FOU Logotyp

Forskning

F i FoUiS står för forskning. Forskningsprojekt handlar i grunden om att anta ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär huvudsakligen att man kritiskt granskar och undersöker olika företeelser utifrån vetenskaplig teori och metod, för att generera vetenskaplig evidens. Etiska aspekter är viktiga och tillhör god forskningssed. Forskningsarbetet på FoUiS utgörs till stor del av att följa och utvärdera insatser, processer och metoder som används i olika verksamheter. Forskningen bidrar på så sätt till verksamheternas utvecklingsarbete samtidigt som verksamheterna bidrar med kunskap och erfarenhet till forskningen.

Hur kan FoU hjälpa eller stödja verksamma inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i forskningsfrågor?

FoUiS stödjer verksamheter i olika forskningsprojekt inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Vi kan vara ett begränsat stöd under projektets alla faser. Du som är anställd i Region Sörmland kan även söka forskningsmedel och stöd i forskningsprojekt från Centrum för klinisk forskning.

Förfrågan om stöd till verksamheter

För att göra en förfrågan om stöd från FoUiS, fyll i formuläret. I formuläret presenteras idén i grova drag och en kontaktperson anges. FoUiS tar sedan kontakt för vidare samtal.

 

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 016-10 54 01

KONTAKTPERSONER

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89