FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2021:2

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om tre nya rapporter, utbildningar och webbinarier bland annat inom området digitalisering och funktionshinder, en ny bok om fallprevention, nya moduler i e-utbildningen om bemötande och förstås om fyra nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en film som sammanfattar handlingsplanen för fallprevention. Till höger, eller längst ned i brevet hittar du också vilka arrangemang som är på gång.

Lär känna våra medarbetare >här

Du följer väl oss även på sociala media? Se alla kanaler under kontakt.

På gång

03 SEP
Digitalisera utifrån användarnas behov - Grundkurs i tjänstedesign

Utbildningen består av tre halvdagar och en introduktionsträff och ger er förutsättningar att skapa bästa möjliga digitala lösningar utifrån användarnas behov. Under utbildningen jobbar vi med tjänstedesign, en utvecklingsprocess där användarna involveras i utvecklingen av kommunens tjänster.

Läs mer >>
06 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal -FULLT

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
17 SEP
Kraftsamling & samverkansdag för suicidprevention

Inspiration och erfarenhetsutbyte kring gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika aktörer för att främja suicidpreventivt arbete i Sörmland

Läs mer >>
29 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
01 OKT
Rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet - Äldredagen 2021

Kring vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att minska fallolyckorna hos äldre.

Läs mer >>