FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu flera stora projekt som du hittar här på hemsidan. Här finns även flera källor till kunskap bland annat utbildningar, rapporter och poddavsnitt.

>Alla aktiviteter

news image Podcast

Samtyckeslagstiftningen – att prata med unga om sex

Det här avsnittet handlar om samtyckeslagstiftningen och ett projekt kring den. Ida de Luna Sjöholm, senior kammaråklagare med särskilt ansvar för ungdomsärenden, Hanna Bergström, strateg och projektledare och Lina Larsson, regional utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid, berättar om lagstiftningen, om informationsprojektet kring den och om att prata med unga om sex. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Podcast

Tre våldstyper – Brottsförebyggande metodstöd

Det här avsnittet spelades in under en dag som handlade om metodstöd kring tre våldstyper som kommit efter lite i det brottsförebyggande arbetet. Med i Podden är Carl Gynne från BRÅ, Petra Blom från Länsstyrelsen, Eva Sara Beckman, Regional Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen och vår utvecklingsledare Lina Larsson. >Lyssna på avsnittet

Läs mer >>
news image Nya medarbetare

Två nya medarbetare på FoU i Sörmland

Vi har fått två nya medarbetare på FoU i Sörmland. Susanne Nygård är anställd sedan augusti 2023 som predoktorand och ska jobba i projektet Fallprevention. Hon har ansökt till forskarutbildning.
Jan Norberg började i september i år och kommer att arbeta som forskningsledare i flera projekt bland annat inom områdena Nära vård och vetenskapligt kunskapsunderlag. >Läs mer om Susanne och Jan

Läs mer >>
news image Projektstart

Sörmlands fallpreventionsprojekt har startat!

FoUiS har under 2023 och 2024 i uppdrag att genomföra ett arbete med fallprevention. I uppdraget ingår bland annat att identifiera villkor för ett fallpreventionsprogram, att ta fram ett kunskapsstöd och att involvera civilsamhället. >Läs mer

Läs mer >>
news image Projektstart

Uppstart av forskningsprojekt – Utvärdering av Akutgeriatriskt Mobilt team (ALMA)

Den 15 september höll tre av FoUiS forskningsledare ett uppstartsmöte på Nyköpings lasarett för forskningsprojektet ALMA.  I forskningsprojektet kommer FoUiS att utvärdera hur det Akutgeriatriska Mobila teamet, ALMA, har fungerat. Vid mötet träffade FoUiS sjuksköterskor och läkare som arbetar i ALMA, samt tillhörande enhetschefer. Forskningsledarna presenterade planen för utvärderingen av ALMA och praktiska frågor diskuterades, bland annat beslutades ett preliminärt datum för när rekryteringen av patienter ska inledas. Nu ser vi fram emot att få följa ALMA:s arbete under ungefär ett års tid. >Läs mer om ALMA

Läs mer >>

>Alla nyheter