FOU Logotyp

Övergripande mål

Övergripande mål för FoUiS är att stödja länets kommuner och Region Sörmland i arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård med god kvalitet som ger resultat för brukaren/patienten.

FoUiS har följande mål för verksamheten

  • bidra till kunskapsstyrning* i samverkan med länets kommuner och region Sörmland
  • bidra med praktiknära forskning
  • bidra till samverkan kring välfärdsteknik och digitalisering
  • bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete
  • vara en länsgemensam resurs med en stabil ekonomi

*Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.