FOU Logotyp

EBP - Evidensbaserad praktik

FoUiS stödjer det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP i syfte att vård och omsorg ska vara till nytta och att befintliga resurser ska användas effektivt. EBP innebär en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga kunskap, professionellas erfarenhet och förmågor samt den enskilde brukarens/patientens önskemål, värderingar och situation.

Film om evidensbaserad praktik

SKR har tillsammans med socialdepartementet och SoS tagit fram en film om evidensbaserad praktik i vård och omsorg.

Lina Larsson

Forskningsledare/Utvecklingsledare

E-post: lina.larsson@fou.sormland.se
Mobil: 076-949 63 64