FOU Logotyp
10 DEC
Träff för vägledare DMO

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och information om modellens utveckling.

Läs mer >>
17 DEC
Inspirationsdag om familjeorienterat arbetssätt

Syftet är att inspirera till ett systematiskt, strukturerat och familjeorienterat arbetssätt för att förbättra stödet till barn och familjer med missbruk. OBS: lokalen är ändrad, så nu finns platser kvar!

Läs mer >>
17 DEC
Rådsträff - Barns rätt som anhöriga/närstående

Välkommen till rådsmöte för rådet för barns rätt som anhöriga/närstående! Fokus ligger på rutiner och goda exempel.

Läs mer >>
01 JAN
VT-20 Socialrätt och förvaltningsrätt 7,5 HP

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om rättsliga instanser och kunna tillämpa den rättsliga regleringen av offentlig förvaltning. Studietakt: kvartsfart dagtid, obligatoriska träffar 1 gång/månad

Läs mer >>
11 FEB
Utbildning i systematisk uppföljning

En tvådagars utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Psykiatrins dag - Från tanke till handling

I det 30 avsnittet av FoU-podden möter vi arrangörerna av Psykiatrins dag Anna och Elisabeth, tillsammans med Karin och Petronella, som ingick i referensgruppen inför dagen. De berättar om planeringen av dagen och om dagens innehåll, som vi även hör ljudklipp från. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image NVD-bloggen

Digitalisering av IFO: Rapport från en välbesökt inspirationsdag

Den 21 november gästade Kalle Pettersson, utvecklingschef vid Helsingborgs stad, Eskilstuna för att berätta om projektet "Digiteam för en användardriven socialtjänst". På plats fanns medarbetare och chefer från socialtjänsterna i Nyköping, Eskilstuna, Vingåker, Trosa, Gnesta, Katrineholm och Oxelösund.>Läs en rapport från dagen

Läs mer >>
news image Temavecka

En vecka fri från våld - vecka 48

Den 25 november börjar En vecka fri från våld. Det är en återkommande aktivitetsvecka. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms‐ och civilsamhällsfrågor samt Länsstyrelserna. Veckan sätter fokus på förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. > Aktiviteter i några delar av Sörmland

Läs mer >>
news image FoUiS-stöd

Kan vi hjälpa till?

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.Vi kan även hjälpa till med annat som till exempel kartläggningar och inventeringar. FoUiS bygger broar mellan teori och praktik.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.