FOU Logotyp

Utvärdering – FaR med digital ingång

FoUiS har fått i uppdrag att genomföra en vetenskaplig utvärdering av införandet av metoden Fysisk aktivitet på Recept (FaR) med digital ingång/ via Vårdkontakt Direkt, som Region Sörmland från slutet av november i år breddinför.

Införandet med digital ingång via Vårdkontakt Direkt sker vid alla Sörmlands 31 vårdcentraler. Förhoppningen är att man genom att tänka mer hälsofrämjande och att erbjuda FaR med digital ingång till vuxna, ska öka fysisk aktivitet, minska stillasittande och därmed förbättra hälsan i Sörmland.

En läkare ger en patient ett recept

FoUiS uppdrag formuleras och förbereds just nu. Det vi planerar att göra under ungefär ett och ett halvt års tid, är att studera hur många vuxna som ansöker om FaR via Vårdkontakt Direkt och hur dessa patienter följer förskrivningen. Vi kommer även att studera förändringar över tid, exempelvis nivå av fysisk aktivitet och upplevd hälsa.

Status just nu är att Etikprövningsmyndigheten har godkänt utvärderingen, som kommer starta i augusti.

https://www.1177.se/Sormland/liv--halsa/fysisk-aktivitet-och-traning/far--fysisk-aktivitet-pa-recept/

Vårdkontakt Direkt utökas med nya tjänster för länets invånare - Samverkanswebben (regionsormland.se)

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forsknings-/utvärderingsprojekt

Projektperiod: 2023-2025

Kontaktpersoner:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
016-541 40 31

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Serena Bauducco
serena.bauducco@fou.sormland.se 
Tel 073-950 14 89