FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:1

RSS Kvinnofrid

En kvinna går på en skogsstig

FoU i Sörmland har fått i uppdrag att arbeta med den nya nationella satsningen RSS Kvinnofrid. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre. >Läs mer

Vägledarutbildning DMO

Deltagare på uppstarten av vägledarutbildningenDeltagare i uppstarten av vägledarutbildningen

Den 14 februari var det uppstartsträff för vår vägledarutbildning i delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans till exempel brukare och personal, brukare och beslutsfattare eller personal och chefer. >Läs mer här

Nod för Välfärdsteknik/digitalisering har startat

Nu är noden för välfärdsteknik och digitalisering igång. Under den kommer flera olika forskningsprojekt att ligga, exempelvis Previct och Mollii, läs mer om dem under sidan forskning. >Läs mer om noden

Träff för nod för tjänstedesign

Tredje träffen för noden för tjänstedesign handlade mycket om att inspireras av varandra och dela erfarenheter, men också om innovationsbarometern. >Läs mer 

Fyra nya avsnitt av FoU-podden

Deltagare i avsnitt 11 av FoU-podden

Flera nya avsnitt av FoU-podden är publicerade. Avsnitt 9 handlar om hälsoundersökning av placerade barn, avsnitt 10 om Noden för välfärdsteknik och digitalisering, avsnitt 11 om DMO - Delaktighetsmodellen och avsnitt 12 om FoU i Sörmland.  Du hittar FoU-podden där podcasts finns samt SoundCloud, på vår hemsida och på vår YouTube-kanal. 

Samverkansråden i FoUiS Regi

Från och med 2019 ligger alla samverkansråden; Fallpreventionsrådet, Palliativa rådet, Nutritionsrådet, Rådet för barns rätt som anhöriga och Rådet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom på vår hemsida och Matilda Gränsmark är samordnare och processledare för alla råden, utom barns rätt som anhöriga där Marie Wallin är  processledare.  >Läs mer om råden

Systematisk uppföljning

Har du koll på hur det går för dina klienter? Är insatserna olika beroende på kön, ålder eller bostadsort? Under våren 2019 bjuder vi in till en introduktionsdag med workshop kring systematisk uppföljning i Socialtjänsten.  >Läs mer

Ny chef på FoU i Sörmland

Carina Forsman Björkman och Marina Arkkukangas

Snart är det dags för vår chef Carina Forsman Björkman att gå i pension och det är nu klart vem hennes efterträdare blir. Från och med den 1 april är Marina Arkkukangas chef på FoU i Sörmland. >Läs mer

Ny statistiker

Statistiker Anna och HasseAnna Ekholm och Hans Eriksson, Hasse introducerar Anna på det nya jobbet.

Den 1 februari gick vår Statistiker Hans Eriksson i pension och Anna Ekholm tog över. Anna kommer bland annat att fungera som statistikstöd, vilket exempelvis innebär att hjälpa till med enkätkonstruktion, sammanställningar och statistiska analyser. >Läs mer

Även våra forskningsledare Ulla Beijer och Õie Umb Carlsson har gått i pension.


Forskning

För att du lättare ska hitta har vi skapat en egen sida för forskning, uppdelat i pågående forskning och avslutad forskning, bland annat om Livskvalitet  >sidan forskning

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? se alla kanaler under kontakt.

På gång

15 MAJ
INSTÄLLD: Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik

Syftet med konferensen är att inspirera och stimulera samverkan i det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP. OBS: konferensen är inställd pga för få anmälningar

Läs mer >>
16 MAJ
Grundkurs i tjänstedesign - fullt

Utveckling utifrån användarens behov? Hur funkar det? Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar för och uppskattas av dem vi är till för.

Läs mer >>
22 MAJ
Inspirationsdag om systematisk uppföljning

Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Läs mer >>
23 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
24 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
03 JUN
Halvdag om TRANSITION

TRANSITION - STRUKTURERAT BOENDESTÖD FÖR ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET Unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta särskilda svårigheter under övergången till vuxenlivet. Det kan få livslånga konsekvenser för individen och medföra omfattande samhällskostnader.

Läs mer >>
04 JUN
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
10 JUN
Utbildning i MI - Motiverande Samtal

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring.

Läs mer >>
24 SEP
Underlätta din vardag 3.0 - Välfärdsteknik

Vi bjuder på teknik för nytta och nöje, praktiska tips och råd, utställning, föreläsningar, kaffe

Läs mer >>
10 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Katrineholm

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
16 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Nyköping

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
17 OKT
ÅP-utbildning

ÅP är en effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall

Läs mer >>
23 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Eskilstuna

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>