FOU Logotyp
24 MAJ
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - chefer

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
03 JUN
Halvdag om TRANSITION

TRANSITION - STRUKTURERAT BOENDESTÖD FÖR ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET Unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta särskilda svårigheter under övergången till vuxenlivet. Det kan få livslånga konsekvenser för individen och medföra omfattande samhällskostnader.

Läs mer >>
04 JUN
Träff för erfarenhetsutbyte funktionshinderområdet - LSS-handläggare

Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring gemensamma frågor för länets funktionshinderverksamheter.

Läs mer >>
05 JUN
Nod för tjänstedesign träff 4

Vid den fjärde träffen för noden för tjänstedesign, träffas vi för att ta del av kunskapsfördjupning, dela erfarenheter och för att inspirera varandra.

Läs mer >>
10 JUN
Utbildning i MI - Motiverande Samtal

MI är en metod och ett förhållningssätt för kommunikation, där du steg för steg stödjer och uppmuntrar till en livsstilsförändring.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till Forskning och utveckling i Sörmland - kommuner och region i samverkan!

news image Ny rapport

SIP i Sörmland Utvärdering av utvecklingsarbete 2014-2017

Sedan den 1 januari 2010 är kommun och landsting  skyldiga att erbjuda en samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av vård och stöd från flera
olika utförare och när vården/stödet behöver samordnas Denna utvärderingsrapport sammanfattar det utvecklingsarbete kring SIP som FoUiS medverkat i mellan åren 2014–2017.
Utvärderingsrapport 2019:2 SIP i Sörmland

Läs mer >>
news image FoU-podden

FoU-podden: Samverkan kring palliativ vård

I det 17 avsnittet av FoU-podden träffar vi Jonas Smedjebäck,Ingela Mindemark och Matilda gränsmark. De berättar bland annat om vad palliativ vård innebär, vem som får det, vad palliativa registret är och varför palliativa rådet finns. De tipsar även om breddutbildningen som kommer att ta plats på 3 orter i Sörmland i höst.

Läs mer >>
news image Ny rapport

Kartläggning RSS Kvinnofrid De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019

Översiktsrapporten är en sammanställning av en kartläggning inom satsningen RSS Kvinnofrid i Sörmland. RSS Kvinnofrid är en nationell satsning som syftar till att de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) får en resurs i kvinnofridsarbetet.

Översiktsrapport 2019:1 Kartläggning RSS Kvinnofrid

Läs mer >>
news image Ny app!

Ladda ned OTAGO classic!

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga. Ladda ned appen från >Google play. 

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoU-podden avsnitt 16, forskningsprojektet IVRIS
FoU-podden avsnitt 15, IBIC - Individens behov i centrum
FoU-podden avsnitt 14, STARK

Följ oss gärna på våra andra kanaler!