FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:5

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om Psykiatrins dag, palliativa rådets utbildningar, Länsdialog för missbruk och beroende, alkoholprevention samt om fyra avsnitt av FoU-podden. Till höger, eller längst ned i brevet hittar du också vilka arrangemang som är på gång.

Rapporter

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media?  se alla kanaler under kontakt.

 

På gång

17 MAR
Träff noden för tjänstedesign

Tema: erfarenhetsutbyte

Läs mer >>
22 APR
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Temat för träffen blir IBIC (införande och modulen) och SIM-LSS

Läs mer >>
08 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Fokus ligger på verksamhetsnära frågor. Inget särskilt tema är bestämt. Anmäl gärna önskemål!

Läs mer >>
14 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Temat för träffen är välfärdsteknik.

Läs mer >>
26 MAJ
Nätverk IBIC

Fokus för denna träff är erfarenhetsutbyte om att bedöma behov och sätta mål, både i handläggning och verkställighet.

Läs mer >>