FOU Logotyp
14 FEB
Vägledarutbildning - Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans till exempel brukare och personal, brukare och beslutsfattare eller personal och chefer.

Läs mer >>
15 FEB
Nod för tjänstedesign träff 3

Vi kommer att inspireras och ta del av erfarenheter från utvecklingsarbete som gjorts i länet. Vi kommer också att få ta del av Innovationsbarometern, SKL:s färska kartläggning över innovationsarbete i landets kommuner.

Läs mer >>
23 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
24 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
04 JUN
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och region i samverkan!

news image Ny artikel

Livskvalitet handlar om en allmän upplevelse av välbefinnande.

Livskvalitet är idag ett stort forskningsområde och används bland annat vid utvärdering av kvalitet i olika stöd- och serviceinsatser. I två studier har personer med intellektuella funktionsnedsättningar beskrivit hur de ser på fenomenet livskvalitet.  Resultaten visar att livskvalitet handlar om en allmän upplevelse av välbefinnande. Att vara sedd som vuxen är centralt och påverkas av om man upplever kontroll i livet, trygghet och social tillhörighet.

Läs mer >>
news image

Vi önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nu tar vi en liten paus fram till den 7 januari. Några av oss kommer att jobba lite under den här tiden och även kolla mejl ibland. Vi hoppas att du också hinner ta det lugnt, njuta och ta hand om dig!

Läs mer >>
news image FoU-podden

Hälsoundersökning av placerade barn

I nionde avsnittet av FoU-podden berättar Cecilia Moore, Ylva Tindberg, och Maria von Willingerode om hälsoundersökning av placerade barn och om samarbetet mellan landstinget och Socialtjänsten.

Läs mer >>
news image Ny medarbetare

Ny utvecklingsledare för barn och unga

Den 10 december började Camilla Hesselbäck som utvecklingsledare på FoU i Sörmland. Hon kommer att ansvara för området barn och unga och ta över efter Cecilia Moore.

Läs mer >>
FoU-podden avsnitt 9, Hälsoundersökning av placerade barn
FoU-podden avsnitt 8, SIP
FOU Podden, Avsnitt 7: FoU Välfärds konferens

Följ oss gärna på våra andra kanaler!