FOU Logotyp
19 NOV
Utbildning i HAP - INSTÄLLD

FoU i Sörmland och Nationella Cannabisnätverket erbjuder en utbildning för er som vill arbeta med Haschavvänjnings-programmet (HAP). Utbildningen är uppdelad på tre heldagar, 19-20 november, samt en fortsättningsträff den 17 december 2018.

Läs mer >>
21 NOV
En dag om Palliativ vård

Två föreläsningar för personer som arbetar med palliativ vård: 09.00 Palliativ vård för vårdteamet 13.30 Symtomlindring i palliativ vård

Läs mer >>
21 NOV
SIP-kurs: Barninriktning

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurstillfällen av baskurs i Samordnad individuell plan.

Läs mer >>
27 NOV
Nätverk IBIC - Systematisk uppföljning

En heldag med presentationer, workshop och erfarenhetsutbyte. Temat är bland annat systematisk uppföljning.

Läs mer >>
28 NOV
Konferens Barn & unga med behov av komplexa insatser

Hur kan vi utveckla insatser i samverkan mellan kommuner och landsting?

Läs mer >>
29 NOV
FULLT SIP-kurs: Vuxeninriktning

Antalet platser till detta kurstillfälle av baskurs i SIP är utökat, så det går att anmäla sig igen.

Läs mer >>
10 JAN
Yrkeshandledning jan-maj 2019

Introduktionsprogrammet för nya socialsekreterare består av två delar, yrkesintroduktion och yrkeshandlening. Det här är del två, handledningsdelen. OBS: Startdatum är inte bestämt, men det är i januari 2019.

Läs mer >>

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och landsting i samverkan!

news image Ny medarbetare

Ny forskningsledare på FoU i Sörmland

Den 1 oktober började en ny forskningsledare på FoUiS, Anna Åkerberg.  Hon kommer att arbeta med noden för välfärdsteknik tillsammans med Karl Schultz. Annas uppdrag kommer bland annat vara att som forskningsledare bidra med ett vetenskapligt synsätt på metoder, utvärderingar och tester.

Läs mer >>
news image Utbildning

Låt måltiden vara en naturlig del av livet som äldre

Nutritionsrådet bjöd in till inspirationsdagar om nutrition med syfte att sprida kunskap om måltider med fokus på äldre.

Läs mer >>
news image Ny medarbetare

Ny forskningsledare/utvecklingsledare till FoU i Sörmland

Den 5 november började Lina Larsson som forskningsledare/utvecklingsledare på FoU i Sörmland. Lina kommer att vara till hälften forskningsledare och till hälften utvecklingsledare. Hon kommer bland annat att jobba med kvinnofrid och evidensbaserad praktik.

Läs mer >>
news image Rapport

Stödsamtalsmodell för att öka små barns trygghet

En stödsamtalsmodell för föräldrar med små barn där en av föräldrarna har en beroendeproblematik har testats i en pilotstudie i Eskilstuna kommun. Las om modellen i FoU-rapport 2018:3, som även utvärderar modellen.

Du kan också lyssna på andra avsnittet av FoU-podden, där skaparna av modellen berättar. >FoU-podden Avsnitt 2

Läs mer >>
FOU Podden, Avsnitt 7: FoU Välfärds konferens
FoU-podden, avsnitt 6: Teknik för att främja fysisk aktivitet

Följ oss gärna på våra andra kanaler!