FOU Logotyp

Vi jobbar med

Vårt arbete bedrivs med ett vetenskapligt förhållningssätt och har som mål att bidra till utveckling i verksamheterna för en nära vård och omsorg i Sörmland.

Forskning

Vi bedriver praktiknära forskning och utredningar i form av kartläggningar, utvärderingar eller uppföljningar.

  • Kartläggningar
  • Utvärderingar
  • Uppföljningar

Utveckling

FoU i Sörmland kan ge praktiskt stöd när det gäller:

  • Stöd till forskning
  • Stöd till utveckling
  • Stöd till utvärdering
  • Systematisk uppföljning

Marina Arkkukangas

FoU-chef

E-post: marina.arkkukangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31