FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Ledig tjänst

Bli doktorand hos oss!

Vi söker vi nu en heltidsdoktorand på fyra år till ett projekt som handlar om äldre och psykisk ohälsa. Projektet utgår från en planerad multicenterstudie (Region Västmanland, Sörmland och Örebro), som handlar om psykologisk korttidsbehandling av mild till måttlig depression hos äldre >Läs mer
Läs mer >>
news image Podcast

Safe Selfie Akademy - arbete mot utsatthet på nätet

Det här avsnittet handlar om Safe Selfie Academy som är ett arbete för att skydda barn och unga på nätet. Vi får också höra om Vingåkers arbete med detta. Med i det här avsnittet författare och föreläsare Caroline Engvall och Annette Jacobsson, som är kurator på ungdomsmottagningen i Vingåker, Linn Burman som är samordnare på kompetenscentrum mot våld i nära relationer och Lina Larsson som är utvecklingsledare för RSS-kvinnofrid. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Artikel

God fysisk aktivitetsnivå, gruppträning och god upplevd hälsa främjar bibehållen fysisk aktivitetsnivå hos äldre vuxna under social distansering

Studien indikerar att god självskattad hälsa och fysisk aktivitet, samt gruppträning är viktiga faktorer för bibehållen fysisk aktivitetsnivå under social distansering. >Läs en popularisering av sammanfattningen

Läs mer >>
news image Podcast

Dag om särskild våldsutsatthet - funktionshinderområdet

Den 14 oktober genomfördes dagen om Särskild våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Under dagen deltog personal från vård och omsorg i Sörmland, bland annat från deltog personer från regionen psykosteamet, personer från Karsudden, division psykiatri och funktionshinder samt kompetenscentrum för våld. I de här avsnittet får vi höra föreläsarna och två av arrangörerna berätta om sitt arbete. Även klipp från föreläsningarna är med. Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Podcast

Nära vård - målbild och fokusområden

I det här avsnittet berättar projektledarna för Nära vård i Sörmland, Karolina Ehnsiö och Cajsa Åkerholm, om arbetet det första projektåret. Bland annat pratar vi om målbilden, fokusområdena, en utbildning i tjänstedesign och vad som kommer att göras framöver. >Lyssna på avsnittet

Läs mer >>

>Alla nyheter