FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Ny artikel

Evidensbaserat arbete kring hjälpmedel med lågt kunskapsläge – Ett exempel från habiliteringsverksamheterna i Sörmland och Västmanland

Den snabba utvecklingen av hjälpmedel innebär en stor utmaning för hjälpmedelsförskrivare, eftersom kunskapen om många nya hjälpmedel är begränsad. >Till artikeln

Läs mer >>
news image FoU-podden

Se sambandet - våld i nära relation och våld mot djur

I det här är avsnittet pratar vi om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Med i avsnittet är Petra Blom, som arbetar med mäns våld mot kvinnor, Kristina Holmström och Ulrike Segerström, som båda är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen och Lina Larsson som är utvecklingsledare för RSS kvinnofrid. >Läs mer och lyssna på podden

Läs mer >>
news image Ny rapport

Ny rapport om Noden för välfärdsteknik och digitalisering

Projektrapporten beskriver NVD – Noden för välfärdsteknik och digitalisering, vad gäller syfte, bakgrund, arbete och resultat.
>Länk till rapport och kortversion av rapporten

Läs mer >>

>Alla nyheter