FOU Logotyp
06 NOV
Digitalisering och funktionshinder

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som rör digitalisering och funktionshinder.

Läs mer >>
13 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Chefer

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
20 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Handläggare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
27 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utvecklare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
03 DEC
Kurs i digitalisering och tjänstedesign

Att identifiera era möjligheter till digitala lösningar i verksamheten utifrån användarnas behov. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras i utvecklingen av de tjänster som erbjuds av kommunen.

Läs mer >>
11 DEC
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs mer >>
18 DEC
Träff för erfarenhetsutbyte - IBIC, Myndighet och utförare

Gemensam träff för myndighet och utförare. Tema – Frågor som är gemensamma för myndighet och utförare med fokus på samverkansfrågor och individens delaktighet.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Nytt poddavsnitt om forskande och SIP

Det 45:e avsnittet handlar om forskning kring SIP och delaktighet vid funktionsnedsättning, om hur det är att forska, att vara doktorand samt om att vara doktorandhandledare. >Läs mer och lyssna: FoU-podden.

Läs mer >>
news image Länsdialog

Ny vetenskaplig artikel om markörer för fallrisk

Artikeln beskriver en utvärdering av innehåll till ett webbverktyg som ska kunna identifiera tidiga markörer relaterade till ökad fallrisk bland medelålders personer. I en studie har man utvärderat olika sätt att hitta dessa tidiga markörer. >Läs mer

Läs mer >>
news image FoUiS-Nytt

FoUiS-Nytt 2019:4

I årets tredje nyhetsbrev kan du bland annat läsa om fallprevention, Psykiatrins dag, korta filmer om IBIC och brand, samt om fem nya avsnitt av FoU-podden. och arrangemang som är på gång. >Läs mer

Läs mer >>
news image Ny rapport

Ny rapport - Delrapport SPRÅKA

FoUiS har fått i uppdrag att utvärdera ett ESF-projekt, SPRÅKA. Projektet genomförs i två sörmländska kommuner, Eskilstuna och Nyköping. Målet med projektet är att förbättra språkkompetensen hos personal i hemtjänsten med hjälp av bl.a. språkombud på arbetsplatser. Deltagare får språkundervisning i yrkessvenska och lokalt stöd från språkombud. FoUiS har gjort en delrapport om den första omgången av SPRÅKA. >Länk till delrapporten

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!