FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2023:2

I den här nyhetssammanfattningen kan du bland annat läsa om två forskningsprojekt som har fått forskningsmedel, Sörmlands digitaliseringsstrategi för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, slutrapporten från projektet Nära vård i Sörmland samt om tre nya poddavsnitt.

På gång

10 OKT
Tillsammans för psykisk hälsa och suicidprevention

I samband med världshälsodagen för psykisk hälsa bjuder Region Sörmland och länets nio kommuner in till en inspirerande föreläsning med Frida Boisen.

Läs mer >>
25 OKT
MI-utbildning online 23_4 Anmälan är stängd

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
22 NOV
Motverka våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning

Föreläsningar med Myndigheten för delaktighet, Länsstyrelsen och Relationer som funkar, samt workshop och verksamhetsexempel från Eskilstuna.

Läs mer >>
23 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Myndighet

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
12 FEB
MI-utbildning online 24_1

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
22 APR
MI-utbildning online 24_2

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av fem dagar, inklusive grund och fortsättning, och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>