FOU Logotyp
24 MAJ
Digitalisering inom funktionshinderområdet 24/5

Fokus ligger på ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett teknikanvändande som gynnar självständighet och delaktighet samt exempel från Göteborgs dagliga verksamhet med teknikinriktning och exempel från Fyrbodals projekt med inriktning informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer >>
01 JUN
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Myndighet

Informationsspridning och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder där Marie Wallin representerar Sörmland utifrån den Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt erfarenhetsutbyte. (Träffen flyttades fram från 11 maj)

Läs mer >>
10 JUN
FLYTTAD: Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utförare

Information och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder. Verksamhetsexempel från Madelene Persson, Nyköpings kommun och erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>
03 SEP
Digitalisera utifrån användarnas behov - Grundkurs i tjänstedesign

Utbildningen består av tre halvdagar och en introduktionsträff och ger er förutsättningar att skapa bästa möjliga digitala lösningar utifrån användarnas behov. Under utbildningen jobbar vi med tjänstedesign, en utvecklingsprocess där användarna involveras i utvecklingen av kommunens tjänster.

Läs mer >>
06 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Ny rapport

Medarbetarnas kunskaper om välfärdsteknik

FoUiS har genomfört en enkätundersökning bland medarbetare inom funktionshinderområdet i Eskilstuna. Nu finns en rapport att läsa. Det finns även en kortversion som sammanfattar rapporten och nu även en filmad presentation för dig som föredrar att ta till dig information på det viset. >Till rapporter

Läs mer >>
news image Vitalis 2021

FoUiS föreläser på Vitaliskonferensen 2021

Karl Schultz och Marie Wallin från FoU i Sörmland föreläser om digitalisering, tjänstedesign och funktionshinder, på Vitalis den 18-20 maj 2021. #vitalis2021  >Läs mer på www.vitalis.nu

Läs mer >>
news image Ny film

Ny film sammanfattar handlingsplanen för fallprevention i Sörmland

I filmen berättar teamet som kan finnas runt varje brukare/patient om hur deras respektive om råden; läkemedel, kost, träning och aktivitet bidrar för att förebygga fall. Filmen har tagits fram av Fallpreventionsrådet i Sörmland och FoU i Sörmland.
Läs mer och se filmen på >Fallpreventionsrådets sida. 

Det finns även flera avsnitt av FoU-podden som handla om fallprevention. >Spellista fallprevention

Läs mer >>
news image Ny rapport

Att stötta och stärka användningen av användardrivna utvecklingsprocesser

Den här rapporten beskriver ett projekt med syfte att stötta och stärka länets aktörer i användandet av tjänstedesign som metod. Tjänstedesign används i denna rapport i betydelsen design av tjänster i samverkan med användaren. Det vill säga att användarens behov är det som styr hur tjänsten utvecklas och att det är i mötet med användaren som värdet av tjänsten uppstår. 
>Länk till rapport och kortversion av rapporten

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2021:1

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!