FOU Logotyp
03 DEC
Systematisk uppföljning utifrån individens behov i centrum

Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration.

Läs mer >>
21 JAN
Träff för erfarenhetsutbyte Funktionshinderområdet

Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt (Eskilstuna kommun) berättar om PFA - Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, som innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar för en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Läs mer >>
27 JAN
MI-utbildning online 2022-1

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
18 FEB
Implementering av Individens behov i Centrum

Emanuel Åhlfeldt, Uppsala universitet, Nestor FoU-center, berättar om sin studie om implementering av individens behov i centrum och svarar på frågor.

Läs mer >>
10 MAR
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

NYHETER & OMVÄRLDSBEVAKNING

news image NYHET

Påverka utvecklingen till Nära vård i Sörmland!

Vi söker dig som är sörmlänning och vill vara med och påverka framtidens vård och omsorg i Sörmland. Genom att besvara några korta frågor är du med och påverkar hur vi i Sörmland formar framtidens hälso- och sjukvård. >Länk till enkäten och mer information om Nära vård
Läs mer >>
news image Nyhet

Podd: Nära vård i Sörmland

I det här är avsnittet pratar vi om omställningen till Nära vård. Det finns flera orsaker till att det är viktigt att ställa om till nära vård. I det här avsnittet pratar Cajsa Åkerholm och Karolina Ehnsiö, som båda är projektledare för Nära vård, om omställningen och arbetet med den och varför det är viktigt att ställa om till en mer personcentrerad vård med mer samverkan. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Nyhet

Vad är evidens?

Avsnitt 60 av FoU-podden handlar om evidens och evidensbaserade metoder. Med i avsnittet är vår FoU-chef Marina Arkkukangas och Knut Sundell, som är expert på området evidens. >Lyssna på avsnittet

Läs mer >>
news image Nyhet

FoUiS driver projektet Nära Vård i Sörmland

Runt om i Sverige pågår omställningen till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Nära vård i Sörmland är ett tvåårigt utvecklingsuppdrag som drivs av två projektledare på FoUiS. Uppdraget innebär att hålla samman den gemensamma förflyttningen till Nära vård för länets kommuner och för Region Sörmland.
>Läs mer på projektsidan för Nära vård

Läs mer >>

FoUiS-Nytt 2021:2

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!