FOU Logotyp

Utbildningar

En del av FoU i Sörmlands uppdrag är att organisera utbildningar. Vissa utbildningar står vi helt för själva, andra tar vi in externa experter till. 

Just nu har vi i uppdrag att organisera utbildningar i tjänstedesign, systematisk uppföljning och motiverande samtal.