FOU Logotyp
11 MAJ
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Myndighet 11/5

Informationsspridning och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder där Marie Wallin representerar Sörmland utifrån den Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>
24 MAJ
Digitalisering inom funktionshinderområdet 24/5

Fokus ligger på ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett teknikanvändande som gynnar självständighet och delaktighet samt exempel från Göteborgs dagliga verksamhet med teknikinriktning och exempel från Fyrbodals projekt med inriktning informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer >>
10 JUN
FLYTTAD: Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utförare

Information och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder. Verksamhetsexempel från Madelene Persson, Nyköpings kommun och erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Ny rapport

Ny utvärderingsrapport om SPRÅKA projektet

SPRÅKA-projektet var ett kompetensutvecklingsprojekt med olika målgrupper i olika delar av projektet. Projektets huvudsakliga aktivitet var språkutveckling för anställda som behövde utveckla sin svenska i tal och/eller skrift. I projektet skedde det genom att språkombud fungerade som kollegialt språkstöd på arbetsplatsen. Nu kan du läsa utvärderingsrapporten om projektet. >Till rapporter

Läs mer >>
news image FoU-podden

Vill du veta mer om Systematisk uppföljning på individnivå?

I det här avsnittet berättar Anita Segring och Lina Larsson om systematisk uppföljning på individnivå (SU och om hur FoUiS uppdrag inom området ser ut. Ola Nordqvist berättar om hur Trosa kommun använder SU som stöd i att analysera och utveckla bland annat missbruks- och beroendevården. >Läs mer och lyssna på podden

Läs mer >>
news image FoU-podden

Delaktighetsmodellen - vad är det?

I det här avsnittet av FoU-podden berättar Marie Wallin och Sophie Tenser om Delaktighetsmodellen. Vad är det? Hur fungerar den? Varför ska man använda den? >Länk till alla avsnitten

Läs mer >>
news image Utbildning

Digitalisera utifrån användarnas behov - grundkurs i tjänstedesign

Utbildningen Digitalisera er verksamhet utifrån användarnas behov, med hjälp av tjänstedesign har just avslutats. Team från fyra kommuner och en verksamhet inom Nyköpings lasarett deltog. Utgångspunkten var utmaningar som teamen stod inför i sina verksamheter såsom medborgarnas kännedom om kontaktvägarna till kliniken, tydliggörande av avvikelsehanteringen i kommunen, samt tydlighet kring synpunkter och klagomål i kommunen. >Läs mer

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2021:1

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!