FOU Logotyp
03 SEP
Digitalisera utifrån användarnas behov - Grundkurs i tjänstedesign

Utbildningen består av tre halvdagar och en introduktionsträff och ger er förutsättningar att skapa bästa möjliga digitala lösningar utifrån användarnas behov. Under utbildningen jobbar vi med tjänstedesign, en utvecklingsprocess där användarna involveras i utvecklingen av kommunens tjänster.

Läs mer >>
06 SEP
Digital utbildning i MI- Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Läs mer >>
17 SEP
Kraftsamling & samverkansdag för suicidprevention

Inspiration och erfarenhetsutbyte kring gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika aktörer för att främja suicidpreventivt arbete i Sörmland

Läs mer >>
01 OKT
Rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet - Äldredagen 2021

Kring vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att minska fallolyckorna hos äldre.

Läs mer >>

>Alla arrangemang

Välkommen till forskning och utveckling i Sörmland!

news image Ny artikel

Ny artikel: Samband, förekomst och åtgärder av risk för fall samt undernäring bland personer på särskilt boende

År 2019 bodde närmare 80 000 personer över 65 år på särskilt boende i Sverige. Personer som bor på särskilt boende har en högre grad av skörhet och därmed en högre risk för att drabbas av exempelvis en fallolycka eller undernäring. För att uppmärksamma vikten av att arbeta med riskfaktorer såsom fall och undernäring har detta studerats i Sörmland och Västmanland. >Läs mer

Läs mer >>
news image Forskningsposter

FoUiS deltog på den Nordiska Gerontologikongressen

FoU i Sörmland deltog i maj på NKG 25 Nordic Gerontology Congress den 2 - 4 juni 2021 med en forskningsposter om fallteknik som testas i en liten pilotstudie där totalt sju kvinnor i ålder 65–80 år deltog. Träningen varade i 16 veckor och alla kvinnor som deltog förbättrade sin balans, styrka, aktivitetsnivå och framförallt falltekniker både framåt och bakåt. Träningen Judo4Balance bedöms vara ett effektivt träningsprogram som stärker kända riskfaktorer för fall och fallskador bland äldre. >Poster på engelska

Läs mer >>
news image Utbildningar

Utbildningar, träffar och webbinarium inom funktionshinderområdet

Det händer mycket på FoU i Sörmland inom funktionshinderområdet. Under våren har flera webbinarier och föreläsningar hållits om digitalisering och funktionshinder >Inspelade webbinarier
Även sidan för funktionshinder har utvidgats med undersidor för regionala och nationella nätverk, där material från träffarna läggs ut.
Redan nu planeras även nya utbildningar inför 2022, bland annat en utbildning till vägledare i delaktighetsmodellen som ska genomföras i mars 2022. >Mer info om utbildningen

Läs mer >>
news image OTAGO

Ny bok om fallprevention

Är fallolyckor en naturlig följd av åldrandet? Går det att förebygga fall och fallskador genom specifik och målinriktad träning? Vilka möjligheter finns det för trygg rörelse och aktivitet även i hög ålder? Boken täcker teoretiska och praktiska aspekter på de fallrisker som följer med åldrandet. Författarna beskriver aktuell kunskap kring fall och fallolyckor och tydligt illustrerade övningar och träningsprogram. >Läs mer

Läs mer >>

>Nyhetsarkiv

FoUiS-Nytt 2021:2

Färskt nyhetsbrev ute nu.
>Läs mer

Covid-19

Vi har gjort en sida med länkar till information kring det nya coronaviruset, både för personal, anhöriga och personer i behov av lättförståelig information.
>Läs mer

Stöd till verksamheterna

FoUiS erbjuder stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt och utgör även ett stöd vid genomförande av utvärderingsarbete.
>Läs mer

Lyssna på FoU-podden!