FOU Logotyp
11 FEB
Utbildning i systematisk uppföljning

En tvådagars utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning.

Läs mer >>
26 MAJ
Nätverk IBIC

Fokus för denna träff är erfarenhetsutbyte om att bedöma behov och sätta mål, både i handläggning och verkställighet.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Inspirationsdag

Familjeorienterat arbetssätt - inspirationsdag

FoU i Sörmland, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjöd tillsammans in till en inspirationsdag i familjeorienterat arbetssätt, den 17 december 2019.

Syftet med dagen var att inspirera till att arbeta strukturerat, systematiskt och samordnat med ett familjeorienterat arbetssätt. Viktigt att det systematiska arbetssättet genomsyrar och går som en röd tråd. >Läs mer och ladda ned presentationer

Läs mer >>
news image 2020!

God fortsättning!

Vi hoppas att du har haft en trivsam och vilsam jul- och nyårsledighet och önskar dig en god fortsättning!

Läs mer >>
news image FoU-podden

Digital fallprevention

Marina Arkkukangas och Roland Gustafsson berättar om riskfaktorer för fall, varför det är viktigt att förebygga fall och hur man med digital hjälp kan minska sin risk för fall och samtidigt förbättra sin hälsa generellt och även om forskning och egna erfarenheter. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image FoU-podden

Psykiatrins dag - Från tanke till handling

I det 30 avsnittet av FoU-podden möter vi arrangörerna av Psykiatrins dag Anna och Elisabeth, tillsammans med Karin och Petronella, som ingick i referensgruppen inför dagen. De berättar om planeringen av dagen och om dagens innehåll, som vi även hör ljudklipp från. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.