FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu flera stora projekt som du hittar här på hemsidan. Här finns även flera källor till kunskap bland annat utbildningar, rapporter och poddavsnitt.

>Alla aktiviteter

news image Fallprevention

FallFitness, fallförebyggande träning ledd av äldre personer

Nu har vi genomfört slutkonferensen för vårt fallpreventionsprojekt FallFitness, där vi har utvecklat och testat ett unikt gruppträningsprogram lett av äldre personer. Programmet, som inkluderar tekniker för att hantera fall, bygger på en modell där äldre personer genomgår utbildning och blir licensierade tränare. Detta möjliggör ett unikt peer-led träningsformat.

I den randomiserade kontrollerade studien som genomförts under våren 2024 har bland annat utfallsmått som styrka, balans, fallteknik och fallrädsla undersökts samt upplevelser från ledare och träningsdeltagare. De preliminära resultaten ser mycket lovande ut och banar väg för fortsatt tidigt förebyggande arbete, som är en viktig del av arbetet med nära vård. >Läs mer om projektet

Läs mer >>
news image FoU-podden

95, ALMA – nära vård där den behövs

ALMA-teamet är ett akutgeriatriskt mobilt vårdteam och i det här avsnittet berättar Martina Eriksson som är sjuksköterska på Nyköpings lasarett om ALMA-teamet hon ingår i. Bland annat pratar vi om vilken typ av patienter som kan få tillgång till ALMA-teamet, hur en vanlig arbetsdag ser ut och vad som är bra med teamet. Anna Åkerberg och Lina Larsson, från FoUiS jobbar med en utvärdering av teamets arbete och de berättar om den.>Fou-podden

Läs mer >>
news image Fallprevention

Kunskapsstöd för fallprevention är nu i testfas

Vi är glada att kunna rapportera framsteg i vårt stora fallpreventionsprojekt i Sörmland. Under våren 2024 har vi utvecklat ett kunskapsstöd för fallprevention, som för närvarande testas av en hemtjänstgrupp, en geriatrisk avdelning, en vårdcentral samt pensionärsföreningar i Sörmland. Detta arbete är en självklar del av vårt arbete med nära vård i Sörmland och bygger på evidensbaserade och personcentrerade arbetssätt. Utvecklingen av kunskapsstödet är en del av de aktiviteter som ska ske i det övergripande projektet. 

Läs mer >>
news image Forskning

Nytt forskningsprojekt om beteendeaktivering mot depression

Forskningsprojektet DePrevent handlar om att undersöka om en behandling som kallas beteendeaktivering kan användas för att minska depressionssymtom och öka livskvaliteten hos äldre personer i en kommunal kontext. Beteendeaktivering går ut på att en behandlare stöttar individer i att öka lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter såsom fysisk och social aktivering. Projektet kommer genomföras i Eskilstuna kommun med biståndshandläggare som behandlare. Behandlingen omfattar fem samtal som genomförs i deltagarnas hem. Forskningsprojektet drivs med Eskilstuna kommun som ansvarig huvudman i samarbete med forskare från FoU Sörmland.

Läs mer om projektet DepPrevent.

Läs mer >>
news image FoU-podden

94, ECPAT och barns sexuella utsatthet

I det här avsnittet pratar Sophie Josephson, som är processledare barnrättsorganisationen ECPAT, om deras arbete och om hur man kan prata med och hjälpa barn och unga som har blivit sexuellt utsatta. Även FoUiS Lina Larsson är med och pratar om ett arrangemang i oktober där ECPAT ska vara med och föreläsa.>Sidan fou-podden.

Läs mer >>

>Alla nyheter