FOU Logotyp
27 JAN
MI-utbildning online 2022-1

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete. (Fullt)

Läs mer >>
18 FEB
Implementering av Individens behov i Centrum

Emanuel Åhlfeldt, Uppsala universitet, Nestor FoU-center, berättar om sin studie om implementering av individens behov i centrum och svarar på frågor.

Läs mer >>
28 MAR
MI-utbildning online 2022-2

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
06 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte Funktionshinderområdet - Tema kompetens

Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt (Eskilstuna kommun) berättar om PFA - Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, som innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar för en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras. (Flyttad från 21 jan)

Läs mer >>
31 MAJ
Save the date - Socialstyrelsen om långsiktigt placerade barn

Socialstyrelsen tillsammans med FOU Sörmland, Välfärd Region Västmanland och Välfärd och folkhälsa Region Örebro län arrangerar en regional heldagskonferens om barn som är långsiktigt placerade i familjehem.

Läs mer >>
15 SEP
Vägledarutbildning delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan två olika grupper där det finns en maktobalans. Arbetssättet kan även användas som ett kvalitativt verktyg för användardriven verksamhetsutveckling. Modellen skapar förutsättningar för verksamhetsnära inflytande och delaktighet.

Läs mer >>
24 NOV
Träff för vägledare i Delaktighetsmodellen

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och implementering av delaktighetsmodellen.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

NYHETER & OMVÄRLDSBEVAKNING

news image FoU-podden

Egenmonitorering - vad, för vem och varför?

Maria Liljeros och Marina Arkkukangas berättar om vad egenmonitorering är, vilka grupper det ska testas i, vad personalgrupperna tycker, vad man kan tänka på när man ska införa ett helt nytt arbetssätt och om hur det har gått med ett annat, liknande, redan pågående projekt. >Läs mer och lyssna

Läs mer >>
news image Ny film

Vet du vad delaktighetsmodellen är?

Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att jämna ut maktobalans mellan olika grupper, till exempel brukare och personal. Modellen kan användas för brukarinflytande och användardriven verksamhetsutveckling. Se filmen vi gjort och lär dig hur det fungerar på under 15 minuter! >se filmen

Läs mer >>
news image Arrangemang

Att möta personer med demenssjukdom

Den 25 november genomförde vi tillsammans med demensrådet inspirationsdagen - Att möta personer med demenssjukdom. Dagens ämnen var: Målnivåer demenssjukdom, Levnadsberättelsen som underlag för vård och omsorg, Personcentrerad aktivitet, Miljöanpassningar och bemötande, samt Anhörigas reflektioner. >Film och presentation

Läs mer >>
news image TACK!

Tack till dig som har svarat på enkäten om Nära vård!

Ett stort tack till dig som besvarat enkäten om Nära vård i Sörmland! Svaren på enkäten är ett viktigt bidrag till den gemensamma målbilden för den nära vården i länet. >Läs mer

Läs mer >>

Genvägar

>KUNSKAPSPORTAL

Yrkesresan

>Yrkesresan barn och unga

FoUiS-Nytt 2021:4

>Läs vårt senaste nyhetsbrev

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!

>KUNSKAPSPORTAL