FOU Logotyp
15 MAJ
Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik

Syftet med konferensen är att inspirera och stimulera samverkan i det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP

Läs mer >>
22 MAJ
Inspirationsdag om systematisk uppföljning

Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Läs mer >>
23 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
24 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
04 JUN
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och region i samverkan!

news image Ny rapport

Nutritionsrådets nattfasterapport publicerad

Nattfasta är benämningen på tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Nattfasterapport Sörmland 2018 redovisar resultatet från 2018 års nattfastemätning. Resultatet visar att åtta av nio kommuner i länet samt regionen har förbättrat sitt medianvärde mellan mätningen 2016 och 2018.
Nattfasterapport 2018

Läs mer >>
news image Forskning

Forskning på FoU i Sörmland

För att det ska bli lättare för dig som besöker vår hemsida har vi skapat en egen sida för forskning. Den är uppdelad i pågående och avslutad forskning och du hitter den i huvudmenyn.

Läs mer >>
news image FoUiS-Nytt

FoUiS-Nytt 2019:1

I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om den nya satsningen RSS Kvinnofrid, om en ny nodträff,  en ny FoU-chef, systematisk uppföljning och mycket mer.

Läs mer >>
news image Ny FoU-chef

Ny chef på FoU i Sörmland

Carina Forsman Björkman har varit chef på FoU i Sörmland i närmare 15 år och har under den tiden utvecklat FoUiS till en bred verksamhet, som fungerar som ett uppskattat stöd för våra uppdragsgivare; kommuner och region i Sörmland. Nu är det dock dags för Carina att gå i pension och lämna över till vår nya chef Marina Arkkukangas.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoU-podden avsnitt 12, Varför finns FoU i Sörmland?
FoU-podden avsnitt 11, Delaktighetsmodellen

Följ oss gärna på våra andra kanaler!