklistan. >Checklistan som pdf

Utvecklingsprojektet IVRIS

Checklistan är ett resultat av det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet IVRIS som drevs av Mälardalens högskola i samverkan med FoUiS, Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Sörmland, 2018-2021.

>Läs mer på vår sida om IVRIS.