FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2018:4

FoU Välfärds konferens

I år arrangerade FoU i Sörmland FoU Välfärds årliga, nationella konferens. Temat var delaktighet i välfärden och drygt hundra deltagare samlades på Elite Hotell i Eskilstuna för att ta del i föreläsningar och seminarier. >Läs mer här

FoU i Sörmlands forskningsledare rekryterad av Tillitsdelegationen

Katarina Wetter Edman (Foto: Lena Stenbrink)

Från och med hösten 2018 är Katarina Wetter Edman forskningsledare på Tillitsdelegationen som inrättades av regeringen 2016. Katarina kommer i huvudsak att ansvara för de försöksverksamheter som delegationen följer och stödjer. >Läs mer

Nod för tjänstedesign

Torsdagen den 6 september hade Nod för tjänstedesign sin andra träff och bjöd då också in övriga intresserade till en inspirationsföreläsning med Lisa Lindström från Doberman på temat Ledarskap i ständig förändring. >Läs mer

Ny utvecklingsledare på FoU i Sörmland

Marie Wallin

Den 3 september började Marie Wallin som ny utvecklingsledare på FoU i Sörmland. Hon kommer att ha uppdrag inom äldre- och funktionshinderområdet och även Palliativa rådet och Rådet för barns rätt som närstående. >Läs mer

Kampanj för att minska fallolyckor i länet

Nu är det dags för den nationella fallkampanjen, som genomförs vecka 40 varje år, i år den 1-7 oktober. Årets teman är: mat, motion och medicin.>Läs mer

Tre nya avsnitt av FoU-podden

Tre nya avsnitt av FoU-podden är publicerade. De handlar om yrkeshandleding för nya socialsekreterare, tjänstedesign och Sörmland Aktiverar Seniorer. Du hittar dem där podcasts finns, på vår hemsida och på vår YouTube-kanal. Ett sjunde avsnitt om FoU Välfärds konferens kommer i oktober.

Ännu en kollega startar forskarutbildning

I september började Liv Mannberg sina forskarstudier vid Mälardalens högskola. Livs forskning handlar om delaktighet i SIP för personer med kognitiv funktionsnedsättning, något som hon redan har ägnat mycket tid till hos oss. Läs mer om det i projektrapporten "Barns rätt till delaktighet". >Läs mer om Livs forskarutbildning

Emme-Li Vingare, som påbörjade sin forskarutbildning om socialpolitisk välfärd, vid Linneuniversitetet redan 2014, beräknas vara färdig under 2019. >Läs mer om Emme-Lis forskning.

Film om SIP: Alex får en SIP

Här kan du se en film om SIP, som våra utvecklingsledare Helena Forssell och Liv Mannberg har skrivit manus till.

Alex får en SIP from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo.

Nya Rapporter

Flera nya rapporter är på gång, och kommer att publiceras i höst/vinter:

Utskrivning eller hemgång? Att samverka personcentrerat genom tjänstedesign.

SAS - Sörmland Aktiverar Seniorer

Stödsamtal till föräldrar med små barn där en av föräldrarna har beroendeproblematik - Resultatet av en pilotstudie

De publiceras inom kort på vår hemsida. Medan du väntar kan du läsa kortversionerna av rapporterna. >Rapporter

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.

 


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? se alla kanaler under kontakt.

På gång

23 OKT
Nätverksträff funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
24 OKT
Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

En tvådagarskurs för att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende.

Läs mer >>
25 OKT
Palliativa rådets utbildningsdagar i Nyköping

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
07 NOV
SIP-kurs: Äldreinriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>
08 NOV
Palliativa rådets utbildningsdagar i Eskilstuna

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
13 NOV
Kunskapshöjande dag om spel

Det har kommit nya regler om ansvar avseende spelmissbruk. Därför erbjuder vi en utbildningsdag för att öka kunskapen om spelmissbruk.

Läs mer >>
13 NOV
Nätverksträff funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
19 NOV
Utbildning i HAP, Hasch-avvänjningsprogrammet

FoU i Sörmland och Nationella Cannabisnätverket erbjuder en utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjnings-programmet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 19-20 november, samt en fortsättningsträff den 17 december 2018.

Läs mer >>
21 NOV
En dag om Palliativ vård

Två föreläsningar för personer som arbetar med palliativ vård: 09.00 Palliativ vård för vårdteamet 13.30 Symtomlindring i palliativ vård

Läs mer >>
21 NOV
SIP-kurs: Barninriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>
28 NOV
Konferens Barn & unga med behov av komplexa insatser

Hur kan vi utveckla insatser i samverkan mellan kommuner och landsting?

Läs mer >>
29 NOV
FULLT SIP-kurs: Vuxeninriktning

Antalet platser till detta kurstillfälle av baskurs i SIP är utökat, så det går att anmäla sig igen.

Läs mer >>
01 JAN
Yrkeshandledning jan-jun 2019

Introduktionsprogrammet för nya socialsekreterare består av två delar, yrkesintroduktion och yrkeshandlening. Det här är del två, handledningsdelen. OBS: Startdatum är inte bestämt, men det är i januari 2019.

Läs mer >>