FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2020:1

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om utbildning i systematisk uppföljning, två nya artiklar, vår omvärldsbevakning och en inspirationsdag för familjeorienterat arbetssätt samt om fyra avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en instruktionsfilm till Otago-appen. Till höger, eller längst ned i brevet hittar du också vilka arrangemang som är på gång.

 

Rapporter

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media?  se alla kanaler under kontakt.

 

På gång

22 APR
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Temat för träffen blir IBIC (införande och modulen) och SIM-LSS. Träffen blir digital och är förkortad till 9-12.

Läs mer >>
08 MAJ
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Fokus ligger på verksamhetsnära frågor. Anmäl gärna önskemål på tema! Träffen blir digital och är förkortad till 9-12.

Läs mer >>
14 MAJ
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Temat för träffen är välfärdsteknik. Träffen blir digital.

Läs mer >>
26 MAJ
Nätverk IBIC

Fokus för denna träff är erfarenhetsutbyte om att bedöma behov och sätta mål, både i handläggning och verkställighet.

Läs mer >>
03 SEP
Vägledarutbildning - delaktighetsmodellen

Syftet är att stärka brukare/patienter/klienters engagemang och inflytande över sin vardag.

Läs mer >>