FOU Logotyp

Rapporter 2020-2021

Vi publicerar flera olika typer av rapporter som alla har lite olika kriterier, t ex utvärderingsrapport, översiktsrapport, projektrapport och FoU-rapport. För att få kallas FoU Rapport krävs det ett arbete som är forskningsinriktat och som innehåller en mera omfattande teoretisk och metodisk ansats och resultatanalys.

ÅR 2021

Ordnat införande av nya obeprövade hjälpmedel

Projektrapport 2021:5
Bilaga 1 Processkarta
Bilaga 2 Processbeskrivning

Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående - inom palliativ vård, Region Sörmland

Översiktsrapport 2021:4 Huvudrapport
Fördjupningsdel 1
Fördjupningsdel 2
>Hela rapporten och fördjupningsdelar som ljudfiler
>Kortversion av översiktsrapport 2021:4

Att stötta och stärka användningen av användardrivna utvecklingsprocesser i Sörmland

En rapport om ett utvecklingsprojekt
Projektrapport 2021:3
Kortversion av projektrapport 2021:3
FoU-podden om noden för tjänstedesign

Utvärdering av ESF-projektet SPRÅKA

En modell för kompetensutveckling för hemtjänstens utrikesfödda personal
Utvärderingsrapport 2021:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2021:2
FoU-podden om SPRÅKA

Medarbetares kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik.

Enkätundersökning genomförd inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun
Utvärderingsrapport 2021:1
Kortversion av utvärderingsrapport 2021:1
Filmad presentation om enkätundersökningen (YouTube)
FoU-podden om visningsmiljön

ÅR 2020

Delrapport SPRÅKA

Utvärderingsrapport 2020:3 
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:3

Digital Alkoholprevention i Sörmland (DiAS)

Utvärderingsrapport 2020:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:2
FoU-podden om digital alkoholprevention

Okända hjälpmedel

- erfarenheter från ett forskningsprojekt i Sörmland och Västmanland
Utvärderingsrapport 2020:1
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:1
FoU-podden om projektet


Externa rapporter 2020

>Läs mer om rapporten

Projektrapport SIM LSS Nyköping(pdf)


 

Presentationer med ljud: Rapporter 2021

Rapport 2021:1

Rapport 2021: 4