FOU Logotyp
23 OKT
Nätverksträff funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
24 OKT
Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

En tvådagarskurs för att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende.

Läs mer >>
25 OKT
Palliativa rådets utbildningsdagar i Nyköping

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
07 NOV
SIP-kurs: Äldreinriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>
08 NOV
Palliativa rådets utbildningsdagar i Eskilstuna

Vad kan DU göra för att förbättra kvaliteten på vården i livets slut? Lyssna på Greger Fransson, läkare & register-hållare för Palliatia registret.

Läs mer >>
13 NOV
Kunskapshöjande dag om spel

Det har kommit nya regler om ansvar avseende spelmissbruk. Därför erbjuder vi en utbildningsdag för att öka kunskapen om spelmissbruk.

Läs mer >>
13 NOV
Nätverksträff funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Syftet med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning.

Läs mer >>
19 NOV
Utbildning i HAP, Hasch-avvänjningsprogrammet

FoU i Sörmland och Nationella Cannabisnätverket erbjuder en utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjnings-programmet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 19-20 november, samt en fortsättningsträff den 17 december 2018.

Läs mer >>
21 NOV
En dag om Palliativ vård

Två föreläsningar för personer som arbetar med palliativ vård: 09.00 Palliativ vård för vårdteamet 13.30 Symtomlindring i palliativ vård

Läs mer >>
21 NOV
SIP-kurs: Barninriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

news image FoU-podden

Podcast om FoU Välfärds konferens

Det sjunde avsnittet av FoU-podden är en specialare. Det handlar om FoU Välfärds konferens, som FoU i Sörmland arrangerade den 19-20 september 2018. Årets tema var delaktighet. Lyssna på arrangörerna och deltagare.

Läs mer >>
news image FoUiS-Nytt

FoUiS-Nytt 2018:4

I årets fjärde nyhetsbrev kan du blan annat läsa om FoU Välfärds konferens - en nationell konferens om delaktighet, den andra Nod-träffen, våra doktorander och Fallkampanjen. Du kan också se en alldeles ny film om SIP.

Läs mer >>
news image Ny utvecklingsledare

Ny utvecklingsledare till FoU i Sörmland

Den 3 september började Marie Wallin som ny utvecklingsledare på FoU i Sörmland. Hon kommer att ha uppdrag inom äldre- och funktionshinderområdet och även Palliativa rådet och Rådet för barns rätt som närstående.

Läs mer >>
news image PRESSRELEASE

FoU i Sörmlands forskningsledare rekryterad av Tillitsdelegationen

Från och med hösten 2018 är Katarina Wetter Edman forskningsledare på Tillitsdelegationen som inrättades av regeringen 2016. Katarina kommer i huvudsak att ansvara för de försöksverksamheter som delegationen följer och stödjer.

Läs mer >>

Följ oss gärna på våra andra kanaler!

FoU Välfärds konferens

Läs mer och anmäl dig