FOU Logotyp

Välkommen till FoU i Sörmland!

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Bland annat driver vi just nu Sörmlands uppstartsarbete med det nationella projektet Nära vård.

>Alla aktiviteter

news image Nya medarbetare

Två nya medarbetare på FoU i Sörmland

Vi har fått två nya medarbetare på FoU i Sörmland. Susanne Nygård är anställd sedan augusti 2023 som predoktorand och ska jobba i projektet Fallprevention. Hon har ansökt till forskarutbildningen på Örebro universitet.
Jan Norberg började i september i år och kommer att arbeta som forskningsledare i flera projekt bland annat inom områdena Nära vård och vetenskapligt kunskapsunderlag. >Läs mer om Susanne och Jan

Läs mer >>
news image Projektstart

Sörmlands fallpreventionsprojekt har startat!

FoUiS har under 2023 och 2024 i uppdrag att genomföra ett arbete med fallprevention. I uppdraget ingår bland annat att identifiera villkor för ett fallpreventionsprogram, att ta fram ett kunskapsstöd och att involvera civilsamhället. >Läs mer

Läs mer >>
news image Projektstart

Uppstart av forskningsprojekt – Utvärdering av Akutgeriatriskt Mobilt team (ALMA)

Den 15 september höll tre av FoUiS forskningsledare ett uppstartsmöte på Nyköpings lasarett för forskningsprojektet ALMA.  I forskningsprojektet kommer FoUiS att utvärdera hur det Akutgeriatriska Mobila teamet, ALMA, har fungerat. Vid mötet träffade FoUiS sjuksköterskor och läkare som arbetar i ALMA, samt tillhörande enhetschefer. Forskningsledarna presenterade planen för utvärderingen av ALMA och praktiska frågor diskuterades, bland annat beslutades ett preliminärt datum för när rekryteringen av patienter ska inledas. Nu ser vi fram emot att få följa ALMA:s arbete under ungefär ett års tid. >Läs mer om Al

Läs mer >>
news image Podcast

Vad gör socialtjänsten för barn och unga? – insatskartläggning i Sörmland

I det här avsnittet berättar Lina Larsson och Sanna Tiikkaja om sin kartläggning av socialtjänstens insatser inom området barn och unga. Bland annat pratar vi om hur de har arbetet, vad syftet med kartläggningen är och vad de hoppas att den ska få för positiva effekter. sidan för FoU-podden.

Läs mer >>
news image FoU-podden

Ny Digitaliseringsstrategi i Sörmland

I det här avsnittet berättar Johanna Bandmann, Katarina Forsberg och Carl Schultz om Sörmlands digitaliseringsstrategi som de har varit med och tagit fram. De berättar bland annat om vad den innehåller, varför den behövs, hur den ska användas och vem den är till för. Läs mer och lyssna på sidan för FoU-podden.

Läs mer >>

>Alla nyheter