FOU Logotyp

Ny bok om fallprevention

Är fallolyckor en naturlig följd av åldrandet? Går det att förebygga fall och fallskador genom specifik och målinriktad träning? Vilka möjligheter finns det för trygg rörelse och aktivitet även i hög ålder?

Boken har som ambition att täcka teoretiska och praktiska aspekter på de fallrisker som följer med åldrandet. Författarna beskriver aktuell kunskap kring förekomst, konsekvenser, riskanalys och prevention av fallolyckor.

Bokens andra del presenterar praktiska träningsprogram och övningar inriktade på att förebygga fall och fallskador, tydligt illustrerade med både bild och text.

Bokomslag och två illustrationer från boken

Fall, fallrisk och fallprevention - genom träning vänder sig till dig som studerar fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicin och omsorg samt till dig som är kliniskt verksam och arbetar med äldre. Boken kan även vara intressant för äldre personer som vill stärka sin hälsa och sitt välbefinnande och minska risken för att falla.

Författare

Marina Arkkukangas är Leg. Sjukgymnast och Doktor i Vårdvetenskap och bedriver forskning inom äldreområdet främst i Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning. Hon arbetar som FoU-chef på Forskning och Utveckling i Sörmland, Region Sörmland

Michail Tonkonogi är professor i Medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi. Han forskar och undervisar på Högskolan Dalarna.

>Du hittar boken Fall, fallrisk och fallprevention – genom träning på Studentlitteratur.se

Digitalt boksläpp

>Delta på Högskolan Dalarnas digitala boksläpp via Zoom den 22 juni kl 15.00