FOU Logotyp

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress

FoU i Sörmland Drottninggatan 16 B

632 17 Eskilstuna

Kontakta oss

Region Sörmland Växel: 0155-24 50 00

info@fou.sormland.se

FoU-chef: Marina Arkkukangas

Tel: 073-950 07 40

marina.arkkukangas@fou.sormland.se

Fakturauppgifter

Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna

Ange referens: 750507505

OBS: Från 190401 gäller e-faktura, vid frågor, mejla e-handel@regionsormland.se

Att fakturera Region Sörmland och dess bolag - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Vårt organisationsnummer är: 232 100-0032

Sve-meddelanden GLN 7340127700029 alt. SE2321000032
Peppol id 232100-0032, 0007: 2321000032

 

Vill du söka forskningsmedel?

I så fall är det Centrum för klinisk forskning du vill komma i kontakt med.

En av deras huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Deras forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Läs mer på >Centrum för klinisk forskning

Eller ring dem på 0721-43 21 42