FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Podcast

Välfärdsteknik och digitaliseringsombud

Det här avsnittet handlar om en kartläggning som har gjorts om välfärdsteknik blad personal inom funktionshinderområdet och hur resultatet har påverkat arbetet i en av de utvärderande enheterna i Eskilstuna. De har exempelvis infört funktionen digitaliseringsombud. sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image Ny medarbetare

Andreas Dahlström - ny processledare på Länsgemensamt regionalt stöd

Andreas är ny processledare för det alldeles färska projektet Unga vuxna. Han kommer att tillsammans med Maria Ulvenhag driva utvecklingsarbetet kring 18-29-åringar som varken arbetar eller studerar och som har psykisk ohälsa. >Läs mer om Andreas

Läs mer >>
news image FoU-podden

Kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner

I det 71:a avsnittet av FoU-podden pratar vi om en kartläggning av Sörmlands kommuners kompetensförsörjningsplaner. Vad visade kartläggningen? Varför behövs kompetensförsörjningsplaner? Vad bör ingå i en kompetensförsörjningsplan? Och vad är Vilja välja vård och omsorg för utredning? Läs mer på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>

>Alla nyheter