FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2022:4

I den här nyhetssammanfattningen kan du läsa om ett nytt uppdrag, om doktorandtjänsten vi utlyser, om en artikel om gruppträning, om tre nya poddavsnitt och om ett pilotprojekt i barnhälsovården. Och vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

 

På gång

17 APR
MI-utbildning online 23_2

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
26 APR
Träff för erfarenhetsutbyte Funktionshinderområdet - utförare och myndighet

Vi kommer att ta upp skyddad yrkestitel, egenvård, personlig assistans.

Läs mer >>
28 APR
IBIC-träff för inspiration och erfarenhetsutbyte

Under träffen berättar bland annat Erik Wessman, Socialstyrelsen IBIC, om uppföljning av kvalitet på insatsen och om vad som är på gång nationellt inom IBIC och Eva Hagbjer, Myndigheten för vård-och omsorgsanalys, berättar om Ljuset på skillnader, en rapport om omotiverade skillnader i handläggning inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

Läs mer >>
26 MAJ
Träff för inspiration och erfarenhetsutbyte, funktionshinderområdet

FM tema – kompetens (Funktionshinderområdet och HR representanter deltar) EM tema – samverkan unga vuxna med psykosocial problematik (Endast funktionshinderområdet)

Läs mer >>
14 SEP
MI-utbildning online 23_3

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
25 OKT
MI-utbildning online 23_4

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>