FOU Logotyp

Forskningsföreträdare

Två medarbetare vid FoUiS har fått i uppdrag att under en tvåårsperiod företräda Vård och Omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun i forskningsfrågor.

Två personer sorterar och strukturerar vid ett bord, från Adobe StockUnder arbetsprocessen kommer ett strukturerat arbete kring mål- och behovsstyrd forskning att genomföras. Det är en del av förvaltningens strävan mot att bara ge insatser som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, för att på så sätt nå en högre grad av måluppfyllelse i kärnverksamheterna.

Processen kommer att dokumenteras med syftet att leda till en övergripande modell för initiering av forskning i kommunen. Modellen är tänkt att även komma de åtta andra sörmländska kommunerna till del.  

 

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2023-2024

Kontaktperson:

Sanna Tiikkaja
sanna.tiikkaja@fou.sormland.se
073-974 38 22

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
073-950 07 40