FOU Logotyp

Rapporter 2016-2018

Rapporter En FoU Rapport är ett arbete som är forskningsinriktat och innehåller en mera omfattande teoretisk och metodisk ansats och resultatanalys och därmed publiceras som en Rapport.

ÅR 2019

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga Översiktsrapport 2019:2

SIP i Sörmland - Utvärdering av utvecklingsarbete 2014-2017
Utvärderingsrapport 2019:2

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

Utvärdering av samverkansprojekt - Sörmlands modell av samverkan för ett hälsosamt åldrande
Utvärderingsrapport 2019:1

Nattfasterapport Sörmland 2018 - En kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland, från Nutritionsrådet
Nattfasterapport 2018

ÅR 2018

Forskningscirklar - om barns och ungas delaktighet inom socialtjänsten
FoU-rapport 2018:6

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården - Lägesbeskrivning vecka fem till och med åtta samt en jämförelse med 2017-års baslinjemätning
Översiktsrapport 2018:5  Kortversion

SAS - Sörmland Aktiverar Seniorer Digital teknik för att stimulera fysisk aktivitet. Projektrapport 2018:4

Stödsamtal till föräldrar med små barn där en av föräldrarna har beroendeproblematik  - Resultatet av en pilotstudie.
FoU-rapport 2018:3

Utskrivning eller hemgång?
Att samverka personcentrerat genom tjänstedesign.
FoU-rapport 2018:2

Jag är av kött och blod - Inventering: behov av insatser för personer över 65 år med psykisk ohälsa Projektrapport 2018:1

 


ÅR 2017

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram - delrapport 2015 - 2017

Rapport 2017:2

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården – Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017

Rapport 2017:1


Externa rapporter

Brukarrevision inom lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende(pdf)


År 2016

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP –  Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.

Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan – Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning

Rapport 2016:2

Informationskanaler mellan brukare och politiker – Diskussionsunderlag, Rapport från pilotstudie

Informationskanaler mellan brukare och politiker

Hälsan i Sörmland 

Statistikrapport 2016:1

Barnens rätt till information – Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”

Projektrapport 2016:1