FOU Logotyp

E-utbildningar

E-utbildning i personcentrerat bemötande

Nu ligger en uppdaterad version av e-utbildningen på Samverkanswebben. Den är öppen för alla och du behöver inte logga in.

>Utbildning personcentrerat bemötande - Samverkanswebben (regionsormland.se)