FOU Logotyp
17 MAR
Träff noden för tjänstedesign

Tema: erfarenhetsutbyte

Läs mer >>
22 APR
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Temat för träffen blir IBIC (införande och modulen) och SIM-LSS

Läs mer >>
08 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Fokus ligger på verksamhetsnära frågor. Inget särskilt tema är bestämt. Anmäl gärna önskemål!

Läs mer >>
14 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Utvecklarfunktioner

Temat för träffen är välfärdsteknik.

Läs mer >>
26 MAJ
Nätverk IBIC

Fokus för denna träff är erfarenhetsutbyte om att bedöma behov och sätta mål, både i handläggning och verkställighet.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Omvärldsbevakning

Vad händer?

Nu har vi lagt till viss omvärldsbevakning på flera av våra områden. NVD-noden för välfärdsteknik och digitalisering har till och med en egen blogg! Andra områden som omvärldsbevakar är Missbruk och beroende, Äldre, Psykisk hälsa och RSS Kvinnofrid

Läs mer >>
news image FoU-podden

Ett år med NVD-noden för välfärdsteknik och digitalisering

I det här avsnittet berättar Anna Åkerberg och Karl Schulz om vad som har hänt i NVD - Noden för välfärdsteknik och digitalisering under det första året. Bland annat berättar de om pågående projekt och även om framtiden.

Läs mer >>
news image Ny artikel

Två nya artiklar publicerade

Den första artikeln är publicerad i The European Journal of Physiotherapy, och handlar om riskfaktorer som har bevisat samband med att falla och skada sig. Den andra artikeln, som är publicerad i Physiotherapy Theory and Practice, handlar om att skapa förutsättningar för användarvänlighet genom användardriven utvecklingsprocess, även denna artikel är inom ämnet fallprevention.

>Mer info om artiklarna och länkar till sammanfattningar och tidskrifterna.

Läs mer >>
news image FoU-podden

Det gäller hela familjen - familjeorienterat arbetssätt

Det 32 avsnittet av FoU-podden handlar om familjeorienterat arbetssätt och om den inspirationsdag som arrangerades om det i december 2019. Fokus ligger på barnen i hem där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. >Läs mer och lyssna

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.