FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:3

Grundkurs i tjänstedesign

två personer fyller i blanketter, man ser bara händerna

Den 16-17 maj höll FoUiS och Hållbar regional utveckling, Region Sörmland en grundkurs i tjänstedesign. Femton engagerade medarbetare från Oxelösund, Katrineholm och Region Sörmland fick under två dagar prova på tjänstedesignmetoder och lära sig mer om hur de kan jobba med utvecklingsarbete utifrån användarens behov. Nästa kurstillfälle är den 19-20 september 2019. Inbjudan med mer information kommer inom kort.

>Läs mer om kursen

Ladda ned OTAGO classic!

Skärmklipp från appen Otago classicSkärmklipp från appen OTAGO classic

OTAGO är ett individuellt anpassat träningsprogram för äldre över 65 år. Det kräver inte så mycket utrustning, vilket möjliggör träning i hemmet. Träningen är strukturerad och programmet innehåller bland annat olika övningar för benstyrka och dynamiska balansövningar nu kan du >Ladda ned appen!

Inspirationsdag Individbaserad systematisk uppföljning

Anna Ekholm visar en blankett för att fylla i nattfastaAnna Ekholm visar exempel på systematisk uppföljning

Den 22 maj genomfördes en inspirationsdag om individbaserad systematisk uppföljning. Dagens fråga var: Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Dagen riktade sig till personer/team som jobbar med kvalitets- och analysarbete inom socialtjänst och vård- och omsorg. >Läs mer

Studiecirkel om utmanande beteende planeras

I början av 2020 kommer FoU i Sörmland i samarbete med Eskilstuna kommun köra igång en ettårig studiecirkel för baspersonal. >Läs mer

Lyckad MI-utbildning genomförd

Kursdeltagare lyssnar på Steve Wicks som står i förgrunden med ryggen mot kameran

Förra veckan avslutades MI-Grundutbildning med Steve Wicks.  Deltagare var personal från 7 av länets 9 kommuner samt från regionen. Totalt 34 personer deltog under utbildningens 3 dagar.

Samverkansråden

Palliativa rådet: Nu går det att anmäla sig till utbildningsdagarna i palliativ vård och omsorg, som kommer att genomföras på tre orter i länet i oktober. >Läs mer  >Läs mer om råden

FoU-podden  4 nya avsnitt

Matilda, Ingela och Jonas

Medverkande i avsnittet om palliativ vård

Vi har nu hunnit spela in 19 avsnitt av  FoU-podden och vi skulle vara tacksamma om ni ville sprida till alla som kan vara intresserade av något av de ämnen vi tar upp. De senaste avsnitten handlar om forskningsprojektet IVRIS, palliativ vård, systematisk uppföljning respektive korttidsboende för barn och unga. Du hittar FoU-podden där poddar finns och på vår hemsida .

Nya rapporter

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga
Översiktsrapport 2019:2

SIP i Sörmland - Utvärdering av utvecklingsarbete 2014-2017
Utvärderingsrapport 2019:2

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden utom RSS Kvinnofrid som kommer ut i höst.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media?  se alla kanaler under kontakt.

På gång

16 SEP
Utbildning i HAP - Haschavvänjningsprogrammet

En utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 16-17 september samt en fortsättningsträff den 5 november 2019.

Läs mer >>
19 SEP
Två-dagars grundkurs i tjänstedesign

Utveckling utifrån användarens behov? Hur funkar det?

Läs mer >>
24 SEP
Introduktionsprogrammet sept 19 - maj 20

Introduktionsprogrammet för nya socialsekreterare består av tre delar, yrkesintroduktion, yrkeshandledning och mentorskap. Första träffen är 24-25 sept, efter det är det ca en träff och ett handledningstillfälle i månaden.

Läs mer >>
24 SEP
Underlätta din vardag 3.0 - Välfärdsteknik

Vi bjuder på teknik för nytta och nöje, praktiska tips och råd, utställning, föreläsningar, kaffe

Läs mer >>
08 OKT
Länsdialog med workshop

Hur går vi vidare i implementeringen av nya handlingsplanen mot missbruk och beroende, 13-29 år?

Läs mer >>
10 OKT
Öppen föreläsning - Barn som anhöriga

Föreläsningen är en del i anhörigveckan och handlar om barn som anhöriga/närstående.

Läs mer >>
10 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Katrineholm

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
16 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Nyköping

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
17 OKT
ÅP-utbildning

ÅP är en effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall

Läs mer >>
23 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Eskilstuna

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
25 OKT
Psykiatrins dag: Ta dig från tanke till handling

Dagen ska öka din kunskap om sambandet mellan kost, motion och psykisk hälsa och inspirera dig att gå från tanke till handling, när det gäller aktiviteter som kan öka ditt välmående.

Läs mer >>
05 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Utifrån önskemål vid förra träffen genomförs denna förmiddag tillsammans med LSS-handläggare. Tillsammans diskuteras kopplingen mellan utredning, beställning, genomförandeplan och uppföljning.

Läs mer >>
05 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

FM: tillsammans med utvecklarfunktioner om koppling utredning, beställning, genomförandeplan och uppföljning. EM: erfarenhetsutbyte i handläggargruppen.

Läs mer >>
12 NOV
Nätverk IBIC - delaktighet och beslutsfattande.

Välkommen till nätverksträff för IBIC i Sörmland. Den här gången lägger vi fokus på delaktighet och beslutsfattande. Erfarenhetsutbyte är förstås också en punkt.

Läs mer >>
14 NOV
Utbildning i systematisk uppföljning

En tvådagars utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning, den 14 november 2019 och 11 februari 2020.

Läs mer >>