FOU Logotyp
11 DEC
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läs mer >>
15 DEC
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Chefer och utvecklare

Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
18 DEC
Träff för erfarenhetsutbyte - IBIC, Myndighet och utförare

Gemensam träff för myndighet och utförare. Tema – Frågor som är gemensamma för myndighet och utförare med fokus på samverkansfrågor och individens delaktighet.

Läs mer >>
25 MAR
Yrkeshandledning/reflektionsgrupp

I yrkeshandledningen ges tillfälle att vidareutveckla yrkeskunnandet och få en bättre förmåga att hantera de utmaningar socialsekreterare möter.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Temavecka

En vecka fri från våld - vecka 48

Den här veckan pågår En vecka fri från våld. Det är en återkommande aktivitetsvecka. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms‐ och civilsamhällsfrågor samt Länsstyrelserna. Veckan sätter fokus på arbete mot mäns våld mot kvinnor. > Aktiviteter i några delar av Sörmland

Läs mer >>
news image FoU-podden

Podd: Vad är hjälpmedel och vem är de till för?

En ny visningsmiljö för hjälpmedel ska snart invigas i Eskilstuna. I det här avsnittet av FoU-podden diskuterar Camilla Ehrlund, Tomas Andersson och Karl Schultz visningsmiljön och bildverkstan, samt vad hjälpmedel är och vem som kan behöva dem. Vi får också höra lite om vad som planeras framöver. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Välfärdsteknik

Ny film: Välfärdsteknik i virustider

Varje år genomförs en mässa om välfärdsteknik för äldre, i Eskilstuna. På grund av coronapandemin går inte det i år. Därför har samarbetsparterna (SPF-seniorerna, Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och FoU i Sörmland) tagit fram filmen "Välfärdsteknik i virustider" om teknik i vardagen istället. >Se filmen

Läs mer >>
news image FoU-podden

Nytt poddavsnitt om forskande och SIP

Det 45:e avsnittet handlar om forskning kring SIP och delaktighet vid funktionsnedsättning, om hur det är att forska, att vara doktorand samt om att vara doktorandhandledare. >Läs mer och lyssna: FoU-podden.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!