FOU Logotyp

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress

FoU i Sörmland Drottninggatan 16 B

632 17 Eskilstuna

Kontakta oss

Växel: 016-541 40 30 

info@fou.sormland.se

FoU-chef: Marina Arkkukangas

Tel: 016 - 541 40 31

Mobil: 073 - 950 07 40

marina.arkkukangas@fou.sormland.se

Fakturauppgifter

Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna

Ange referens: 750507505

OBS: Från 190401 gäller e-faktura, vid frågor eller alternativ till e-faktura, mejla e-handel@regionsormland.se

Sve-meddelanden GLN 7340127700029 alt. SE2321000032
Peppol id 232100-0032, 0007: 2321000032