FOU Logotyp
29 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal FULLT

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
01 OKT
Rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet - Äldredagen 2021

Kring vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att minska fallolyckorna hos äldre.

Läs mer >>
28 OKT
MI-utbildning

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
09 NOV
Inspirationsdag - Proteinets betydelse för äldre

Nutritionsrådet bjuder in till inspirationsdag, med fokus på proteinets betydelse för äldre.

Läs mer >>
10 NOV
Workshop - Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Syftet är att fortsätta arbetet kring en gemensam kultur och ett gemensamt språk. Workshopen är en del av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Läs mer >>
25 NOV
Inspirationsdag - Att möta personer med demenssjukdom

Samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom bjuder in till årets inspirationsdag, med fokus på kommunernas arbete.

Läs mer >>
03 DEC
Systematisk uppföljning utifrån individens behov i centrum

Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte och inspiration.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image FoU-podden

FoU-podden: Levande bibliotek - låntagare berättar

Avsnitt 59 av FoU-podden handlar om hur det är att låna erfarna från Levande bibliotek som en metod för verksamhetsutveckling. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Ny rapport

Ny rapport om Ordnat införande av nya obeprövade hjälpmedel

Under perioden december 2020 till och med september 2021 genomfördes projektet Ordnat införande av ny obeprövade hjälpmedel. Bakgrunden till projektet är den ökande mängden av nya komplexa hjälpmedel vars påstådda effekter ofta är undermåligt belagda ur ett evidensperspektiv. I projektdirektivet efterfrågas därför en ny evidensbaserad process för sortimentsinförande av nya obeprövade hjälpmedel. Rapporten beskriver detta arbete och resultat. >Rapporter

Läs mer >>
news image Ny filml

NVD - Noden för välfärdsteknik och digitalisering

Vet du vad NVD är? NVD står för noden för välfärdsteknik och digitalisering. Om du vill veta mer om vad noden gör, se vår korta film nedan (under Läs mer) eller går till >Sidan om NVD

Läs mer >>
news image Ny rapport

Ny rapport - Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående - inom palliativ vård, Region Sörmland

Nu är rapporten Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående - inom palliativ vård, Region Sörmland publicerad. Läs rapporten eller lyssna på den. Det går också att se en presentation om den. Du hittar alla delar av rapporten, ljudfilerna och även filmen på . >Rapportsidan (länk)
Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2021:2

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!