FOU Logotyp
18 MAR
Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Utbildningen inkluderar CPU och är uppdelad på tre heldagar, den 18-19 mars samt en fortsättningsträff den 21 maj 2021.

Läs mer >>
25 MAR
Yrkeshandledning/reflektionsgrupp

I yrkeshandledningen ges tillfälle att vidareutveckla yrkeskunnandet och få en bättre förmåga att hantera de utmaningar socialsekreterare möter.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Ny medarbetare

Nettan - ny processledare för området barn och unga

Den 11 januari började Nettan Eliasson som ny processledare för området barn och unga, på FoU i Sörmland. Nettan kommer tillsammans med Lisa Sund att arbeta i ett projekt för att finna strukturer och arbetssätt inom tidiga insatser i samverkan för barn och unga inom Sörmland.

Läs mer >>
news image FoU-podden

Ny podd om RAR och utvärdering

Det här avsnittet handlar om Samordningsförbundet RAR - om deras uppdrag och även om FoUiS uppdrag för dem som handlar om utvärdering. >Läs mer och lyssna

Läs mer >>
news image Tjänstedesign

Verksamhetsutveckling tillsammans med användaren

FoUiS har under 2020 lotsat fem team från Eskilstuna kommun genom ett utvecklingsarbete som genomfördes tillsammans med användare. Processen bygger på tjänstedesign som metod och tankesätt. Verktygen som användes finns på Innovationsguiden.se. >Läs mer

Läs mer >>
news image Nutrition

TIPS: Ny rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19

Nutritionsrådet i Sörmland är en samverkansform för länets kommuner samt angränsande dietistverksamheter i regionen. Nu vill rådet tipsa om den rutin som Katrineholms kommun har tagit fram för Nutritionsbehandling vid Covid-19. >Läs mer

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2020:4

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!