FOU Logotyp
21 NOV
Workshop om nya vårdprogrammet viddemenssjukdom, Katrineholm

Syftet med dagarna är att sprida det nya länsgemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Läs mer >>
21 NOV
Inspirationsdag om digitalisering inom socialtjänsten med fokus på IFO

Om användardriven digitalisering av socialt arbete där digitalisering är ett medel för att nå målet ökad tillgänglighet. En viktig del är att förflytta invånaren från passivt objekt till aktivt subjekt i relation till socialtjänsten.

Läs mer >>
28 NOV
Workshop om nya vårdprogrammet vid demenssjukdom, Eskilstuna

Syftet med dagarna är att sprida det nya länsgemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Läs mer >>
03 DEC
Nod för tjänstedesign träff 5

Temat för träffen är implementering med Innovationsguidens program, workshop och erfarenhetsutbyte

Läs mer >>
10 DEC
Träff för vägledare DMO

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och information om modellens utveckling.

Läs mer >>
17 DEC
Inspirationsdag om familjeorienterat arbetssätt

Syftet är att inspirera till ett systematiskt, strukturerat och familjeorienterat arbetssätt för att förbättra stödet till barn och familjer med missbruk. OBS: lokalen är ändrad, så nu finns platser kvar!

Läs mer >>
17 DEC
Rådsträff - Barns rätt som anhöriga/närstående

Välkommen till rådsmöte för rådet för barns rätt som anhöriga/närstående! Fokus ligger på rutiner och goda exempel.

Läs mer >>
01 JAN
VT-20 Socialrätt och förvaltningsrätt 7,5 HP

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om rättsliga instanser och kunna tillämpa den rättsliga regleringen av offentlig förvaltning. Studietakt: kvartsfart dagtid, obligatoriska träffar 1 gång/månad

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

Barnkonventionen blir lag - är det fake news?

I det 29 avsnittet av FoU-podden berättar Monica Gustafsson Wallin och Camilla Hesselbäck om vad det innebär att barnkonventionen blir lag - blir det ens någon skillnad, eller är det "fake news". De pratar också om vad verksamheter kan göra för att lära om konventionen och hur de kan arbeta mer rättighetsbaserat. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Delaktighet

Det första uppdraget i Levande bibliotek är på gång!

Tre av våra "erfarna" kommer i december att vara med i en workshop som leds av forskare och handlar om brukarinflytande.

Känner du någon som vill berätta om sina erfarenheter från möten med socialtjänsten eller vård och omsorg, och vara med och påverka? Anmäl till Levande bibliotek! Vi behöver dig som har erfarenhet av möten med socialtjänsten eller vård och omsorg och som vill vara med och påverka framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. >Läs mer

Läs mer >>
news image Samverkansråd

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar

Under oktober månad genomförde Palliativa rådet grundutbildning i Palliativ vård på tre platser i länet, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. I årets utbildning valde rådet att själva föreläsa om grunderna i palliativ vård med fokus på omvårdnadsåtgärder och symptomskattning vid palliativ vård. Utbildningen var mycket populär och platserna tog snabbt slut.  >Bilder och presentation från utbildningen

Läs mer >>
news image Psykiatrins dag

Ta dig från tanke till handling - Psykiatrins dag 2019

Den 25 oktober genomfördes Psykiatrins dag 2019 för en fullsatt Aula collegium på Mälardalens högskola. Dagen handlade om att ta sig från tanke till handling och via bl a träning, mindfulness och kost börja må bättre. >Läs mer om psykiatrins dag och se presentationer

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.