FOU Logotyp
24 SEP
Introduktionsprogrammet sept 19 - maj 20

Introduktionsprogrammet för nya socialsekreterare består av tre delar, yrkesintroduktion, yrkeshandledning och mentorskap. Första träffen är 24-25 sept, efter det är det ca en träff och ett handledningstillfälle i månaden.

Läs mer >>
24 SEP
Underlätta din vardag 3.0 - Välfärdsteknik

Vi bjuder på teknik för nytta och nöje, praktiska tips och råd, utställning, föreläsningar, kaffe

Läs mer >>
08 OKT
Länsdialog med workshop

Hur går vi vidare i implementeringen av nya handlingsplanen mot missbruk och beroende, 13-29 år?

Läs mer >>
10 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Katrineholm

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>
16 OKT
Utbildning i palliativ vård och omsorg i Nyköping

Vad händer i livets slut? Vilka kunskaper behöver vi för att ge en bra vård och omsorg? Hur bemöter vi personer i livets slut och deras anhöriga?

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och region i samverkan!

news image Workshop

Studiecirkel om utmanande beteende på gång

I början av 2020 kommer FoU i Sörmland i samarbete med Eskilstuna kommun dra igång en ettårig studiecirkel för baspersonal.

Läs mer >>
news image Inspirationsdag

Individbaserad systematisk uppföljning - Så vet vi att våra insatser gör nytta

Förra veckan genomfördes en inspirationsdag om individbaserad systematisk uppföljning. Dagens fråga var: Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Dagen riktade sig till personer/team som jobbar med kvalitets- och analysarbete inom socialtjänst och vård- och omsorg och ungefär 45 personer var på plats på Hotell Statt i Katrineholm.

Läs mer >>
news image Ny rapport

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga

Barn och unga som placeras i vård utanför det egna hemmet har som grupp betraktat sämre hälsa än genomsnittet. När barn och unga ska placeras är det därför viktigt att deras behov av hälso‐ och sjukvård samt tandvård uppmärksammas i högre grad än vad som har skett tidigare. Socialtjänsten, hälso‐ och sjukvården samt tandvården behöver utveckla sin samverkan för att alla barn och unga ska få sina behov upptäckta och åtgärdade.

Läs mer >>
news image Ny rapport

SIP i Sörmland Utvärdering av utvecklingsarbete 2014-2017

Sedan den 1 januari 2010 är kommun och landsting  skyldiga att erbjuda en samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av vård och stöd från flera
olika utförare och när vården/stödet behöver samordnas Denna utvärderingsrapport sammanfattar det utvecklingsarbete kring SIP som FoUiS medverkat i mellan åren 2014–2017.
Utvärderingsrapport 2019:2 SIP i Sörmland

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoU-podden avsnitt 16, forskningsprojektet IVRIS
FoU-podden avsnitt 15, IBIC - Individens behov i centrum
FoU-podden avsnitt 14, STARK

Följ oss gärna på våra andra kanaler!