FOU Logotyp

Socialtjänstens insatser

FoUiS har under 2023 till 2025 uppdraget att kartlägga insatser och deras evidens, för att säkra att länets insatser motsvarar de behov som finns och grundas i evidens och beprövad erfarenhet. Kartläggningen bidrar till länets förberedelse för den nya socialtjänstlagen.

Personer som sitter i ett möte vid ett bord, från Adobe Stock

Kartläggningen

Genom kartläggningen ska FoUiS även skapa en aktuell kartbild över socialtjänstens insatser i hela länet. Vilka insatser har länet? Är de evidensbaserade? Används systematisk uppföljning och lokal evidens inom olika områden? Och hur planerar kommunerna för målgruppernas behov? Finns det möjligheter till samverkan? Finns det förutsättningar för digitala verktyg?

Arbetet med insatserna ska genomföras inom ett område i taget. Första området vi analyserade var barn och unga, följt av äldreområdet.

2023

Under 2023 har vi haft lärorika workshops i alla våra sörmländska kommuner och två länsgemensamma workshops, ett per område. Vi har också spelat in två poddar, där vi berättar mer om detta intressanta uppdrag.

2024

Under våren 2024 fortsätter vi med området missbruk och samsjuklighet, med workshops i varje kommun och en länsgemensam workshop i juni.  Denna gång samarbetar vi med kollegor från Länsgemensamt regionalt stöd (LRS), som har uppdrag gällande samsjuklighetsutredningen. Andreas och Nettan från LRS kommer bland annat att göra en förstudie inom skadligt bruk och beroende.

Kommande områden är socialpsykiatri, funktionshinder och våld i nära relationer.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2023-2024

Kontaktperson:

Sanna Tiikkaja
sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
073-974 38 22

Lina Larsson
lina.larsson@fou.sormland.se
076-949 63 64