FOU Logotyp
23 OKT
FULLT: Utbildning i palliativ vård och omsorg i Eskilstuna

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
25 OKT
FULLT: Psykiatrins dag: Ta dig från tanke till handling

Det finns tyvärr inga platser kvar nu. Det är fullt.

Läs mer >>
05 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Träffen genomförs tillsammans med LSS-handläggare. Kopplingen mellan utredning, beställning, genomförande-plan och uppföljning diskuteras.

Läs mer >>
05 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

FM: med utvecklarfunktioner och EM: erfarenhetsutbyte i handläggargruppen.

Läs mer >>
12 NOV
Nätverk IBIC - delaktighet och beslutsfattande.

Nätverksträff för IBIC i Sörmland. Fokus är på delaktighet och beslutsfattande. Erfarenhetsutbyte är också en punkt.

Läs mer >>
14 NOV
FLYTTAD: Utbildning i systematisk uppföljning

En tvådagars utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning, flyttas till våren 2020.

Läs mer >>
15 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Chefer

Eftermiddagen ägnas åt erfarenhetsutbyte kring IBIC.

Läs mer >>
19 NOV
Workshop om nya vårdprogrammet vid demenssjukdom, Nyköping

Syftet med dagarna är att sprida det nya länsgemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Missbruk och beroende - metodutbildningar

Det 27:e avsnittet av FoU-podden handlar om Metodutbildningar för missbruk och beroende. Carolina Björkman, Krister Åkerlund och Elisabeth Björk Andersson är med i Studion, medan Steve Wicks är förinspelad. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Länsdialog

Länsdialog med workshop - Nya handlingsplanen, 12-29 år

I december 2018 antog SKL en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. De besöker under 2019 länen för att underlätta implementeringen av handlingsplanen. >Läs mer om dialogen i Sörmland den 8/10 och se presentationer

Läs mer >>
news image Ny artikel

Ny artikel om hälsa bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ett mål för den svenska folkhälsopolitiken är jämlikhet i hälsa för olika grupper. Det är allmänt känt att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har olika hälsoproblem. Att stimulera till en hälsosam livsstil är därför viktigt. >Läs mer på vår sida om funktionshinder

Läs mer >>
news image Delaktighet

Vilka erfarenheter har du?

Vill du berätta om dina erfarenheter och vara med och påverka?
- Var med i Levande bibliotek!

Vi behöver dig som har erfarenhet av möten med socialtjänsten eller vård och omsorg och som vill vara med och påverka framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. >Läs mer

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv