FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2021:4

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa en ny artikel om fallprevention och evidens, om inspirationsdagar om nutrition och om demens, om utvecklingsarbetet Nära Vård och förstås om tre nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en ny film om delaktighetsmodellen. Till höger, eller längst ned i brevet, hittar du också vilka arrangemang som är på gång. Notera till exempel de öppna, digitala föreläsningarna om suicidprevention, som ges den 21 dec och 4 januari.

Lär känna våra medarbetare >här

Du följer väl oss även på sociala media? Se alla kanaler under kontakt.

På gång

27 JAN
MI-utbildning online 2022-1

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete. (Fullt)

Läs mer >>
18 FEB
Implementering av Individens behov i Centrum

Emanuel Åhlfeldt, Uppsala universitet, Nestor FoU-center, berättar om sin studie om implementering av individens behov i centrum och svarar på frågor.

Läs mer >>
28 MAR
MI-utbildning online 2022-2

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
06 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte Funktionshinderområdet - Tema kompetens

Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt (Eskilstuna kommun) berättar om PFA - Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, som innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar för en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras. (Flyttad från 21 jan)

Läs mer >>
31 MAJ
Save the date - Socialstyrelsen om långsiktigt placerade barn

Socialstyrelsen tillsammans med FOU Sörmland, Välfärd Region Västmanland och Välfärd och folkhälsa Region Örebro län arrangerar en regional heldagskonferens om barn som är långsiktigt placerade i familjehem.

Läs mer >>
15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>