FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2020:3

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om fallprevention, Psykiatrins dag, info om en kurs i digitalisering, korta filmer om IBIC och brand, samt om fem nya avsnitt av FoU-podden. Till höger, eller längst ned i brevet hittar du också vilka arrangemang som är på gång.

På gång

06 NOV
Digitalisering och funktionshinder

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som rör digitalisering och funktionshinder.

Läs mer >>
13 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Chefer

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
20 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Handläggare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
27 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utvecklare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
03 DEC
Kurs i digitalisering och tjänstedesign

Att identifiera era möjligheter till digitala lösningar i verksamheten utifrån användarnas behov. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras i utvecklingen av de tjänster som erbjuds av kommunen.

Läs mer >>
11 DEC
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs mer >>
18 DEC
Träff för erfarenhetsutbyte - IBIC, Myndighet och utförare

Gemensam träff för myndighet och utförare. Tema – Frågor som är gemensamma för myndighet och utförare med fokus på samverkansfrågor och individens delaktighet.

Läs mer >>