FOU Logotyp
03 SEP
Digitalisera utifrån användarnas behov - Grundkurs i tjänstedesign

Utbildningen består av tre halvdagar och en introduktionsträff och ger er förutsättningar att skapa bästa möjliga digitala lösningar utifrån användarnas behov. Under utbildningen jobbar vi med tjänstedesign, en utvecklingsprocess där användarna involveras i utvecklingen av kommunens tjänster.

Läs mer >>
06 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal -FULLT

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
17 SEP
Kraftsamling & samverkansdag för suicidprevention

Inspiration och erfarenhetsutbyte kring gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika aktörer för att främja suicidpreventivt arbete i Sörmland

Läs mer >>
29 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
01 OKT
Rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet - Äldredagen 2021

Kring vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att minska fallolyckorna hos äldre.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Användardrivien digitalisering - erfarenheter från utbildning och verksamhet

I det här är avsnittet pratar vi om att digitalisera utifrån användarnas behov. Ida Claesson och Frida Fallström som har deltagit i utbildningen "Att digitalisera utifrån användarnas behov", med sina arbetsplatsers utmaningar, berättar om sina upplevelser av det.  Matilda Gränsmark och Karl Schultz berättar om utbildningen och om tjänstedesign i allmänhet. >sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image

Ha en härlig sommar!

Vi önskar dig en toppenfin sommar!

PS: Under juli kommer många av oss att vara på semester och aktiviteten här på FoU i Sörmland kommer att vara ganska låg. Därför kan det ta längre tid innan du t ex får svar på mejl. Vi kommer att försöka ta det lugnt och njuta av sommaren och hoppas att du kan göra detsamma!

Läs mer >>
news image Levande bibliotek

Det levande biblioteket växer!

Visste du att Sörmland har ett Levande Bibliotek? Levande bibliotek är ett sätt att jobba med brukarmedverkan inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det Levande biblioteket består av ”erfarna” som lånas av verksamheter när de ska göra någon form av verksamhetsutveckling. Nu har vi fått flera erfarna! >Läs mer om levande bibliotek och våra erfarna.
Läs mer >>
news image FoU-podden

FoU-podden: Fall och undernäring på särskilt boende

Annelie Gusdal, Marina Arkkukangas och Anna Ekholm berättar om en studie om samband, förekomst och åtgärder av risk för fall samt undernäring bland personer på särskilt boende. De berättar bland annat om antal som riskerar fall respektive undernäring, om vilka åtgärder som görs och vad man skulle kunna göra för att minska fall och undernäring. >sidan för FoU-podden.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2021:2

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!