FOU Logotyp
28 OKT
MI-utbildning - FULLT

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete. FULLT!

Läs mer >>
09 NOV
Inspirationsdag - Proteinets betydelse för äldre

Nutritionsrådet bjuder in till inspirationsdag, med fokus på proteinets betydelse för äldre.

Läs mer >>
10 NOV
Workshop - Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Syftet är att fortsätta arbetet kring en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Workshopen är en del av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Läs mer >>
25 NOV
Inspirationsdag - Att möta personer med demenssjukdom

Samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom bjuder in till årets inspirationsdag, med fokus på kommunernas arbete.

Läs mer >>
26 NOV
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - Myndighet

Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
03 DEC
Systematisk uppföljning utifrån individens behov i centrum

Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration.

Läs mer >>
21 JAN
Träff för erfarenhetsutbyte Funktionshinderområdet

Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt (Eskilstuna kommun) berättar om PFA - Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, som innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar för en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras.

Läs mer >>
18 FEB
Implementering av Individens behov i Centrum

Emanuel Åhlfeldt, Uppsala universitet, Nestor FoU-center, berättar om sin studie om implementering av individens behov i centrum och svarar på frågor.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Nära vård

FoUiS driver projektet Nära Vård i Sörmland

Runt om i Sverige pågår omställningen till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som möter invånarnas behov på ett bättre sätt ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Nära vård i Sörmland är ett tvåårigt utvecklingsuppdrag som drivs av två projektledare på FoUiS. Uppdraget innebär att hålla samman den gemensamma förflyttningen till Nära vård för länets kommuner och för Region Sörmland.
>Läs mer på projektsidan för Nära vård

Läs mer >>
news image Fallprevention

Fungerar en app för äldre att testa balans och styrka på egen hand?

Med ålder försämras olika funktioner hos oss människor. Det leder till att vi inte längre kan vara så aktiva eller klara av sådant som vi alltid har klarat av i vår vardag. Balans och styrka är två viktiga funktioner som påverkas av dessa försämringar. För att kunna göra något åt dessa försämringar i tid, behövs sätt att ta reda på hur det står till med just dessa funktioner. Ett sätt är att undersöka om det är möjligt för äldre att göra dessa tester på egen hand, som självtest i hemmet.>Läs mer

Läs mer >>
news image Delaktighet

Levande Bibliotek deltog på anhörigveckan

I början av oktober varje år arrangeras anhörigveckan med mängder av föreläsningar och andra aktiviteter riktade till anhöriga. I år stod Lina och Anna Å från FoU i Sörmland på Eskilstuna stadsbibliotek och berättade om Levande Bibliotek. >Läs mer om levande bibliotek

Läs mer >>
news image Bemötande

Två nya moduler i e-utbildningen om bemötande

Nu finns det två nya moduler i bemötandeutbildningen, numer 5 om Psykos och nummer 6 om Ångest. Du hittar dem här: >Länk till utbildningssidan 
utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom Sörmlands kommuner eller region. Kontakta din chef eller FoU i Sörmland för att få inloggning.

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2021:2

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!