FOU Logotyp

Rapporter 2020-2022

Vi publicerar flera olika typer av rapporter som alla har lite olika kriterier, t ex utvärderingsrapport, översiktsrapport, projektrapport och FoU-rapport. För att få kallas FoU Rapport krävs det ett arbete som är forskningsinriktat och som innehåller en mera omfattande teoretisk och metodisk ansats och resultatanalys.

 

ÅR 2023

Projektrapport Nära vård i Sörmland

Projektrapport 2023:2
Bilagor Projektrapport Nära vård

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Följeforskning om utvecklingsarbetet – delrapport 2

Utvärderingsrapport 2023:1
Kortversion av översiktsrapport 2023:1

ÅR 2022

Gemensamt tiomånadersbesök
- Medarbetares upplevelser och erfarenheter av ett pilotprojekt i Region Sörmland- Införande av ny form för samverkan mellan barnhälsovård och folktandvård

FoU-rapport 2022:8
Kortversion av rapport 2022:8

Slututvärdering ESF-projektet LIKES 
Ett arbetsmarknadsprojekt med fyra lokala delprojekt

Utvärderingsrapport 2022:7
Kortversion av översiktsrapport 2022:7 

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Följeforskning om initiering och start av utvecklingsarbetet – delrapport 1

Utvärderingsrapport 2022:6
Kortversion av översiktsrapport 2022:6

Kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner

Översiktsrapport 2022:5
Kortversion av projektrapport 2022:5

Sörmlands Levande bibliotek

Projektrapport slutrapport 2022:4
Kortversion av projektrapport 2022:4

Noden för välfärdsteknik och digitalisering (NVD)

Projektrapport 2022:3
Kortversion av projektrapport 2022:3

Medarbetares kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik
- Enkätundersökning genomförd inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun

Utvärderingsrapport 2022:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2022:2
Filmad presentation om enkätundersökningen (YouTube)

Samverkan i barnhälsovården
- betydelse för vårdkvalitet och arbetsrelaterat välbefinnande

FoU-rapport 2022:1
Kortversion av rapport 2022:1

ÅR 2021

Ordnat införande av nya obeprövade hjälpmedel

Projektrapport 2021:5
Bilaga 1 Processkarta
Bilaga 2 Processbeskrivning
Kortversion av projektrapport 2021:5

Medarbetarnas erfarenheter av arbetet med barns rätt som närstående
- inom palliativ vård, Region Sörmland

Översiktsrapport 2021:4 Huvudrapport
Fördjupningsdel 1
Fördjupningsdel 2
Hela rapporten och fördjupningsdelar som ljudfiler
Kortversion av översiktsrapport 2021:4

Att stötta och stärka användningen av användardrivna utvecklingsprocesser i Sörmland
En rapport om ett utvecklingsprojekt

Projektrapport 2021:3
Kortversion av projektrapport 2021:3
FoU-podden om noden för tjänstedesign

Utvärdering av ESF-projektet SPRÅKA
En modell för kompetensutveckling för hemtjänstens utrikesfödda personal

Utvärderingsrapport 2021:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2021:2
FoU-podden om SPRÅKA

Medarbetares kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik
Enkätundersökning genomförd inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun

Utvärderingsrapport 2021:1
Kortversion av utvärderingsrapport 2021:1
Filmad presentation om enkätundersökningen (YouTube)
FoU-podden om visningsmiljön

ÅR 2020

Delrapport SPRÅKA

Utvärderingsrapport 2020:3 
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:3

Digital Alkoholprevention i Sörmland (DiAS)

Utvärderingsrapport 2020:2
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:2
FoU-podden om digital alkoholprevention

Okända hjälpmedel
- erfarenheter från ett forskningsprojekt i Sörmland och Västmanland

Utvärderingsrapport 2020:1
Kortversion av utvärderingsrapport 2020:1
FoU-podden om projektet


Externa rapporter 2020

>Läs mer om rapporten

Projektrapport SIM LSS Nyköping(pdf)


 

Presentationer med ljud: Rapporter 2021

Rapport 2022:2

Rapport 2021:1

Rapport 2021: 4