FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Ny medarbetare

Marie Ulvenhag - ny processledare på Länsgemensamt regionalt stöd

Maria är ny processledare för det alldeles färska projektet Unga vuxna. Hon kommer att tillsammans med Andreas Dahlström driva utvecklingsarbetet kring 18-29-åringar som varken arbetar eller studerar och som har psykisk ohälsa. >Läs mer om Andreas

Läs mer >>
news image Podcast

Välfärdsteknik och digitaliseringsombud

Det här avsnittet handlar om en kartläggning som har gjorts om välfärdsteknik blad personal inom funktionshinderområdet och hur resultatet har påverkat arbetet i en av de utvärderande enheterna i Eskilstuna. De har exempelvis infört funktionen digitaliseringsombud. sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Ny medarbetare

Andreas Dahlström - ny processledare på Länsgemensamt regionalt stöd

Andreas är ny processledare för det alldeles färska projektet Unga vuxna. Han kommer att tillsammans med Maria Ulvenhag driva utvecklingsarbetet kring 18-29-åringar som varken arbetar eller studerar och som har psykisk ohälsa. >Läs mer om Andreas

Läs mer >>

>Alla nyheter