FOU Logotyp
05 OKT
Träff noden för tjänstedesign

Träff för noden för tjänstedesign den 5 oktober, denna gång med fokus på ledarskap. Bjud med dig din chef eller ledare att lyssna till Stefan Holmlid, professor i tjänstedesign från Linköpings universitet, som står för innehållet.

Läs mer >>
13 OKT
Träffar för erfarenhetsutbyte - IBIC

Tre olika träffar för erfarenhetsutbyte. Tema – implementering, målformulering, uppföljning

Läs mer >>
06 NOV
Digitalisering och funktionshinder

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som rör digitalisering och funktionshinder.

Läs mer >>
13 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Chefer

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
20 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Handläggare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
27 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utvecklare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
03 DEC
Kurs i digitalisering och tjänstedesign

Att identifiera era möjligheter till digitala lösningar i verksamheten utifrån användarnas behov. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras i utvecklingen av de tjänster som erbjuds av kommunen.

Läs mer >>
11 DEC
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoUiS-Nytt

FoUiS-Nytt 2019:4

I årets tredje nyhetsbrev kan du bland annat läsa om fallprevention, Psykiatrins dag, korta filmer om IBIC och brand, samt om fem nya avsnitt av FoU-podden. och arrangemang som är på gång. >Läs mer

Läs mer >>
news image Ny rapport

Ny rapport - Delrapport SPRÅKA

FoUiS har fått i uppdrag att utvärdera ett ESF-projekt, SPRÅKA. Projektet genomförs i två sörmländska kommuner, Eskilstuna och Nyköping. Målet med projektet är att förbättra språkkompetensen hos personal i hemtjänsten med hjälp av bl.a. språkombud på arbetsplatser. Deltagare får språkundervisning i yrkessvenska och lokalt stöd från språkombud. FoUiS har gjort en delrapport om den första omgången av SPRÅKA. >Länk till delrapporten

Läs mer >>
news image Fallprevention

Fallprevention i fokus

FoU i Sörmland och Fallpreventionsrådet vill dela några tips inför fallpreventionsveckan: Ny handlingsplan för fallprevention i Sörmland Handlingsplanen (pdf); Goda vanor förebygger fall - broschyren >I alla fall (pdf) för personer med risk att falla och otago appen >Ladda ned appen 

Vi vill också tipsa om Socialstyrelsens nationella kampanj Balansera Mera, som årligen erbjuder stöd och material för att uppmärksamma fallpreventionsarbetet. >Läs mer (pdf)

Läs mer >>
news image FoU-podden

Vad vet du om äldre och läkemedel?

Det 44:e avsnittet av FoU-podden handlar om äldre och läkemedel och vad man ska tänka särskilt på när det gäller läkemedel till äldre. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!