FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2021:1

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om en ny e-utbildning i personcentrerat bemötande, en utbildning i digitalisering utifrån användarnas behov, en enkät om kunskaper om välfärdsteknik, RSS-kvinnofrid, Judo4Balance, nya processledare, Otago-appen och förstås om fyra nya avsnitt av FoU-podden. Till höger, eller längst ned i brevet hittar du också vilka arrangemang som är på gång.

 

Lär känna våra medarbetare >här

Du följer väl oss även på sociala media? Se alla kanaler under kontakt.

På gång

11 MAJ
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Myndighet 11/5

Informationsspridning och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder där Marie Wallin representerar Sörmland utifrån den Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>
24 MAJ
Digitalisering inom funktionshinderområdet 24/5

Fokus ligger på ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett teknikanvändande som gynnar självständighet och delaktighet samt exempel från Göteborgs dagliga verksamhet med teknikinriktning och exempel från Fyrbodals projekt med inriktning informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer >>
10 JUN
FLYTTAD: Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utförare

Information och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder. Verksamhetsexempel från Madelene Persson, Nyköpings kommun och erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>