FOU Logotyp
10 JUN
Digitalt inspirationstillfälle IBIC

En film publiceras om målformulering med Johan Hansson från Socialstyrelsen. Dessutom; goda exempel från Katrineholms kommuns utbildningsmaterial kring IBIC i Social dokumentation.

Läs mer >>
03 SEP
Vägledarutbildning - delaktighetsmodellen

Utbildningen är inställd pga covid-19.

Läs mer >>
03 SEP
Utbildning i systematisk uppföljning

En tvådagars utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Dag två.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Struktur för lyckad samverkan

Är du också förvirrad när det gäller samverkansstrukturen i Sörmland? I det här avsnittet förklarar Monika Agnedal och Jacob Sandgren hur närvårdsstrukturen i Sörmland är uppbyggd och hur samverkan i den fungerar. >Sidan fou-podden.

Läs mer >>
news image NY RAPPORT

Ny rapport om okända hjälpmedel

 Det finns idag ett krav att erbjuda evidensbaserade behandlingar och insatser till alla individer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, inkluderat hjälpmedel. Det saknas dock ett samordnat arbete kring okända hjälpmedel.

För att förstå förskrivningsprocessen och identifiera viktiga lärdomar i arbetet med okända hjälpmedel baseras denna rapport på ett forskningsprojekt som har genomförts i Sörmland och Västmanlands habiliteringsverksamheter i regionen mellan 2017- 2020. Forskningsprojektet syftade till att utvärdera ett okänt hjälpmedel som, med hjälp av elektrisk stimulering, påstås minska spasticitet (muskelspänning) för barn med cerebral pares (CP). >Länk till rapporten

Läs mer >>
news image FoU-podden

Vill du lära dig att falla på jobbet?

I det här avsnittet träffar vi Maria Huglen och Karin Strömqvist Bååthe, som båda jobbar med projektet Judo4Balance, och Anna Ekholm från FoU i Sörmland. De berättar om att träna Judo4Balance på arbetstid och vad det kan ge. >Läs mer och lyssna på podden

Läs mer >>
news image Snabbutbildning

Webbaserad introduktion för vikarier inom vård och omsorg

På uppdrag från våra huvudmän har vi skapat en Webbaserad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg. >Till introduktionen

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!