FOU Logotyp

Utvärdering

Utvärdering är en förutsättning för att verksamheter ska få kunskap och kunna dra lärdomar som leder till utveckling. Genom utvärdering är det exempelvis möjligt att få kunskap om att verksamheter eller projekt når uppsatta mål, vad det är som förklarar om detta sker och varför.

Att stötta och  vara behjälpliga med utvärderingar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland, är en central del av FoUiS uppdrag.

Vid FoUiS arbetar disputerade forskningsledare med kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder, som kan hjälpa verksamheten att identifiera och formulera utvärderingens syfte och kan vara ett bollplank i valet av lämpliga metoder för att beskriva och bedöma det som ska utvärderas.

Stöd till egen utvärdering

FoUiS erbjuder stöd till utvärderingsarbeten som verksamheter själva bedriver. I dialog med er kan FoUiS vara ett stöd i att identifiera, definiera och formulera syfte och mål (vad som ska utvärderas och varför). Vidare kan FoUiS erbjuda vägledning i frågor som avser metodval och analysarbete (hur utvärderingen ska ske), samt vilka slutsatser som är möjliga och rimliga att dra så väl som hur detta kan leda till utveckling av verksamheten.

Utvärderingsuppdrag

FoUiS är ett stöd vid utvärderingsuppdrag av ordinarie verksamheter, utvecklings- eller samverkansprojekt i Sörmland. I dessa utvärderingsuppdrag samverkar forskningsledare och utvecklingsledare vid FoUiS, med den aktuella verksamheten. Detta ger goda förutsättningar för utvärderingar med hög kvalitet både avseende genomförande (exempelvis metod och analys), och praktiska lärdomar (exempelvis utveckling och implementering). 

Behöver er verksamhet stöd eller hjälp vid utvärdering?

Kontakta FoUiS eller fyll i formuläret nedan.

 

KONTAKTPERSONER

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Lina Larsson,
Lina Larsson@fou.sormland.se 
tel 076-949 63 64

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel 073- 950 82 89