FOU Logotyp

E-utbildningar

E-utbildning i personcentrerat bemötande

För att få inloggning

Kontakta din arbetsgivare, Personcentreratbemotande@regionsormland.se
eller info@fou.sormland.se.

>Logga in till e-utbildning om personcentrerat bemötande

OM INLOGGNINGEN INTE FUNGERAR, klicka på Logga ut. Logga sedan in igen och var extra noga med att ha stora bokstäver där det ska vara, att inte ha med prickar över bokstäver och undvik onödiga mellanslag (ifall du kopierar).