FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2022:2

I den här nyhetssammanfattningen kan du läsa om flera olika rapporter och artiklar, om Nära vård och om flera nya podd-avsnitt.

På gång

08 SEP
Trygga & förebygga - Barn & ungas rätt till psykisk hälsa

Hur mår våra barn och unga i Sörmland, vad är vårt ansvar som vuxna och vad behöver vi göra i våra roller som professionella eller som medmänniskor?

Läs mer >>
09 SEP
Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet!

Länsgemensamt regionalt stöd och Region Sörmland bjuder in till en kostnadsfri föreläsning med Suicide Zero om om hur du kan prata med barn och unga om deras mående.

Läs mer >>
15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen - FULLT

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
10 OKT
Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet!

Länsgemensamt regionalt stöd och Region Sörmland bjuder in till en kostnadsfri föreläsning med Suicide Zero om om hur du kan prata med barn och unga om deras mående.

Läs mer >>
14 OKT
Särskild våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning

Kostnadsfri dag om funktionshinder och våldsutsatthet med Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, IVO och Eskilstuna kommun.

Läs mer >>
11 NOV
Att förebygga suicid i fysisk miljö

Inspiration och frågestund, Webbinarium med föreläsningar och exempel

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>