FOU Logotyp
15 MAJ
INSTÄLLD: Konferens om EBP - Evidensbaserad praktik

Syftet med konferensen är att inspirera och stimulera samverkan i det regionala arbetet med att förverkliga arbetssätt baserat på EBP. OBS: konferensen är inställd pga för få anmälningar

Läs mer >>
16 MAJ
Grundkurs i tjänstedesign - fullt

Utveckling utifrån användarens behov? Hur funkar det? Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar för och uppskattas av dem vi är till för.

Läs mer >>
22 MAJ
Inspirationsdag om systematisk uppföljning

Hur vet vi att våra insatser gör nytta?

Läs mer >>
23 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - utvecklarfunktioner

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
24 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och region i samverkan!

news image FoU-podden

FoU-podden om STARK

I det 14 avsnittet av FoU-podden berättar Anna Åkerberg, Mälardalens högskola och FoU i Sörmland, och Mia Folke, Mälardalens högskola, om projektet STARK. Det går ut på att skapa möjligheter och verktyg för att redan i medelåldern testa balans och styrka och förhindra risk för fall senare i livet.

Läs mer >>
news image Ny rapport

Utvärderingsrapport av samverkansprojekt publicerad

Region Sörmland arbetade under åren 2016–2018 med projektet ”Sörmlands modell av Samverkan för ett Hälsosamt åldrande” som var ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland och Flens kommun. Samverkansprojektet syftade till att i samverkan utveckla befintliga strukturer i primärvården samt att utveckla kontaktvägar och samverkan med Flens kommun.

Utvärdering av samverkansprojekt - Sörmlands modell av samverkan för ett hälsosamt åldrande Utvärderingsrapport 2019:1

Läs mer >>
news image

Ny strategi för barn som anhöriga utvecklas

I höst påbörjar Sörmland arbetet med att utveckla en länsgemensam strategi för barn som anhöriga.

Läs mer >>
news image FoU-podden

FoU-podden om Nattfasta

Det trettonde avsnittet av FoU-podden handlar om nattfasta. Anita Segring och Matilda Gränsmark berättar om Nattfasta och nattfastemätning, Anna Ekholm tar upp lite  statistik och Linda Eklund, berättar om sina erfarenheter som måltidsombud.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoU-podden avsnitt 13, Vad innebär nattfasta?
FoU-podden avsnitt 12, Varför finns FoU i Sörmland?

Följ oss gärna på våra andra kanaler!