FOU Logotyp
18 MAR
Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Utbildningen inkluderar CPU och är uppdelad på tre heldagar, den 18-19 mars samt en fortsättningsträff den 21 maj 2021.

Läs mer >>
25 MAR
Yrkeshandledning/reflektionsgrupp

I yrkeshandledningen ges tillfälle att vidareutveckla yrkeskunnandet och få en bättre förmåga att hantera de utmaningar socialsekreterare möter.

Läs mer >>
12 APR
Digital MI-utbildning i vår

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder samt riktlinjerna för vård och stöd inom missbruk och beroende.

Läs mer >>
22 APR
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utförare

Information och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder. Verksamhetsexempel från Madelene Persson, Nyköpings kommun och erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>
11 MAJ
Digital träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Myndighet

Informationsspridning och dialog kring vad som tagits upp i SKR:s nationella nätverk funktionshinder där Marie Wallin representerar Sörmland utifrån den Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt erfarenhetsutbyte.

Läs mer >>
24 MAJ
Digitalisering inom funktionshinderområdet

Fokus ligger på ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett teknikanvändande som gynnar självständighet och delaktighet samt exempel från Göteborgs dagliga verksamhet med teknikinriktning och exempel från Fyrbodals projekt med inriktning informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Utveckla med användare - nytt poddavsnitt

Avsnittet handlar om projektet Utveckla med användare, som genomförts i Eskilstuna kommun. >Länk till alla avsnitten

Läs mer >>
news image Otago-appen

Otago-appen är med på nyheterna

Varje dag dör fyra äldre personer och över 50 000 äldre behöver sjukhusvård varje år till följd av fallolyckor.

Marina som utvecklat Otago Exercise app och Roland som använder den intervjuas i SVT Sörmland.

>Träningsapp för äldre utvecklad i Sörmland ska minska fallolyckor

>Så har Roland, 74, tränat upp rörligheten – med hjälp av mobilen 

Läs mer >>
news image Lediga tjänster

Två nya projektledare sökes

FoU i Sörmland söker nu två kommunikativa personer som kan representera alla nio kommuner och regionen i Sörmland i samverkansarbetet som införandet av nära hälsa innebär. >Läs mer

Läs mer >>
news image Ny processledare

Lisa - ny processledare för barn och unga

Den första februari började Lisa Sund på FoU i Sörmland. Lisa kommer att arbeta som processledare för området barn och unga tillsammans med Nettan Eliasson. De kommer tillsammans att arbeta för att finna strukturer och arbetssätt inom tidiga insatser i samverkan för barn och unga i Sörmland.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2020:4

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!