FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Ny rapport

Följeforskning av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa

Den här delrapporten beskriver hur initiering och start av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland har gått till. Du hittar hela rapporten och en kortversion av den på >Rapportsidan

Läs mer >>
news image FoU-podden

Förflyttningar av personer med demens

I det här avsnittet uppmärksammar vi ett arbete som har genomförts i Nyköpings kommun. Det handlar om problem och lösningar kring förflyttningar av personer med demens. Med i det här avsnittet är Charlotta Thunborg och Hanna Lagerlund, som båda är sjukgymnaster som har studerat förflyttningar av personer med demens. Bland annat kommer de med bra tips för att göra underlätta förflyttningarna både för den som ska flyttas och den som hjälper till.>Fou-podden.

Läs mer >>
news image Ny artikel

Högintensiv träning och fallteknik – en effektiv kombination och förebyggande insats

Träning är alltid viktig, men framförallt när vår kropp åldras. Ett nytt sätt att träna för att minska risk för fall och fallskada är träning av både fysisk funktion och olika falltekniker. I en studie har 200 äldre deltagare tränat enligt denna metod en gång i veckan i 12 veckor. >Läs mer

Läs mer >>

>Alla nyheter