FOU Logotyp

Samverkansdag om hur vi kan brottsförebygga sexuell exploatering, prostitution och människohandel

Här kan du anmäla dig till till Samverkansdag om hur vi kan brottsförebygga sexuell exploatering, prostitution och människohandel den 7 maj 2024.

Fyll i alla fält och var extra noga med din e-postadress, så kommer en kopia på din anmälan till e-posten. Den fungerar som ett kvitto på din anmälan.

>FoUiS och GDPR

Läs om hur FoUiS hanterar personuppgifter på www.fou.sormland.se/om-fouis/gdpr/